×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 10/2011

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Na marginesach nauki

Dyskusje nad kształtem przyszłej współpracy

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Zbigniewem Marciniakiem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Z jakim bilansem go zaczynamy? Czy w tegorocznej rekrutacji są już widoczne efekty niżu demograficznego?

Sedno sprawy

Karol Życzkowski

Nauka

Problemy nauki

Wiesław Studencki
Marek Kosmulski

Z laboratoriów

Na marginesach nauki

Jacek Wojciechowski

Szkolnictwo wyższe

Na marginesach nauki

Małgorzata Pawełczyk

Życie akademickie

Adam Proń
Keshra Sangwal
Bianka Siwińska
Marcin Duszyński
Michał Mętlewicz
Marcin Chałupka

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

W stronę historii

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Na marginesach nauki

Magdalena Bajer

Okolice nauki

Natalia Zatka
Rozmowa z Pawłem Matusikiem, laureatem Studenckiego Nobla 2011, nagrody przyznawanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Niania Frania, bohaterka sitcomu, znała się na wszystkim z wyjątkiem wychowywania dzieci. Na czym zna się student VI roku medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Książki

Bogdan Bernat
Jacek Gzella, Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa” (1922–1939) , WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń 2011.
Katarzyna Krzyżanowska
Marcin Geryk, Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań , Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
Zbigniew Chojnowski
Dobrze uczę. Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej , red. Barbara Kożusznik, Jarosław Polak, oficyna wydawnicza wacław walasek, Katowice 2011.
Antoni Wiliński
Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki , pod red. Ryszarda Tadeusiewicza, Wydawnictwo PTI, Warszawa 2011.
Jadwiga Michalczyk
Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty , WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU, Poznań 2011.
Anna Jawor
Daria Hejwosz, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 10/2011

Zazdroszczą nam nowoczesnego systemu

Każda duża zmiana systemu jest kompromisem różnych wizji, pomysłów i interesów. Uważam, że wypracowane w trakcie naszych dyskusji kompromisy są mądre i zdrowe. Bardzo często udoskonalają to, co pojawiało się w pierwszych zapisach i pierwszych propozycjach rozwiązań. Za sukces nowej ustawy uważam to, że kładzie ona nacisk, nie jak dotychczas na proces kształcenia, ale na jego efekty. Ten system i związany z nim zestaw wymagań, to jest działanie na rzecz lepszych dyplomów. Od tego, jak rzetelnie zostanie on zrealizowany i jak rzetelnie będzie weryfikowana jego realizacja, zależy sukces tego fragmentu zmian. Szczerze wierzę, że będzie to skok jakościowy polskiego szkolnictwa wyższego.

Z prof. Zbigniewem Marciniakiem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, rozmawia Andrzej Świć – str. 22-24

czytaj »

Ile waży jedno cytowanie? Cz. 1

Specyfika pracy naukowej zależy od uprawianej dziedziny wiedzy. Przeciętna praca dotycząca nauk o życiu zawiera wiele odnośników do innych prac, często tych opublikowanych ostatnio i jest średnio częściej cytowana niż praca z fizyki. Dlatego też średni IF czasopism dotyczących biologii molekularnej (obecnie ponad 4.5) jest istotnie wyższy niż średni IF, wynoszący 1.9, dla pism z fizyki. Z kolei proces przygotowania artykułu matematycznego trwa długo, a że w takim artykule zwyczajowo nie ma wielu odnośników, prace matematyczne cytowane są rzadziej, a średni IF czasopism w tej dziedzinie wynosi około 0.5. (...) w swych pracach historycy cytują dużo literatury (średnio ponad 80 pozycji!), matematycy mało, ale w obu przypadkach prawdopodobieństwo, że dany artykuł zostanie zacytowany chociaż raz w ciągu dwu lat po dacie publikacji, nie przekracza 10 proc.

Prof. Karol Życzkowski pisze o interpretacji danych scjentometrycznych – str. 25-27

Nie stosować, szkodzi!

Ranking uczelni może mieć pewien sens w Stanach Zjednoczonych, bo tam większość najważniejszych uniwersytetów ma taką samą lub bardzo podobną strukturę, dlatego uprawnione jest porównywanie Uniwersytetu Harvarda z Uniwersytetem Pennsylwańskim czy Uniwersytetem Vanderbilta. W Polsce uczelnie są szkołami dużo bardziej specjalistycznymi, dotyczy to nawet klasycznych uniwersytetów. Jaki jest więc sens porównywania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (39 miejsce), Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja (40), Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego (64), Akademii Finansów (67) i Politechniki Krakowskiej (36)? (...) Tymczasem ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” poważnie traktują zarówno rektorzy uczelni, jak i decydenci. Ci pierwsi wygłaszają entuzjastyczne o nim opinie, jeśli ich szkoły w tej klasyfikacji znajdują się na dobrych miejscach.

O pułapkach bibliometrii i kryteriach układania rankingów uczelni w Polsce pisze prof. Adam Proń – str. 36-38

Bibliografia wczoraj i dziś

Z bibliograficznego punktu widzenia oraz w perspektywie serwowania informacji byłoby najlepiej, gdyby wszystkie komunikowane treści zmieściły się w jednym obszarze tematycznym i w dodatku, żeby nie było ich w nadmiarze. Ale życie nie jest bibliografią ani systemem informacyjnym, a poza tym jeszcze jesteśmy my – to jest ci, którym to wszystko ma służyć. Otóż czego jak czego, ale jednego tylko obszaru poznawczego na pewno nikt nie zaakceptuje. Zresztą jest odwrotnie. Podaż komunikacyjna, także naukowa, rozszalała się do takich rozmiarów, że trzeba ją nie tylko opisać, lecz również uporządkować, powiązać lub porozdzielać, narzucić struktury, bo inaczej nie da się korzystać. W pierwszym, surowym porywie, to jest gigantyczna chmura, dynamiczna i zmienna, więc nie do opanowania bez stosownych narzędzi.

Prof. Jacek Wojciechowski prezentuje rys historyczny i stan posiadania polskiej bibliografii – str. 55-57

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM