×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Karta Praw Studenta

Karta gwarantująca prawa studentów, wprowadzona reformą szkolnictwa wyższego, została podpisana 20 września na spotkaniu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej z rektorami szkół wyższych z całej Polski. Podpis na dokumencie w imieniu rektorów złożył prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

– Wierzę, że podpisanie tego dokumentu będzie doskonałą podstawą dalszego współdziałania na rzecz praw studenta – powiedziała prof. Barbara Kudrycka. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewniła, że resort będzie na bieżąco sprawdzał przestrzeganie zasad zawartych w tym dokumencie. Podkreśliła też konieczność monitorowania losów absolwentów i stałego kontrolowania poziomu dydaktyki. Prof. Wiesław Banyś zadeklarował gotowość do stałej współpracy na rzecz podwyższania jakości kształcenia.

W spotkaniu w Centrum Nauki Kopernik z minister nauki i szkolnictwa wyższego wzięło udział ponad 120 rektorów publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Głównym tematem rozmów były wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w najbliższym roku akademickim. To m.in.: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, poszukiwanie rozwiązań w związku z coraz mniejszą liczbą studentów spowodowaną niżem demograficznym, konkurencyjność polskiej nauki na świecie i otwarcie krajowych uczelni na studentów z zagranicy. Poruszone zostały także kwestie łączenia szkolnictwa wyższego z gospodarką i współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Już 14 września minister nauki i szkolnictwa wyższego powiedziała w Sejmie, że nie ma zgody na łamanie praw studentów, a MNiSW będzie ich konsekwentnie wspierać.

– Przed wprowadzeniem reformy szkolnictwa wyższego uczelnie stosowały wobec studentów politykę fiskalną – mówiła minister nauki, wskazując na obciążanie studentów opłatami za egzaminy i rozmaite usługi administracyjne i edukacyjne. – Z tego powodu zapisaliśmy w obowiązującej ustawie obowiązek zawierania przez uczelnie umów cywilnoprawnych ze studentami, w których opisane są warunki studiowania, a także wskazaliśmy katalog działań, za które uczelniom nie wolno pobierać opłat od studentów – przypomniała prof. Kudrycka.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym gwarantuje studentom od 1 stycznia 2012 r. bezpłatne egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny rok i semestr studiów, złożenie pracy dyplomowej, wydanie suplementu do dyplomu i dziennika praktyk. – Niestety zdarzały się przypadki, iż niektóre uczelnie mimo tych zapisów prawnych nadal pobierały od studentów opłaty, zmieniając nazwę tych usług – przyznała minister nauki. Zapewniła, że resort prowadził na ten temat rozmowy z rektorami i wzywał uczelnie do zaniechania niedozwolonych praktyk.

– Konsekwentnie stajemy w tych przypadkach po stronie studentów. Obecnie pracujemy nad katalogiem sankcji, które będą nakładane na uczelnie, które wbrew ustawie uporczywie naruszają prawa studentów – zapowiedziała też prof. Barbara Kudrycka.

Opracowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karta Praw Studenta to zbiór podstawowych zasad chroniących interesy studentów. 1 października ruszyła kampania Studencie masz prawo. Celem kampanii MNiSW jest dotarcie do studentów z informacjami na temat ich uprawnień. Informacje można znaleźć m.in. na www.karta.nauka.gov.pl. ☐