Nagrody dla mistrzów polskiej nauki

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przyznawane są w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki. Do grona 15 dotychczasowych laureatów dołączyło trzech kolejnych znakomitych uczonych.

Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. prof. Arkadiusz Wójs, specjalista w dziedzinie fizyki materii skondensowanej. To autor szeroko dyskutowanych w naukowym świecie prac, opublikowanych w najlepszym czasopiśmie fizycznym „Physical Review Letters”. Jego badania mogą mieć duże znaczenie dla stworzenia w przyszłości komputera kwantowego.

Nagrodę odebrał też prof. Andrzej Kowalczyk, specjalista z zakresu optyki stosowanej. We współpracy z polską firmą Optopol skonstruował pierwszy na świecie tomograf pozwalający uzyskać przekrój siatkówki oka stukrotnie szybciej niż wszelkie istniejące wcześniej na rynku urządzenia, jego sprzedaż do placówek okulistycznych na całym świecie osiągnęła wartość 70 mln zł. Dziś urządzenie jest produkowane i sygnowane przez firmę Canon.

Wyróżniony został także prof. Andrzej Kadłuczka – wybitny znawca architektury, twórca unikalnego w skali międzynarodowej Podziemnego Muzeum Rynku Głównego w Krakowie.

Chcemy, żeby polscy naukowcy grali w lidze mistrzów. Dzisiejsza uroczystość dowodzi, że mamy nie tylko aspiracje, ale i potencjał do uczestniczenia w tej lidze – podkreślała minister Kudrycka, wręczając nagrody wyróżnionym naukowcom.

O nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego walczyło 61 naukowców z całej Polski. Dziedziną najliczniej reprezentowaną przez kandydatów była fizyka – 11 zgłoszeń dotyczyło właśnie tego obszaru. W liczbie złożonych wniosków przodowały z kolei warszawskie jednostki naukowe, przedstawiając aż 21 kandydatur. Kolejny na liście znalazł się Kraków z 7 zgłoszeniami, tuż za nim Wrocław z 5 wnioskami.

Będące ukoronowaniem dorobku naukowego statuetki i nagrody finansowe trafiają do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, odkrywców nowych technologii, autorów teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu. Nagrody przyznawane są od 2006 r.

Podczas uroczystości w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki minister Kudrycka wręczyła także nagrody dla wybitnych nauczycieli akademickich uhonorowanych za całokształt dorobku.

Laureaci Nagród Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne:

W kategorii badań podstawowych

Prof. Arkadiusz Wójs

z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Prof. Arkadiusz Wójs jest specjalistą w dziedzinie fizyki materii skondensowanej, a szczególnie niskowymiarowych układów elektronowych. Opublikował ponad 150 artykułów naukowych, jest autorem trzech monografii. Do jego szczególnych osiągnięć należy zaliczyć trzy prace przedstawione w 2010 roku w najlepszym czasopiśmie fizycznym „Physical Review Letters”. Stanowiły one istotny przełom w badaniach nad fizyczną realizacją egzotycznych statystyk kwantowych, ważnych m.in. w kontekście możliwości przyszłej realizacji komputera kwantowego. Powstawały one we współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi takimi jak Cambridge i Oxford. Prof. Wójs jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

W kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki

Prof. Andrzej Kowalczyk

z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Andrzej Kowalczyk jest specjalistą z zakresu optyki stosowanej. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć jest opracowanie nowej metody spektralnej tomografii optycznej, pozwalającej uzyskać przekrój siatkówki oka sto razy szybciej niż w metodach tradycyjnych. Wysoki stopień zaawansowania prac umożliwił udostępnienie know-how firmie Optopol Technology z Zawiercia i wspólne skonstruowanie pierwszego na światowym rynku szybkiego tomografu do badania oka SOCT COPERNICUS oraz jego seryjną produkcję. Wartość sprzedaży tego sprzętu do placówek okulistycznych na całym świecie osiągnęła wartość 70 mln zł. Obecnie produkcją tomografu zajmuje się japońska firma Canon, która nabyła większościowy pakiet firmy Optopol.

Prof. Kowalczyk to także ceniony dydaktyk. Prowadzi Pracownię Fizyki Medycznej, a także wykłada spektroskopię UV VIS. Ze swoimi współpracownikami popularyzuje nauki ścisłe wśród uczniów szkół średnich, biorąc udział m.in. w Festiwalu Nauki. Jest także organizatorem i opiekunem studenckiego koła SPIE (The International Society for Optical Engineering).

W kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa

Prof. Andrzej Kadłuczka

z Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej

Prof. Andrzej Kadłuczka od 35 lat prowadzi badania nad integracją zabytkowej architektury i zespołów urbanistycznych z potrzebami współczesnego społeczeństwa. W 2000 r. zorganizował w Krakowie Międzynarodową Konferencję Konserwatorską, której celem była interpretacja głównych pryncypiów Karty Weneckiej. Podczas tego wydarzenia zredagowano i uchwalono rozwinięcie jej założeń w formie Karty Krakowskiej 2000, opracowanej pod hasłem Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji . Tekst dokumentu był cytowany w wielu pracach naukowych i znalazł się na liście najważniejszych dokumentów konserwatorskich.

Prof. Kadłuczka w toku wieloletnich badań opracował i wdrożył modelowy system adaptacji zabytkowych monumentów architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb społecznych. Ponadto rozwinął kompleksowe badania nad praktycznym wykorzystaniem dziedzictwa architektonicznego w edukacji i rozwoju intelektualnym współczesnego społeczeństwa. Do jego ważniejszych osiągnięć zaliczane jest także realizacja unikalnego w skali międzynarodowej Podziemnego Muzeum Rynku Głównego w Krakowie.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Laureaci nagród ministra za całokształt dorobku

1. Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski), nauki społeczne;

2. Prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz (Politechnika Warszawska), nauki techniczne;

3. Prof. dr hab. Maria Dzielska (Uniwersytet Jagielloński), nauki humanistyczne;

4. Prof. dr hab. Kazimierz Goebel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), nauki matematyczne;

5. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski (Politechnika Warszawska), nauki techniczne;

6. Prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), nauki ekonomiczne;

7. Prof. dr hab. Jan Łoboda (Uniwersytet Wrocławski), nauki o Ziemi;

8. Prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), nauki rolnicze;

9. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt (Uniwersytet Rzeszowski), nauki medyczne;

10. Prof. dr hab. Aniela Styś (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), nauki ekonomiczne.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

dr hab. Zbigniew Lewicki

nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. Elżbieta Hałas, prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, dr hab. Piotr Szymczak,
dr hab. Adam Opalski, dr hab. Michał Ginter, dr Łukasz Tanajewski

nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, prof. Rineke Verbrugge (Uniwersytet w Groningen)

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

dr Agata Jurkowska-Gomułka, dr hab. Tadeusz Skoczny

nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne

UNIWERSYET JAGIELLOŃSKI

prof. dr hab. Maria Dzielska

nagroda indywidualna za całokształt dorobku

dr hab. Dariusz Kosiński

nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe

dr hab. Adam Rycerz, dr hab. Andrzej Grabowski, dr hab. Bartosz Brożek

nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. Maria Nowakowska, dr Krzysztof Szczubiałka, dr Szczepan Zapotoczny,
dr Mariusz Kępczyński, dr Dorota Jamróz, dr Anna Karewicz

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

UNIWERSYTET GDAŃSKI

prof. dr hab. Jerzy Limon

nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

dr hab. Ewa Wysocka, dr hab. Robert Hasterok

nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, prof. dr hab. Jan Łoboda

nagroda indywidualna za całokształt dorobku

prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska,
dr hab. Piotr Machnikowski

nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński, prof. dr hab. Adam Paszkiewicz

nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, dr hab. Jarosław Romański, dr Marcin Jasiński, dr Emilia Obijalska, prof. dr Peter Schreiner (Justus Liebig Univesitaet Giessen), prof. dr Heinz Heimgartner (Univesitaet Zurich)

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. Janusz Błasiak, dr hab. Katarzyna Woźniak, dr Renata Krupa, dr Tomasz Popławski,
dr Tomasz Śliwiński, prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik (Warszawski Uniwersytet Medyczny),
dr hab. n. med. Jacek Szaflik (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr hab. n. med. Joanna Szczepańska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr n. med. Elżbieta Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), mgr Katarzyna Janik (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

prof. dr hab. Józef Paweł  Darski

nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia

prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, prof. dr hab. Krystyna Bartol

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. Wojciech Witaliński (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Jacek Dabert, dr Mirosława Dabert, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski, dr hab. Ziemowit Olszanowski

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

prof. dr hab. Jan M. Piskorski

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, dr Piotr Szałek, dr hab. Mariola  Łaguna, dr hab. Krzysztof Wiak

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

prof. dr hab. Kazimierz Goebel

nagroda indywidualna za całokształt dorobku

dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, dr hab. Mariusz Mazur, dr hab. Maria Juda, dr hab. Ewa Maj

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

nagroda indywidualna za całokształt dorobku

dr Zygmunt Tęcza

nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

dr hab. Jolanta Żelazna, dr hab. Tomasz Szlendak, dr hab. Maciej Wojtkowski

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

prof. dr hab. Zbigniew Wiśniewski

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

UNIWERSYTET OPOLSKI

dr hab. Tomasz Ciesielski

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

prof. dr hab. Bogdan  Szczepankowski

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

nagroda indywidualna za całokształt dorobku

dr hab. Katarzyna Szczepańska

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski, dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz, mgr inż. Dariusz Dąbrowski,
dr inż. Henryk Dobrowolski, dr inż. Marek Poncyliusz, dr inż. Jarosław Kuśmierczyk, dr inż. Zbigniew Żebrowski, dr inż. Marek Godala (Globema S.A.), dr inż. Tomasz Mirosław (Bumar),
mgr inż. Piotr Hońdo (Instytut Lotnictwa)

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

dr Marcin Drąg

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe I stopnia

prof. dr hab. inż. Edward Radosiński

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne I stopnia

dr hab. inż. Jerzy Prywer, prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

dr inż. Krzysztof Tomczyk, prof. dr hab. inż. Edward Layer

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

dr inż. Jarosław Bajer, dr hab. inż. Krzysztof Knapik

nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe I stopnia

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

dr inż. Dariusz Bismor

nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia

POLITECHNIKA GDAŃSKA

prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz

nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski

nagroda indywidualna za całokształt dorobku

dr hab. Krzysztof Malaga

nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia

dr Ewa Mińska-Struzik, dr Wanda Nowara, dr Katarzyna Szarzec, dr Szymon Truskolaski,
prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

prof. dr hab. Aniela Styś

nagroda indywidualna za całokształt dorobku

dr hab. Romuald Jończy

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

dr hab. Zbigniew Wiktor (Uniwersytet Wrocławski), dr Wiktor Szydło, dr Johannes Platje (Uniwersytet Opolski), mgr Bogdan Piątkowski, dr Karol Kociszewski, dr Zbigniew Jakubczyk,
prof. dr hab. Bogusław Fiedor, dr Zbigniew Dokurno, dr Agnieszka Becla

nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

dr Justyna Wróblewska

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

prof. dr hab. Anna Harańczyk

nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek

nagroda indywidualna za całokształt dorobku

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz

nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne II stopnia

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

prof. dr hab. Jerzy Hetman

nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne II stopnia

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

dr hab. inż. Roman Jaszczak, prof. dr hab. inż. Konrad Magnuski (emeryt)

nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

dr hab. Mieczysław K. Błaszczyk

nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne II stopnia

dr Tomasz Sadkowski, prof. dr hab. Tomasz  Motyl, dr Małgorzata Gajewska, dr Michał Jank,
dr Magdalena  Król, dr Alicja Majewska

nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

prof. dr hab. Waldemar  Kowalski

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe I stopnia

prof. dr hab. Wojciech Florkowski

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

dr hab. Mariusz Misztal

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

dr hab. Joanna Majerczak

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia

AKADEMIA HUMANISTYCZNA IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA W PUŁTUSKU

prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe I stopnia

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE

prof. dr hab. Tadeusz Tyszka

nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II stopnia