×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 01/2012

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Bogusławem Śliwerskim, pedagogiem

Sedno sprawy

Jan Kozłowski

Życie naukowe

Grzegorz Racki
Andrzej Pilc
Wojciech Przetakiewicz
Przemysław Urbańczyk
Marek Kosmulski

Listy do redakcji

prof. Feliks Przytycki dyrektor IM PAN

Z laboratoriów

Marcin Bukowski

Życie akademickie

Ewa Chmielecka
Marcin Chałupka
Marek Misiak
Andrzej Malinowski

RGSW

Józef Lubacz

KRASP

Andrzej Kraśniewski

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer
Piotr Hübner

Okolice nauki

Waldemar Korczyński
Rozmowa z prof. Eugeniuszem Matejką, projektantem wnętrz i wystaw z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Książki

Katarzyna Krzyżanowska
Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej , pod red. Grażyny Nowaczyk i Dariusza Sobolewskiego, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, Poznań 2011.
Agnieszka Palicka
David Livingstone Smith, Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt. Natura ludzka i przyczyny wojen, tłum. Anna E. Eichler, CiS, Warszawa – Stare Groszki 2011.
Anna Jawor
Barbara Szordykowska, Historia Finlandii , WYDAWNICTWO TRIO, Warszawa 2011.
Jacek Hnidiuk
Marek M. Dziekan, Złote stolice Arabów. Szkice o współczesnej myśli arabskiej , SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „CZYTELNIK”, Warszawa 2010, seria: Humanistyka – wydania indywidualne.
Małgorzata Pawełczyk
Sławomir Koper, Wpływowe kobiety drugiej Rzeczypospolitej , WYDAWNICTWO BELLONA, Warszawa 2011.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 01/2012

Musimy wyjść z platońskiej jaskini

Ubolewam nad tym, że dominacja kształcenia w szkolnictwie niepublicznym „wymusza” niejako przyspieszony tryb uzyskiwania awansów, za wszelką cenę, a MNiSW oraz PKA są wobec tego bezradne, a nawet temu sprzyjają odpowiednimi regulacjami prawnymi. Niektórzy naukowcy są zatem gotowi stracić twarz, byle tylko jak najszybciej ich podopieczni, współpracownicy mogli uzyskać habilitację czy profesurę, nawet za cenę hańby, jaką jest wyłudzanie stopni poza granicami kraju, na Słowacji. Niestety, osłaniają ten proceder także ci, którzy sami niewiele reprezentują w nauce albo są już na emeryturze. Na szczęście jest takich przypadków niewiele. W ostatnim roku natomiast mamy wyraźny wzrost otwieranych przewodów habilitacyjnych i na tytuł z pedagogiki. Być może jest to spowodowane obawami przed nową procedurą albo nadszedł czas, gdy do awansu dochodzi młodsze pokolenie, także bardzo utalentowanych naukowców. Oby takich było jak najwięcej.

Z prof. Bogusławem Śliwerskim, pedagogiem z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, rozmawia Grzegorz Filip – str. 22-24

czytaj »

Zależności w statystyce nauki i techniki

B+R skupia się w niewielkiej części świata. (...) 80 proc. spośród 942 koncernów wydających najwięcej na B+R pochodziło z pięciu krajów: USA, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Wydatki na B+R były tez skoncentrowane branżowo (2/3 wydatków pochodziło z przemysłów ICT, farmaceutycznego, biotechnologii, maszynowego, elektrycznego i elektronicznego). W ramach poszczególnych krajów i regionów badacze byli silnie skoncentrowani geograficznie (np. w Europie południowe i południowo-zachodnie Niemcy, Flandria, północne Niderlandy, południowo-wschodnia Anglia, Ile de France). Niemcy miały dwadzieścia razy więcej zgłoszeń patentowych od Irlandii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii razem wziętych.

Dr Jan Kozłowski z Departamentu Strategii MNiSW analizuje światowe zestawienia dotyczące wydatków na badania naukowe i rozwój technologiczny – str. 25-27

czytaj »

W mozole po kategorie

Szkoda, iż mając taki zasób danych statystycznych z poprzednich ocen (dotąd zresztą upublicznianych w minimalnym stopniu), w MNiSW nie prowadzi się systematycznych analiz w celu odpowiedniego doboru parametrów oceny, a jedynie powołuje kolejne zespoły ds. ewaluacji. (...) Parametryzacja utylitarnych elementów działalności badawczej zawsze budziła kontrowersje i trudno uwierzyć, by i tym razem stało się inaczej. Zaryzykuję twierdzenie, iż spore niespodzianki wynikną teraz z zastosowania przez KEJN kwotowej metody rozliczania grantów i materialnych efektów działalności naukowej. Na przykład, czy wzięto pod uwagę fakt, iż wysokość wynagrodzeń w strefie budżetowej była w ubiegłym roku zamrożona? Wiem od dyrektora jednego z instytutów PAN, że z tego powodu wiele jednostek nie mogło nawet skonsumować części środków zewnętrznych (w tym z 7PR) przeznaczonych na zatrudnienie nowych badaczy.

Prof. Grzegorz Racki pisze o kategoryzacji placówek naukowych na przykładzie efektów pracy Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – str. 34-35

czytaj »

Co nam mówi kolor oceanu?

Obecnie do użytku w teledetekcji satelitarnej wprowadzana jest kolejna generacja czujników rejestrujących światło wychodzące z morza. Są to tzw. czujniki hiperspektralne, zdolne do mierzenia fal elektromagnetycznych w nawet kilkuset bardzo wąskich kanałach spektralnych. Można śmiało rzec, że na naszych oczach rodzi się nowy, hiperspektralny kolor oceanu. Ujmując to językiem spektroskopii mówimy, że czujniki hiperspektralne dostarczają nam praktycznie ciągłego widma promieniowania elektromagnetycznego opuszczającego morską toń. Jednak wraz z wprowadzaniem nowej generacji detektorów konieczne stało się opracowanie nowych metod analizy danych teledetekcyjnych. Metod, które pozwolą na uzyskanie z sygnału satelitarnego większej liczby informacji niż dotychczas, informacji pełniejszych, lepszych i bardziej precyzyjnych.

O monitoringu procesów zachodzących w oceanach poprzez detektory satelitarne pisze Marcin Bukowski – str. 57-59

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM