×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

W stronę biznesu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Minął rok od chwili utworzenia na Uniwersytecie Śląskim Biura Współpracy z Gospodarką. Odpowiada ono za kompleksową obsługę procesu transferu wiedzy. Biuro funkcjonuje dwutorowo: promuje potencjał i osiągnięcia uczelni wśród jej partnerów biznesowych, równolegle wspierając pracowników naukowych na każdym etapie podejmowania współpracy z gospodarką.

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania w 23 dyscyplinach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz w obszarze sztuki. Wynikami prac laboratoryjnych są często innowacyjne rozwiązania o dużym potencjale wdrożeniowym. Uczelnia zarządza katalogiem kilkuset przedmiotów własności intelektualnej, w tym ponad 280 zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP przedmiotów własności przemysłowej, z których część objęta jest ochroną na terenie Unii Europejskiej. UŚ plasuje się w czołówce uczelni „nietechnicznych” w Polsce pod względem liczby zgłaszanych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP przedmiotów własności przemysłowej.

Dzięki ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi oraz rzecznikiem patentowym UŚ, BWG przygotowuje i aktualizuje ofertę uniwersyteckich rozwiązań technicznych. Do najpowszechniejszych strategii komercjalizacji należą sprzedaż i licencja. UŚ najchętniej sięga po tę drugą, szczególnie w przypadku rozwiązań mających zastosowanie w kilku obszarach gospodarki. Należą do nich m.in. uhonorowane złotym medalem podczas październikowych VII Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – KATOWICE 2012 polimery fotoluminescencyjne, które można wdrożyć w sektorze optoelektroniki, chemii lakierniczej, detektorów promieniowania ultrafioletowego. Licencjonowanie dotyczy także rozwiązań z zakresu biochemii: urządzenia do monitoringu jakości wody, mechanizmu zabezpieczenia przed intoksykacją powietrza wewnątrz pomieszczeń, powłok tlenkowych używanych w tribologii. W październiku 2012 r. na uniwersytecie powstała pierwsza spółka typu spin out, założona przez pracownika Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, dr. Marcina Binkowskiego (więcej na str. 58).

Jednym z ważnych obszarów aktywności biura jest kształcenie kadry naukowej w zakresie przedsiębiorczości. Organizowane są szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, regulacji prawnych i form transferu wiedzy oraz wyjazdy studyjne do europejskich parków naukowo-technologicznych. Pracownicy naukowi odbywają staże w przedsiębiorstwach, gdzie uczą się dostrzegania potrzeb rynku i projektowania na tej podstawie własnych prac badawczych.

Pracownicy biura to osoby o dopełniających się kompetencjach – doradcy z zakresu form komercjalizacji, specjaliści w obszarze ochrony przedmiotów własności intelektualnej, PR, doświadczeni realizatorzy projektów, organizatorzy szkoleń, ekonomiści.

MoZa