Książki nadesłane

Jan Maciej Waga, Martyna Rzętała, Maria Fajer, Mariusz Rzętała, Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2011, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Agnieszka Majewska-Kafarowska, Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Transformacja systemowa w Polsce , red. nauk. Katarzyna Żurakowska, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa 2010.

Maria Aluchna, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa , OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa 2010.

Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja , red. nauk. Artur Nowak-Far, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa 2010.

Marcin Geryk, Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań , OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa 2010.

Żaneta Geryk, Motywacja w uczelniach niepublicznych w Polsce , OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa 2010.

Jacek Grzywacz, Pranie pieniędzy. Metody – Raje podatkowe – Zwalczanie , OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa 2010.

Nowe media we współczesnym społeczeństwie , pod red. Marka Jezińskiego, Aleksandry Sekleckiej, Łukasza Wojtkowskiego, wyd. naukowe umk, Toruń 2011.

Jacek Gzella, Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa” (1922-1939) , wyd. naukowe umk, Toruń 2011.

Edward Zyman, Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008 , POLSKI FUNDUSZ WYDAWNICZY w kanadzie, stowarzyszenie literacko-artystyczne „fraza”, Toronto – Rzeszów 2010.

Stanisław Rainko, Dwa paradygmaty. Esej z teorii wiedzy , piw, Warszawa 2011, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej.

William Walters, Jens Henrik Haahr, Rz¹dzenie Europ¹. Dyskurs, urządzanie i integracja europejska , tłum. Jan Grzymski, wyd. nauk. pwn, Warszawa 2011, seria: Współczesna Europa.

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne , oficyna wyd. sgh w WARSZAWIE, Warszawa 2011.

Anastazja gajda, Ochrona praw podstawowych jednostki w procesie harmonizacji prawa karnego procesowego w Unii Europejskiej , oficyna wyd. sgh w WARSZAWIE, Warszawa 2011.

Chińska republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych , pod red. nauk. Piotra Ostaszewskiego, oficyna wyd. sgh w WARSZAWIE, Warszawa 2011.

Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw , red. nauk. Stanisław Łobejko, Zdzisław Pierścionek, oficyna wyd. sgh w WARSZAWIE, Warszawa 2011.

Jak żyć w kryzysie? Zachowania polskich konsumentów , red. nauk. Małgorzata Bombol, oficyna wyd. sgh w WARSZAWIE, Warszawa 2011.

Zbigniew Grzymała, Piotr Jeżowski, Grzegorz Maśloch, Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań , oficyna wyd. sgh w WARSZAWIE, Warszawa 2011.