×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Szczeciński

Stacja Morska w Międzyzdrojach

Uniwersytet Szczeciński

Rozpoczęła działalność Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w strukturze Instytutu Nauk o Morzu, Wydziału Nauk o Ziemi USz. Zlokalizowana jest w Międzyzdrojach, w dawnej placówce Straży Granicznej. Uczelnia uzyskała obiekt od Skarbu Państwa w maju 2010 r.

Prace adaptacyjne związane z nową funkcją budynku trwały prawie dwa lata. Remont sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych USz. Obecnie budynek posiada trzy kondygnacje. Obok stoi szesnastometrowa wieża obserwacyjna. W obiekcie znajdują się cztery pomieszczenia przeznaczone na laboratoria, sala konferencyjna na 26 osób oraz 10 miejsc noclegowych przeznaczonych dla prowadzących badania pracowników naukowych w miarę możliwości także dla studentów.

Na wieży zainstalowana jest automatyczna stacja meteorologiczna, mierząca: ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru, usłonecznienie, promieniowanie słoneczne (widzialne, całkowite, długofalowe, indeks UVA i UVB). Na terenie stacji zlokalizowane są też instrumenty pomiarowe służące do pomiarów temperatury powietrza na standardowej wysokości 2 m oraz przy gruncie, wilgotności powietrza, a także opadów atmosferycznych. Aparatura badawcza będzie wkrótce uzupełniona o zestaw pięciu kamer cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, zainstalowanych na wieży, a służących obserwacji i rejestracji procesów brzegowych. Stacja będzie wyposażona w urządzenia monitorujące jakość powietrza i wody morskiej.

W związku z działalnością Stacji Morskiej USz w Międzyzdrojach prowadzone będą badania z zakresu meteorologii, klimatologii i fizyki atmosfery, oceanografii fizycznej, biologicznej, geologii i geomorfologii oraz ćwiczenia terenowe dla studentów. Szczegółowe badania z zakresu meteorologii, klimatologii i fizyki atmosfery dotyczą m.in.: wpływu Bałtyku na zakres zmienności gradientów termicznych, wilgotnościowych i prędkości wiatru; topoklimatu wyspy Wolin i miasta Międzyzdroje; pomiarów aerozolowej grubości optycznej atmosfery (w ramach międzynarodowego systemu obserwacyjnego AERONET); rejestracji stanu nasycenia gazami wód strefy brzegowej (pary rtęci, rozpuszczony tlen). Badania z zakresu oceanografii fizycznej i biologicznej dotyczą m.in.: pomiarów zmian temperatury wody, jej zasolenia i gęstości; prądów dryfowych w strefie brzegowej; procesów mieszania wód śródlądowych i morskich; monitoringu oraz prognozowania wezbrań sztormowych; pomiarów morfologii i topografii pokryw lodowych oraz grubości i wysokości spiętrzeń lodowych; populacji makrobentosu i meiofauny; aktywności fitoplanktonu i fitobentosu w strefie brzegowej. Badania z zakresu geologii i geomorfologii koncentrują się na: dynamice profilu plaży, rozwoju rzeźby wydm nadmorskich i procesów eolicznych, antropopresji w strefie brzegowej, wpływie pokrywy roślinnej na rozwój procesów akumulacyjnych w strefie brzegowej; efektywności rozpraszania energii fal wiatrowych oraz aktywności brzegowych procesów erozyjnych.

Nie mniej ważnym jak badania naukowe, powodem uruchomienia Stacji Morskiej USz jest prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie środowiska morskiego. Działania edukacyjne skierowane są zarówno do lokalnej społeczności, szkół, stowarzyszeń, jak i turystów odwiedzających Międzyzdroje. W otoczeniu stacji będą zlokalizowane tablice poglądowe opisujące procesy przyrodnicze zachodzące w strefie brzegowej Bałtyku.

Stacja już prowadzi stały monitoring trzynastu parametrów meteorologicznych. Realizowany jest m.in. projekt badawczy Satelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

Tomasz Olechwir