PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego od początku swej działalności koncentruje się na szerzeniu nauki, nie tylko na terenie Kielc i województwa, ale całego kraju.

W ramach kontynuacji działań i osiągnięć na tym polu stworzony został Projekt PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Portal zawiera artykuły naukowe, kursy e-learningowe, recenzje wydawnictw, a także bieżące informacje dotyczące wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych, edukacyjnych oraz teleinformacyjnych, jakie miały miejsce w kraju i na świecie.

Pitwin umożliwia swoim uczestnikom opublikowanie artykułów naukowych, prac badawczych czy recenzji książek. W zbiorach portalu znajduje się kilkaset artykułów naukowych, opublikowanych w formie elektronicznej, jak i wydanych w dziewięciu publikacjach i zeszytach naukowych.

Idąc z duchem czasu, portal Pitwin dostrzega rosnące znaczenie informatyki w procesie edukacji i dlatego jednym z działań jest cykliczne przeprowadzanie warsztatów e-learningowych, podczas których uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami edukacji na odległość. Wiedzę zdobytą podczas warsztatów uczestnicy mogą wykorzystać w pracy na platformie moodle, tworząc profesjonalne kursy e-learningowe. Obecnie, zamieszczonych jest dziewięć kursów, dostępnych dla użytkowników portalu.

Nieocenioną pomocą dla osób piszących prace naukowe może okazać się wyjątkowa usługa świadczona w ramach portalu, jaką jest zamówienie zestawienia bibliograficznego. Specjalista ds. zasobów bibliotecznych, na podstawie tematu określonego w zamówieniu rzetelnie i profesjonalnie, przygotuje spis pozycji literatury przydatnych w opracowaniu zagadnienia. Na portalu udostępnionych jest kilkaset zestawień bibliograficznych.

Razem przyczynimy się do zwiększenia znaczenia świadomości nauki w Polsce.