×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Politechnika Śląska w Gliwicach

Geometria Grafika Komputer

Politechnika Śląska w Gliwicach

Po raz dziewiętnasty odbyła się Conference Geometry Graphics Computer, której gospodarzem był Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej PŚ, zaś patronem naukowym Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.

Podczas pierwszej sesji plenarnej dr hab. Eugeniusz Korczak i dr Adam Marlewski z Politechniki Poznańskiej przedstawili pracę Korzystanie z systemu algebry komputerowej do wizualizacji obrazów pewnych prostych, uzyskiwanych za pomocą dwustosunku harmonicznego. Naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentowali prace Pary Moebiusa (dr Krzysztof Petelczyc) i System trójek Halla (dr Mariusz Żynel).

Podczas sesji poświęconej dydaktyce dr inż. Maciej Piekarski z Politechniki Rzeszowskiej mówił o przygotowaniu programów nauczania geometrii i grafiki inżynierskiej w kontekście krajowych ram kwalifikacji.

Podczas sesji na temat wykorzystania technik komputerowych w dydaktyce geometrii dr inż. arch. Maria Helenowska–Pesche (Politechnika Gdańska) przedstawiła opracowanie dotyczące komputacyjnych, parametrycznych metod definiowania geometrii i ich roli we współczesnym projektowaniu architektonicznym oraz kształceniu inżynierskim. Dr inż. Farid Nassery (Politechnika Krakowska) omówił blended–learning na przykładzie nauczania technik komputerowych wspomagających projektowanie architektoniczne – CAD.

W drugim dniu konferencji zapoznano uczestników m.in. z metodą restytucji wielkości pionowych odwzorowanych w perspektywie niekolinearnej za pomocą rzutu środkowego na tło walcowe. Dr inż. Marcin Górko (Politechnika Łódzka) podkreślał, że metoda ta może być cennym narzędziem wspomagającym wszelkiego rodzaju pomiary inwentaryzacyjne. Mgr inż. Joanna Cichosz z Politechniki Lubelskiej przedstawiła podstawowe zasady kształtowania geometrii dachów z wykorzystaniem narzędzi modelowania bryłowego, dostępnych w programie AutoCad.

Podczas sesji plakatowej zaprezentowano m.in. prace: Reaktywacja przedmiotów graficznych (DSc Rein Mägi z Tallinn University of Technology), Geometria w nauczaniu przyszłego inżyniera architekta (dr inż. arch. Jolanta Tofil z Politechniki Śląskiej), Wykorzystanie nowoczesnych technik GIS i GPS w nauczaniu rzutu cechowanego (mgr inż. Elżbiet Węglorz oraz dr inż. Marek Węglorz z Politechniki Śląskiej).

Podczas sesji dotyczącej wizualizacji przekształceń geometrycznych dr inż. arch. Witold Szymański oraz dr inż. arch. Przemysław Wojsznis z Politechniki Wrocławskiej zapoznali uczestników z interpretacją przestrzenną twierdzenia o równości kątów opartych na cięciwie okręgu. Ostatnia sesja poświęcona była geometrycznym aspektom komputerowego wspomagania projektowania CAD. Naukowcy z Politechniki Śląskiej przedstawili referaty: Wizualizacja pomiarów atmosfery kopalnianej (dr inż. Sławomir Bogacki), Wykorzystanie modelu w dydaktyce grafiki inżynierskiej (dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń i dr inż. arch. Ewa Terczyńska). Mgr inż. Anita Pawlak-Jakubowska w referacie Modelowanie powierzchni Nurbs w oparciu o wybrane programy komputerowe zwróciła uwagę na to, że dzięki narzędziom komputerowym możliwe są wirtualne realizacje pomysłów i koncepcji nowoczesnych wizji architektonicznych.

Monika Sroka-Bizoń, Elżbieta Węglorz