×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 09/2011

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Maciejem Żyliczem, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

20 lat FNP

Maciej Żylicz, Tomasz Perkowski

Nauka

Problemy nauki

Wojciech Przetakiewicz
Karol Szeliga

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski

Skomplikowane i proste

Bartosz Wojtaś

Szkolnictwo wyższe

Życie akademickie

Rozmowa z prof. Zdzisławem Kremensem, dziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii Central Connecticut State University Jak można określić charakter Pańskiej uczelni?
Marcin Chałupka
Marek Misiak

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Rozmowa z dr. hab. Arturem Pawłowskim, profesorem Politechniki Lubelskiej

Polemiki

Ewa Szelchauz adwokat
Barbara Wachowicz
Anna Guzowska rzecznik prasowy UMCS

Książki

Agnieszka Palicka
Stanisław Rainko, Dwa paradygmaty. Esej z teorii wiedzy, państwowy instytut wydawniczy, Warszawa 2011, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej.
Anna Jawor
Erving Goffman, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, tłum. Olena Waśkiewicz, Jacek Łaszcz, gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Sopot 2011.
Marek Lechniak
Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym, pod red. Jacka Kloczkowskiego i Jonathana Price’a, ośrodek myśli politycznej, center for european renewal, Kraków 2010, seria: Studia i Analizy.
Aneta Zawadzka
Barbara Dolińska, Placebo. Dlaczego działa coś, co nie działa?, Smak Słowa, Sopot 2011.
Andrzej Malinowski
90 lat studiów lekarskich w Poznaniu. Ludzie, czas, miejsca, redakcja naukowa Anita Magowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w poznaniu, Poznań 2010.
Cezary Kościelniak
André Béteille, Universities at the Crossroads, Oxford University Press, 2010.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 09/2011

Mistrzom i uczniom

Od momentu, kiedy już nie będzie nowych konkursów za pieniądze strukturalne, wszystkie zaoszczędzone środki przeznaczymy na „First Team” (...) Dwa programy – istniejący od wielu lat „Mistrz” i ten nowy, „First Team” – będą komplementarne. Mistrz to ktoś, kto nie tylko jest wybitnym uczonym, ma znakomite wyniki, ale też osoba interesująca się tym, co robią jego magistranci, doktoranci, ktoś, kto promuje młodych ludzi, pomaga im w uzyskaniu naukowej samodzielności. Żeby wygrać w konkursie „Mistrz”, nie wystarczy więc być znakomitym badaczem. „First Team” z kolei będzie wyróżniał i wspierał tych młodych, którzy zdradzają zadatki na mistrzów, tworząc wokół siebie zespoły, zalążki szkół naukowych.

Z prof. Maciejem Żyliczem, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Magdalena Bajer – str. 22-24

czytaj »

Wybieramy badaczy, nie wskaźniki

Od 2009 roku laureaci programu START starający się o przedłużenie stypendium na kolejny rok biorą udział w tej samej procedurze konkursowej co nowi kandydaci. Oprócz wykazania się dorobkiem co najmniej tak samo dobrym, jak osoby ubiegające się o stypendium po raz pierwszy, muszą oni pokazać także wyraźny postęp w prowadzonych w okresie otrzymywania stypendium pracach badawczych i konkretne osiągnięcia. Obie grupy – starający się o stypendium po raz pierwszy i po raz drugi – muszą także przedstawić swoje plany badawcze na rok następny. Ocena tych planów ma znaczenie jedynie pomocnicze i rozpatrywana jest łącznie z dotychczasowym dorobkiem.

Prof. Maciej Żylicz, prezes FNP i dr Tomasz Perkowski, wiceprezes FNP, piszą o kryteriach wyboru laureatów programu dla młodych uczonych START – str. 30-32

czytaj »

Mam powody do satysfakcji

Gdy objąłem swój wydział, kształciło się tu ok. 600 studentów, z czego więcej niż połowa – wieczorowo. Teraz mam 1500-1600 studentów, a ok. 80 proc. z nich to studenci stacjonarni. Co roku przybywa nam 5 do 10 proc. Wynika to po części z naszej aktywnej polityki pozyskiwania kandydatów (stałe kontakty ze szkołami, konkursy z robotyki dla młodszych i starszych uczniów, prezentacja uczelni na różnych forach, kontakty ze sponsorami itd.), ale i z korzystnej finansowo oferty. (...) W naszym stanie studia techniczne nie kosztują studenta drożej niż humanistyczne czy biznesowe, choć student inżynierii kosztuje uczelnię więcej: ma więcej godzin zajęć, a do tego korzysta z laboratoriów, drogiej aparatury. To oznacza dla studenta większe obciążenie, ale i poczucie, że zawarł korzystny kontrakt.

Z prof. Zdzisławem Kremensem, dziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii amerykańskiego uniwersytetu stanowego Central Connecticut, rozmawia Maria Kisza – str. 43-45

czytaj »

Polszczyzna „małych ojczyzn”

Nagrania miejscowej ludności pokazują nie tylko język, jakim ona mówi, ale dostarczają też wiedzy na temat dawnego życia. Rozmawiano bowiem o wiejskich obyczajach, zwyczajach, obchodzeniu świąt, o dawnych realiach, a także, jak wyglądało ongiś życie codzienne, praca w kuźni czy na polu. (...) Poza tym, ze względów technicznych, okrawano wypowiedzi do pięciominutowych próbek, mających ilustrować rzeczywistą mowę informatora. A rozmowy trwały nieraz i kilka godzin. Efekt przeszedł jednak najśmielsze oczekiwania. Właśnie nagrania dźwiękowe stanowią największą wartość tego unikatowego przewodnika. Żaden opis nie zastąpi bowiem kontaktu z żywym językiem.

O twórcach multimedialnego przewodnika po polskich gwarach z Uniwersytetu Warszawskiego pisze Mariusz Karwowski – str. 54-55

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM