×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Urząd Patentowy RP, Politechnika Świętokrzyska

Niespójne prawo

Urząd Patentowy RP, Politechnika Świętokrzyska

W podkieleckiej Cedzynie po raz 31. odbyło się Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Rzecznicy patentowi, przedsiębiorcy i pracownicy szkół wyższych zajmujący się wynalazczością i ochroną własności intelektualnej dyskutowali o ochronie własności przemysłowej. Pierwszy dzień obrad poświęcono m.in. zmianom w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym dotyczącym tworzenia spółek celowych i wdrażania regulaminów zarządzania własnością intelektualną. Zagadnienia te przybliżyli prof. Jacek Guliński (na fot.), podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Zbigniew Marciniak, były wiceminister w tym resorcie. Według danych MNiSW z marca tego roku, aż 64 proc. uczelni publicznych jest w trakcie wdrażania regulaminów zarządzania własnością intelektualną, a 8 proc. nawet nie rozpoczęło tego procesu. Z drugiej strony 29 proc. uczelni publicznych wprowadziło nowe regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Drugiego dnia szczególną uwagę zwrócił wykład dr Anny Tischner z Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazujący, jak duże rozbieżności prezentują prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Okazuje się, że odniesienie tej samej kwestii do przepisów każdej z ustaw może prowadzić do zupełnie innej interpretacji. Stąd wynika potrzeba jak najszybszego dostosowania do siebie obu aktów prawnych.

Środowe spotkanie poświęcone było znakom towarowym. Wykładowcy z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i Uniwersytetu Łódzkiego naświetlali problemy oceny identyczności towarów i oznaczeń. Przytoczone przykłady pokazały, że nazwy towarów, które można odróżnić poprzez inny zapis słowny, w wymowie okazują się bliskoznaczne, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Precedensowe wyroki sądów dokumentowały, z jaką uwagą należy podchodzić do tworzenia nazw towarów.

W czwartek słuchacze mogli poznać punkt widzenia sędziego, który rozstrzyga w sprawach naruszeń praw własności przemysłowej. Sędzia Beata Piwowarska, przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych XXII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie, mówiła o zmianach, jakie weszły w życie w maju tego roku w Kodeksie Postępowania Cywilnego i jakie wiążą się z tym zmiany proceduralne. Tego dnia słuchacze zapoznali się także z aktualnym etapem prac nad tzw. Jednolitym Patentem Europejskim. Budzi on w środowisku rzeczników patentowych wiele kontrowersji, a prace nad jego wprowadzeniem trwają od lat i wciąż nie wiadomo, na jakich zasadach miałby funkcjonować.

W ostatnim dniu seminarium swoją wiedzą dzielił się m.in. Szymon Rożek, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. To była niezwykle cenna lekcja, pokazująca jak ważne jest dopilnowanie procedur formalnych. Na zakończenie seminarium dr Żaneta Pacud z UJ przybliżyła założenia tworzonego narzędzia informatycznego – programu komputerowego, który potrafiłby ocenić nieoczywistość wynalazku. Ma on być pomocny w szybkiej ocenie, czy wynalazek jest rzeczywiście nowy i posiada poziom wynalazczy. Na razie człowiek jest w tym niezastąpiony. Współorganizatorem 31. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, które odbyło się w Cedzynie w dniach 17–21 września, była m.in. Politechnika Świętokrzyska.

Paweł Kocańda
Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej