×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 06/2012

Informacje

Małgorzata Pawełczyk

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

prof. Barbara Kudrycka
Bartłomiej Banaszak

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Danutą Koradecką, przewodniczącą Komitetu Polityki Naukowej, wiceprzewodniczącą Rady Głównej Instytutów Badawczych

Sedno sprawy

Krzysztof Leja

Nauka

Jan Wyrwiński

Życie naukowe

Marek Kosmulski

Ogłoszenia

Marcin Lutomierski

Polemiki

Włodzimierz Bolecki, Ewa Dahlig-Turek, Przemysław Urbańczyk
Monika Stachowiak-Kudła

Z laboratoriów

Skomplikowane i proste

Michał Kiełbiński

Życie akademickie

Henryk Miłosz
Krzysztof Jóźwik
Mikołaj Małecki
Agnieszka Kamisznikow, Maria Ziółek
Michał Mętlewicz
Marek Misiak

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Robert Kościelny
Jacek Warda
Rozmowa z prof. Kazimierą Frymark-Błaszczyk, projektantką dzianiny

Książki

Aneta Zawadzka Monika Stachowiak-Kudła
, Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Jakub T. Balicki, Kamil Klepacki
Tomáš Sedláček, Ekonomia dobra i zła , tłum. Dariusz Bakałarz, WYDAWNICTWO STUDIO EMKA, Warszawa 2011.
Anna Jawor
Jack Goody, Poskromienie myśli nieoswojonej , tłum. Marcin Szuster, wstęp Joanna Tokarska-Bakir, PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY, Warszawa 2011, seria: Seria Antropologiczna.
Marek Lechniak
Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 roku , red. nauk. Janina Kostkiewicz, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Mirosław J. Szymański, OFICYNA WYDAWNICZA IMPULS, Kraków 2011.
Bogdan Bernat
Wolność, równość, uniwersytet , red. Cezary Kościelniak, J. Makowski, INSTYTUT OBYWATELSKI, Warszawa 2011.
Magdalena Bajer
Teresa Michałowska, Leksykon. Literatura Polskiego Średniowiecza , WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, Warszawa 2011.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 06/2012

Z buławą w plecaku

Wskaźniki komercjalizacji wyników badań w Polsce sytuują nas na odległym miejscu wśród krajów UE, powinniśmy więc wysoko punktować ten obszar działalności jednostek naukowych. Wydaje się także niezbędne reanimowanie projektów realizowanych we współpracy z przemysłem na wzór tzw. projektów celowych. Zastrzeżenia budzi także możliwość obiektywnej oceny wyników badań poprzez publikacje, tak różnie punktowane w poszczególnych dyscyplinach nauki. Wyłania się też kwestia uwzględnienia ważnych społecznie publikacji, w tym popularnonaukowych. Wydaje się, że ich brak jest jedną z przyczyn niedoceniania roli i przydatności praktycznej wyników nauki, a co za tym idzie – braku społecznego, a także finansowego wsparcia jej rozwoju.

czytaj »

Czy uniwersytet jest potrzebny biznesowi?

Akademicyzm (...) przeważa nad kształceniem zawodowym, gdyż dotychczasowe wymogi dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich (...) były zbyt wygórowane. Sytuację można uzdrowić rozwijając praktyki zawodowe, ale czy biznes jest zainteresowany przyjmowaniem studentów w skali masowej na takie praktyki? Uczelnie bez wsparcia z zewnątrz dalej będą kształcić akademicko. Jak wyjść z tej „kwadratury koła”? Nowe regulacje prawne sprzyjają zatrudnianiu specjalistów z biznesu. Pytanie, czy będą oni tym zainteresowani, przy niewygórowanych płacach. (...) uniwersytety (...) powinny kształcić na potrzeby nowoczesnej gospodarki, w której (...) powinno dominować godnościowe, a nie przedmiotowe podejście do pracownika, w której ceni się umiejętność dzielenia się wiedzą, a nie tylko fakt jej posiadania.

Jan Wyrwiński i dr Krzysztof Leja oceniają wzajemnie warunki współpracy między uczelniami a gospodarką – str. 26-28

czytaj »

Jak ewidencjonować koszty studiów

O ile ewidencja przychodów jest dla kwestorów uczelni zadaniem prostym, o tyle zadania związane z podziałem kosztów działalności dydaktycznej na koszty studiów stacjonarnych i niestacjonarnych sprawiają duże trudności, a stosowany w wielu uczelniach ich podział budzi wątpliwości. Wątpliwości te potwierdziła ubiegłoroczna kontrola NIK przeprowadzona w 27 uczelniach publicznych i 11 niepublicznych. Z raportu wynika, że 74 proc. skontrolowanych uczelni publicznych nie prowadzi odrębnej ewidencji księgowej kosztów z podziałem na koszty studiów stacjonarnych i koszty studiów niestacjonarnych. Z tego powodu można sadzić, że rektorzy uczelni nie mają pełnej wiedzy o prawidłowym wykorzystaniu dotacji budżetowej przeznaczonej na pokrycie tylko kosztów studiów stacjonarnych.

Dr inż. Henryk Miłosz proponuje metodę dzielenia dotacji dydaktycznej na studia stacjonarne i niestacjonarne – str. 34-36

czytaj »

Jak odbudować mózg

Co najmniej połowa wszystkich komórek mózgu to glej – kategoria, w skład której wchodzi kilka wyspecjalizowanych subpopulacji. Najbardziej interesującą w kontekście wytwarzania neuronów de novo jest najliczniejsza z nich: astrocyty. Opisane przez pierwszych neuroanatomów jako komórki podporowe, przez ostatnie dwie dekady dostarczyły neurobiologom wielu zaskoczeń. Astrocyty okazały się bowiem komórkami bardzo wyspecjalizowanymi i pełniącymi liczne, skomplikowane funkcje: nie tylko wspierają metabolizm neuronów, ale też współtworzą barierę krew-mózg, kształtują środowisko pozakomórkowe dzięki ekspresji licznych białek transporterowych, (...) wreszcie – aktywnie uczestniczą w przekazywaniu informacji, odbierając bodźce od neuronów i wydzielając substancje sygnałowe.

W artykule wyróżnionym w konkursie FA „Skomplikowane i proste” mgr Michał Kiełbiński prezentuje swoje badania nad funkcjonowaniem szczególnych komórek mózgowych – str. 56-58

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM