×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

List prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, na rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Magnificencje Rektorzy, Wysokie Senaty, Nauczyciele Akademiccy, Drodzy Studenci i Pracownicy Uczelni

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2012/2013. Będzie to rok sprzyjający wykorzystywaniu nowych szans i możliwości oraz czas odpowiedzialności uczelni za kształcenie kolejnych pokoleń Polaków, za losy absolwentów oraz za rozwój polskiej nauki.

Szkoły wyższe mogą już w pełni korzystać z możliwości, jakie daje im znowelizowane w 2011 roku prawo o szkolnictwie wyższym, a także stosować rozwiązania, zapisane w reformie nauki z 2010 roku. Wprowadzane zmiany pozwalają kadrze akademickiej autonomicznie tworzyć nowe kierunki i programy studiów, które będą odpowiedzią na nieustannie rozwijającą się wiedzę oraz na oczekiwania rynków pracy. Programy kształcenia mogą być układane wspólnie z wybitnymi przedstawicielami pracodawców, a mechanizmy komercjalizowania wyników innowacyjnych badań przyczyniać się do rozwoju gospodarki.

Odpowiedzialne wykorzystanie tych możliwości to ważne zadanie dla wszystkich szkół wyższych. Zarówno tych, których misją jest kształcenie uniwersyteckie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie, jak i uczelni, które koncentrują się na praktycznym przygotowaniu absolwentów do kariery zawodowej. Środowisko akademickie ma bowiem kluczową rolę do odegrania w działaniu na rzecz budowania dobrobytu i rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju.

Trud wdrażania zmian zrekompensują zagwarantowane podwyżki i wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe. Uczelnie, na których spoczywa powinność realizowania ustawowych zmian, w pełni zasługują na zwiększenie funduszy na wynagrodzenia. Dlatego płace na uczelniach w 2013 roku wzrosną średnio o 9,14 procent. A w kolejnych latach podwyżki zostaną utrzymane na takim poziomie, aby do 2015 roku uzyskać 30-procentowy wzrost płac. Ponadto w nowym roku akademickim – i w następnych – wyróżniające się jednostki naukowe będą mogły korzystać z wprowadzonej reformą dotacji projakościowej na najlepsze kierunki i programy studiów oraz przełomowe badania prowadzone w Krajowych Naukowych Ośrodkach Wiodących.

Poczynione w ostatnich latach wielomiliardowe nakłady na infrastrukturę w nauce i szkolnictwie wyższym zapewniają dobre warunki do realizacji ambitnych projektów naukowych. Jednak inwestycje w infrastrukturę powinny zobowiązywać uczelnie do prowadzenia rozważnej polityki finansowej oraz do tego, aby zainwestowane w nowe laboratoria czy centra naukowe fundusze zwróciły się w postaci wyników badań.

Powinnością szkół wyższych jest także to, by były one wzorem respektowania regulacji prawnych oraz zapisanych w ustawie nowych uprawnień studentów. To oni przecież tworzyć będą naszą najbliższą przyszłość i to z myślą o zapewnieniu im stabilnego rytmu studiów wprowadzaliśmy nowe rozwiązania. Uczelnie powinny zatem honorować Kartę Praw Studenta, którą wraz ze mną w imieniu wszystkich rektorów podpisał przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nie jest wskazane, by realizując swoją misję, stosowały wobec studentów politykę fiskalną i obciążały ich dodatkowymi opłatami. Usługi edukacyjne, związane z podstawową misją uczelni, które są wymienione w ustawie, nie mogą być świadczone w trybie odpłatnym.

Studenci, korzystając ze swych praw, powinni pamiętać o celach, jakie im przyświecały, gdy wybierali wymarzony kierunek studiów. Nie mogą przy tym zapominać, że aby te plany zrealizować, powinni się sumiennie wywiązywać z obowiązków i wymagań, jakie stawiają wobec nich uczelnie.

Studia to piękny okres w życiu każdego człowieka. To czas pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności oraz rozwoju osobowości. Dlatego Studentom życzę twórczej pasji w wykorzystaniu nowych szans, jakie tworzą dla nich uczelnie.

Dziś zarządzanie szkołami wyższymi wymaga odważnych zmian i sięgania po rozwiązania, z których dotąd nikt nie odważył się skorzystać. Takiej odwagi z całego serca życzę Władzom Uczelni: Rektorom, Dziekanom oraz Wszystkim kierującym jednostkami naukowymi.

Profesorom i całej Kadrze Akademickiej życzę spełnienia się w pracy dydaktycznej, a także sukcesów w zdobywaniu prestiżowych grantów oraz osiągania jak najlepszych wyników naukowych. Specjalne życzenia chcę skierować do Młodych Naukowców, aby wykorzystali swą energię do realizacji najbardziej śmiałych pomysłów.

W codziennym życiu szkół wyższych nie można zapominać o ważnej roli administracji. Zatem wszystkim Pracownikom Uczelni życzę, by ich tak potrzebna praca w dziekanatach, Akademickich Biurach Karier, Centrach Transferu Technologii, bibliotekach i wszędzie tam, gdzie wykonują swe obowiązki dawała im należytą satysfakcję.

Niech ten nowy rok akademicki 2012/2013 wszystkim nam przyniesie poczucie dobrze wykonanych zadań i obfituje w sukcesy oraz przełomowe osiągnięcia naukowe, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji polskich uczelni i nauki.