×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 11/2011

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Rozmowa Forum

Rozmowa z dr. Tadeuszem Zaleskim, koordynatorem Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Sedno sprawy

Andrzej Jajszczyk

Życie naukowe

Karol Życzkowski
Adam Proń, Halina Szatyłowicz, Janusz Zachara
Jerzy Marian Brzeziński

Listy do redakcji

Adam Proń

Życie akademickie

The European Higher Education Society w SGH
Bohdan Macukow
Marek Misiak
Marcin Chałupka
Przyczyny niedostosowania kształcenia w uczelniach do wymogów rynku pracy
Androulla Vassiliou

KRASP

Katarzyna Chałasińska-Macukow

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Rozmawiała Krystyna Matuszewska
Rozmowa z prof. Łukaszem Turskim z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i UKSW

Książki

Aneta Zawadzka
Recenzowanie prac naukowych w psychologii, red. Robert J. Sternberg, tłum. Teresa Szustrowa, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2011.
Zbigniew Chojnowski
Paweł Zajas, Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.
Andrzej Malinowski
Kazimierz Świrydowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w oczach służb specjalnych PRL. Wybór źródeł z lat 1982-1989 , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
Marek Lechniak
Anita Pachlik-Żuromska, Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy , Wydawnictwo naukowe uniwersytetu mikołaja kopernika, Toruń 2011.
Małgorzata Pawełczyk
Żaneta Geryk, Motywacja w uczelniach niepublicznych w Polsce , Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
Agnieszka Palicka
Jacques Le Goff, Średniowiecze i pieniądze. Esej z antropologii historycznej , tłum. Bogdan Baran, sw Czytelnik, Warszawa 2001, seria: Pejzaże kultury.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 11/2011

Najlepiej poinformowany człowiek na uczelni

Rzecznik uczelni musi znać całą prawdę. Rzecz bardzo ważna: rzecznikowi prasowemu za żadne skarby nie wolno mijać się z prawdą, czyli... kłamać. Musi też wiedzieć, co należy powiedzieć, co może powiedzieć, a czego nie wolno mu powiedzieć. Taką rzetelną wiedzę jest w stanie zdobyć najskuteczniej w bezpośredniej bliskości rektora i gremiów decyzyjnych uczelni. To powinien być jeden z najbardziej zaufanych współpracowników rektora. W związku z tym dobór osoby na to stanowisko musi uwzględniać również aspekt osobowościowy, aby umożliwić dobre porozumienie.

Z dr. Tadeuszem Zaleskim, koordynatorem Bałtyckiego Festiwalu Nauki, rozmawia Andrzej Świć – str. 22-24

czytaj »

Gdzie diabeł nie może...

W naszym przekonaniu kobiety stanowią mniejszą, lecz lepszą część populacji chemików pracujących w Polsce, a ich prace pomniejszają mizerię cytowalności polskich artykułów naukowych. Niestety ich sukcesy naukowe nie są dostrzegane. Wśród 74 medalistów PTCh jest tylko 5 kobiet, nie ma kobiety wśród chemików będących laureatami nagrody FNP. Awans naukowy kobiet–chemiczek jest utrudniony. Analiza bibliometryczna jednoznacznie wykazuje, że kobiety w momencie nominacji mają znacznie większy dorobek niż mężczyźni – zarówno jeśli chodzi o reputację czasopism, w których umieszczały swoje artykuły, jak i liczbę cytowań niezależnych. Wśród nowo mianowanych profesorów, których dorobek sytuuje się poniżej średniej, są prawie wyłącznie mężczyźni.

Prof. dr hab. inż. Adam Proń, dr inż. Halina Szatyłowicz i dr inż. Janusz Zachara prezentują dorobek najlepszych polskich uczonych chemiczek – str. 40-41

czytaj »

Nauka jest dla ludzi

Odmawiam mówienia komukolwiek, co jest lepsze dla niego samego, ale zawsze mam prawo wypowiadać opinię jako tzw. zainteresowany obywatel. Jako jednostka mam prawo powiedzieć, że gdyby pod Warszawą zbudowano elektrownię jądrową i producent tej elektrowni zafundował mi domek z basenem po drugiej stronie ulicy – natychmiast bym się tam przeprowadził. Ale nigdy nie powiem: obywatelu przeprowadzaj się pod elektrownię atomową. Znam przepisy i wiem, że promieniowanie na płocie elektrowni atomowej, monitorowane i ujawniane, jest mniejsze niż na hałdach wielu elektrowni węglowych. I to jest fakt naukowy, ale jaki wniosek z tego wyciągnie Kowalski, to jego sprawa.

O edukacji w sprawie energetyki jądrowej z prof. Łukaszem Turskim, fizykiem, rozmawia Jola Workowska – str. 65-67

NCN – pierwsze doświadczenia

Podział na panele dziedzinowe wiąże się z radykalną zmianą sposobu oceniania wniosków i wyłaniania zwycięzców konkursów. Wszystkie wnioski, po przejściu etapu oceny formalnej, są oceniane przez zespół ekspertów. Ten pierwszy etap oceny merytorycznej ma za zadanie odrzucenie wniosków słabszych, tak by do drugiego, bardziej szczegółowego etapu oceny, można było zakwalifikować tylko wnioski najlepsze. Stosunkowo szeroki zakres tematyki poszczególnych paneli umożliwia porównanie wniosków z pokrewnych, stosunkowo licznych, szczegółowych dyscyplin i specjalności, co pozwala na wyłanianie najbardziej obiecujących. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania, w porównaniu z ocenianiem w ramach wąskich dyscyplin, jest unikanie sytuacji, w której zarówno oceniani, jak i oceniający stanowią znającą się od lat grupkę koleżanek i kolegów.

Prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, podsumowuje pierwsze miesiące działalności tej placówki – str. 26-31

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM