×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 07-08/2012

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Prof. Barbara Kudrycka
Prof. Marek Ratajczak
Dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz
Dr hab. Jacek Guliński

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Józefem Lubaczem, przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sedno sprawy

Andrzej Kokowski

Życie naukowe

Stanisław Kistryn, Olgierd Hryniewicz
Lucjan Pawłowski

Pomysły na politykę naukową

Jan Kozłowski

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski

Skomplikowane i proste

Jadwiga Śliwka

Życie akademickie

Jacek Lewicki
Małgorzata Pawełczyk
Wojciech Zieliński
Jerzy Woźnicki
Marcin Duszyński
Mikołaj Małecki
Michał Mętlewicz
Marcin Chałupka
Jacek Błażewicz, Iwona Pujanek
Jakub Szczepaniak, Iwona Wróblewska
Keshra Sangwal

Polemiki

Andrzej Eliasz

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

Marginesy

Małgorzata Pawełczyk

W stronę historii

Piotr Hübner

Rody uczone

Magdalena Bajer

Okolice nauki

Cezary Szczepaniak
Łukasz Świerczewski
Rozmowa z prof. Tomaszem Naganowskim, specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej
Wanda Kamińska
Kinga Nemere-Czachowska
Mówi Maria Mazurkiewicz, naczycielka filozofii w X LO w Toruniu, której uczniowie co roku zostają finalistami olimpiady filozoficznej
Marek Misiak

Książki

Zbigniew Marciniak
Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego – wybrane problemy , praca zbiorowa pod red. Jerzego Woźnickiego, FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH, Warszawa 2012.
Małgorzata Pawełczyk
Marek Jeziński, Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny , WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń 2011.
Jacek Hnidiuk
Andrzej Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej , WYDAWNICTWO POLTEXT, Warszawa 2012.
Zbigniew Chojnowski
Piotr Roguski, „Słodkie imię wolności…”. Przejście Polaków przez Niemcy po upadku powstania listopadowego , WYDAWNICTWO NERITON, Warszawa 2011.
Jacek Hnidiuk
Leszek Szaruga, „Kultura” – księga otwarta , WYDAWNICTWO LIBRON, Kraków 2011, seria: Wschód – Zachód – Konfrontacje.
Mariusz Karwowski
Ian Stewart, Dlaczego prawda jest piękna. O symetrii w matematyce i fizyce , tłum. Tomasz Krzysztoń, PRÓSZYŃSKI I S-KA, Warszawa 2012, seria: Na Ścieżkach Nauki.
Marek Lechniak
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej , WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń 2011, seria: Monografie FNP.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 07-08/2012

Najważniejsze jest zaufanie

W naszym kraju odczuwamy deficyt umiejętności porozumiewania się, osiągania kompromisu. Dotyczy to praktycznie wszystkich obszarów życia publicznego. Jest to pochodna niskiego kapitału społecznego. Jesteśmy pod tym względem na szarym końcu w Europie. Jednym z wyznaczników kapitału społecznego jest poziom zaufania obywateli do instytucji, instytucji do obywateli, instytucji między sobą, obywateli względem siebie. Konsekwencją niskiego kapitału jest niezwykle szczegółowe i skomplikowane ustawodawstwo, nie tylko w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Pomimo wielokrotnych zapowiedzi i usiłowań, uwarunkowania działalności gospodarczej w Polsce wciąż lokują nasz kraj na kompromitującej pozycji w rankingach międzynarodowych. To też konsekwencja niskiego kapitału społecznego, braku wzajemnego zaufania.

Z prof. Józefem Lubaczem, przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozmawia Piotr Kieraciński

czytaj »

Czekanie na wiedzę

Przeogromna większość dzisiejszych studentów, ale też towarzyszących ich drodze mędrców (...) wyobraża sobie, że po pięciu latach studiowania otrzymamy „gotowy produkt” w postaci w pełni wykształconego lekarza, nauczyciela, inżyniera czy fizyka jądrowego. Oznacza to, że studenci powinni otrzymywać jednakie kwantum wiedzy wyłącznie praktycznej, najlepiej zadawane im pod postacią czopka, wszczepionego chipa albo doustnie pod postacią tabletek (...) Takie postawienie sprawy buduje przekonanie graniczące z oczekiwaniem, że po owych magicznych pięciu latach absolwent powinien mieć od razu wiedzę, jeżeli nie równą profesorskiej, to przynajmniej adiunkta (...). Wszystko to powinno się natomiast odbywać przy absolutnie BIERNEJ postawie studentów. Wiedza „ma być” albo „ma przyjść”, jak mówią niektórzy z nich.

Prof. Andrzej Kokowski zastanawia się, dlaczego studenci chcą dziś dostawać gotową wiedzę, zamiast samodzielnie ją zdobywać – str. 34-35

czytaj »

Zrozumieć metodę porównań parami

Zdajemy sobie sprawę (tu wyrażamy opinię całego Komitetu), że zastosowane elementy i metody oceny jakości działalności są zbyt mało precyzyjne, aby pokusić się o drobiazgowe rozróżnienia. Różnice kilku punktów w ostatecznym wyniku nie są na tyle znaczące, aby stwierdzić o przewadze jednej jednostki nad drugą. (...) Dla każdej grupy wspólnej oceny z osobna zdefiniowane zostaną dwie modelowe jednostki referencyjne. Zdefiniowanie jednostki oznacza podanie wartości ocen w czterech kryteriach. Będą więc określone: jednostka referencyjna A, której oceny Oi(A) odpowiadają minimalnym wartościom ocen, jakich eksperci oczekują od jednostek kategorii A, oraz jednostka referencyjna B – analogiczne minimalne wartości oczekiwane od jednostki zaliczanej już do kategorii B.

Profesorowie Stanisław Kistryn i Olgierd Hryniewicz przybliżają metodę kategoryzacji placówek badawczych zastosowaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – str. 42-44

czytaj »

Bezpieczeństwo finansowe to kampusy zagraniczne

Od niedawna zagraniczne kampusy wróciły do mody i rozwijają się szybko (...). Nawet jeżeli nie ma ich jeszcze pięciuset czy tysiąca, to pojawiły się w dyskusjach akademickich gremiów narodowych i transnarodowych, a stratedzy uczelniani zaczynają analizować trendy w gospodarce i polityce kluczowych rynków, szukać analiz finansowych podobnych przedsięwzięć i budować swoje biznesplany. Oczywiście, jak w każdej branży, tak i w edukacji są „mody” na kraj, kontynent lub lemingowe „musimy tam być”, czyli podążanie za first-moverami (czyt. obsesja Chin, spóźniona o dekadę lub dwie). Są to ogromne przedsięwzięcia, na które nie będzie stać wszystkich, nie tyle finansowo, ale mentalnie, np. z perspektywy gotowości agresywnego wejścia w trudny i wymagający, ale zyskowny rynek azjatycki lub południowoamerykański.

O zagranicznych filiach uczelni jako czynniku wzrostu konkurencyjności na rynku edukacyjnym – str. 56–58

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM