×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Eurodoc 2012

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy rośnie rola badań naukowych. Wiedza staje się cenna w bardzo wymierny sposób. Dlatego ewoluują ścieżki kariery badawczej oraz sposoby finansowania badań. O tych i innych aspektach działalności młodych badaczy dyskutowano w dniach 21–25 marca w Krakowie podczas X Zjazdu i Konferencji Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców Eurodoc .

Zasadniczą częścią organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Jagielloński i Krajową Reprezentację Doktorantów krakowskiego Zjazdu Eurodoc 2012 była konferencja poświęcona problematyce finansowania nauki (22–23 marca). Dr Theodore Papazoglou z European Research Council Executive Agency (ERCEA) przedstawił działalność ERC, będącej pierwszą ogólnoeuropejską agencją obejmującą finansowanie badań ze wszystkich obszarów nauki. Charakteryzując systemy finansowania badań w różnych krajach, prelegent z uznaniem odniósł się do rozwiązań wprowadzanych w Polsce przez Narodowe Centrum Nauki. Z kolei o działalność NCN mówił prof. Andrzej Jajszczyk.

David Feltz z Euroscience zwrócił uwagę na rolę środków publicznych i prywatnych w finansowaniu nauki. Wzrost udziału tych drugich nie może ograniczać dostępności do dorobku w wielu obszarach, które powinny pozostać w domenie publicznej (np. badania genomu ludzkiego). Zarazem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przemysł nie może oczekiwać, iż będzie wspierany środkami publicznymi na badania stricte komercyjne. Kooperacja wymaga najpierw debaty społecznej i politycznej. Podczas konferencji podniesiono także kwestię przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji badań. Prof. Tadeusz Uhl (AGH) wskazał na trzy typy badań prowadzonych przez doktorantów (zobrazowane przykładami), które w dużej mierze determinują ich dalszą karierę zawodową. Badania podstawowe otwierają ścieżkę kariery akademickiej. Projekty badań stosowanych pozwalają zarówno na kontynuowanie ścieżki akademickiej, jak i pracę w centrach badawczo-rozwojowych. Projekty rozwojowe szczególnie dobrze pozwalają na rozwój firm typu spin-off. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Davida Berga (Crowdfunding Europe), który ukazał możliwości, jakie dają alternatywne sposoby promowania i finansowania innowacyjnych pomysłów w oparciu o niezależne sieci współpracy. Dr Anna Belcarz zaprezentowała badania nad biomateriałami, prowadzone wspólnie przez AGH, Collegium Medicum UJ oraz uniwersytety medyczne w Lublinie i w Warszawie, zaś Michal Šefara przedstawił naukowe inspiracje dla prowadzenia własnego biznesu przez doktorantów i młodych naukowców.

W drugim dniu podczas sesji warsztatowych mówiono o świadomości roli badacza i etyce, wadach i zaletach pracy badacza na terminowych kontraktach, alternatywnych sposobach finansowania badań oraz roli różnych instytucji we wspieraniu doktorantów z niepełnosprawnościami. Okazało się, że wyzwania stające przed młodymi naukowcami mają charakter powszechny. Wzrost możliwości finansowania badań wiąże się z potrzebą zwrócenia większej uwagi na ich aspekty etyczne. Coraz częstsza jest kariera badawcza poza środowiskiem akademickim. Współczesny uczony coraz bardziej powinien być biznesmenem lub mieć wsparcie takowych.

W kolejnych dniach na UJ i AGH odbywała się sesja sprawozdawczo-wyborcza Eurodoc . Nowym przewodniczącym organizacji został Slobodan Radicev z Serbii, zaś przedstawicielka Polski, Klaudia Czopek (doktorantka AGH), weszła w skład Zarządu Eurodoc .

Jacek Lewicki