×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nowe kraje UE o „Horyzoncie 2020”

Na spotkaniu, które 26 marca odbyło się z inicjatywy minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, przedstawiciele państw UE-12 wraz z Chorwacją dyskutowali o wspólnej strategii co do Horyzontu 2020. Omawiano kluczowe zagadnienia dotyczące rozwoju badań naukowych w Unii Europejskiej. Podniesiono kwestie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej i jako podstawowy problem wskazano zapewnienia szerszego udziału zespołów badawczych z tych regionów, które do tej pory w niewystarczającym stopniu korzystały z unijnych środków na badania naukowe oraz wsparcie innowacyjnych procesów „od pomysłu do wdrożenia”. Ważnym punktem dyskusji były również narodowe i ponadnarodowe regionalne specjalizacje badawcze, tzw. smart specialization strategies, czyli strategie optymalizacji wykorzystania istniejących zasobów badawczych i innowacyjnych, finansowanie przyszłych inicjatyw badawczych z wykorzystaniem instrumentów polityki spójności (fundusze strukturalne) oraz środków zapisanych w Horyzoncie 2020. Po wspólnych uzgodnieniach podjętych w Warszawie, tzw. nowe kraje członkowskie UE, czyli: Polska, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Węgry, Słowacja, Słowenia wraz z Chorwacją, która po podpisanym w 2011 r. traktacie akcesyjnym przystąpi do UE już w 2013 roku, wypracowały wspólne pisemne stanowisko. Efektem rozmów jest list, który sygnować będą mogły także pozostałe kraje „15”. Po podpisaniu przez wszystkich uczestników dokument zostanie przekazany przewodniczącym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, komisarz ds. badań i innowacji oraz prezydencji duńskiej. Na bazie listu trwają obecnie prace nieformalnej grupy roboczej przedstawicieli nowych krajów UE i Chorwacji, którzy uzgadniają wspólne stanowiska i strategie negocjacyjne na posiedzenia Grupy Roboczej ds. Badań Rady Unii Europejskiej.

Spotkanie w Warszawie było istotnym elementem w toczących się obecnie negocjacjach kształtu programu finansowania badań naukowych w Europie Horyzont 2020, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2014 r. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2014-2020. Budżet tego programu w latach 2014-2020 będzie rekordowy i sięgnie 80 miliardów euro. ☐