×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rada Młodych Naukowców po drugiej kadencji

Druga kadencja Rady Młodych Naukowców dobiegła końca. W uroczystym posiedzeniu, które odbyło się 29 marca 2012 r. w MNiSW, uczestniczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wręczyła członkom Rady Młodych Naukowców listy z podziękowaniem za całoroczną współpracę, za efektywne dążenie do optymalizacji rozwoju karier młodych uczonych oraz promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska początkujących naukowców w Polsce. Członkowie Rady prowadzą badania o dużym potencjale dla efektywnego rozwoju polskiej nauki.

W skład Rady Młodych Naukowców drugiej kadencji, powołanej zarządzeniem nr 30/2011 MNiSW, weszło 15 osób: dr Piotr Bajor – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (wiceprzewodniczący); dr Tomasz Bilczewski – Wydział Polonistyki UJ; dr inż. Joanna Grażyna Chwiej – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie; dr Marcin Andrzej Grabowski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; dr Katarzyna Januszkiewicz – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; dr Łukasz John – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego; dr Urszula Markowska-Manista – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej; dr inż. Artur Podhorodecki – Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej; dr Andrzej Raszkowski – Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; dr Anna Stępień-Sporek – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (wiceprzewodnicząca); dr hab. inż. Izabela Maria Szczerbal – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; dr Tomasz Jerzy Szutkowski – Wydział Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego; dr hab. Justyna Zając – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (przewodnicząca); dr Michał Zieliński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Najważniejszym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest tworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich badaczy i wprowadzanie regulacji, które pozwolą w szerszym niż dotąd zakresie uwolnić i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych. Skład nowej Rady Młodych Naukowców został ogłoszony 26 kwietnia, o czym szerzej napiszemy w przyszłym numerze. ☐