×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akademia Morska w Szczecinie

Transfer technologii w branży morskiej

Akademia Morska w Szczecinie

W dniach 4-5 października Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie zorganizowało konferencję Technology transfer in the maritime sector – towards the future. Wynikiem spotkania jest m.in. porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Technoparkiem Pomerania, dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć wspierających transfer technologii z nauki do biznesu.

Zagadnienia ochrony własności intelektualnej przedstawiali: Paweł Koczorowski (Urząd Patentowy RP) i Tom Vermeulen (Europejski Urząd Patentowy, oddział w Monachium). Podkreślali, że patent to dopiero pierwszy etap komercjalizacji nowej technologii. Jest on tylko jedną z form ochrony własności intelektualnej, nie zawsze najlepszą. Kluczową kwestią jest potencjał rynkowy wynalazku.

Kolejną część obrad poświęcono prezentacji technologii stworzonych w uczelniach i przedsiębiorstwach. Dr inż. Artur Bejger (na fot.) ze szczecińskiej Akademii Morskiej opracował metodę diagnostyczną do analizy sygnału. Wraz z dr. hab. inż. Zbigniewem Ranachowskim z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN zbudowali urządzenie, które rejestruje i analizuje zaburzenia częstotliwości sygnału związane z niesprawnością układu wtryskowego silnika o zapłonie samoczynnym. Wynalazek jest ważny, gdyż na rynku brakuje urządzeń do bezinwazyjnej diagnostyki tego elementu, zwłaszcza w odniesieniu do dużych silników okrętowych. Wykorzystanie klasycznych przyrządów diagnostycznych jest niemożliwe m.in. dlatego, że przewód wtryskowy wysokociśnieniowy zbudowany jest z podwójnej ścianki – „rura w rurze”. Przyrząd można będzie stosować również do zmodyfikowanych silników, w których zastosowane będą układy paliwowo-gazowe. Mają one być wprowadzone na statkach przewożących gaz ciekły, tzw. LNG. Swoje osiągnięcia przedstawili także reprezentanci Autocomp Electronic sp. z o.o., Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Uniwersytetu w Lublanie.

Roderick Sant z Dyrektoriatu Generalnego MORZE Komisji Europejskiej przedstawił kontekst społeczno-ekonomiczny polityki UE wobec branży morskiej do roku 2020, opisanej w dokumencie Blue Growth. Jej celem jest zwiększenie zatrudnienia w branży morskiej z 5,4 mln do 7 mln osób przez działania w trzech obszarach, określonych jako: sektory rozwinięte (turystyka przybrzeżna i jachtowa, wydobycie gazu i ropy z terenów przybrzeżnych, ochrona wybrzeży), sektory wyłaniające się (turystyka rejsowa, elektrownie wiatrowe, produkty pochodzenia morskiego i oceanicznego) oraz sektory w fazie przedwstępnej (energia odnawialna ze złóż oceanicznych, górnictwo morskie, biotechnologie).

Ergun Demirel z tureckiego Piri Reis University w Istambule przedstawił wyzwania stojące przed branżą morską w najbliższej przyszłości. Podzielił je na krótkoterminowe (np. zapobiegawczy serwis techniczny maszyn i urządzeń w celu redukcji kosztów, wprowadzenie technologii już stosowanych w innych branżach), średnioterminowe (przewidywanie popytu w transporcie morskim, inteligentne systemy transportowe, logistyka oparta na sztucznej inteligencji) i długoterminowe (zaawansowane technologie w budowie statków, nowe materiały, bardziej ekologiczne i mocniejsze systemy napędowe, zintegrowana nawigacja).

Na podsumowanie na statku m/v Odra Queen zaprezentowane zostały dwie technologie wypracowane na Akademii Morskiej w Szczecinie: system pilotowo-dokujący dla zbiornikowców LNG i promów morskich, autorstwa dr. hab. inż. Lucjana Gucmy i dr. inż. Macieja Gucmy oraz nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku, autorstwa zespołu pod kierownictwem prof. Zbigniewa Pietrzykowskiego.

Bogna Bartkiewicz