Program START stypendia dla młodych uczonych edycja 2011

W 19. edycji konkursu w programie START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia 128 wybitnym młodym badaczom znajdującym się na początku kariery naukowej. Tegoroczni laureaci zostali wybrani spośród 1027 kandydatów. Fundacja przyznała również specjalne wyróżnienie kandydatowi, którego osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów. Wyróżnienie to otrzymał w tym roku Michał Kamiński z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Imię i nazwisko

Dziedzina

Instytucja

 

 

 

dr Marcin Adamczak

kulturoznawstwo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Michał Araszkiewicz

prawoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Anna Baranowska

demografia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Magdalena Bator

filologia

Społeczna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łodzi

dr Magdalena Bieniak-Nowak

filozofia

Uniwersytet Warszawski

mgr Szymon Bocian

chemia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Joanna Bogusławska

biologia medyczna

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

mgr Arkadiusz Borek

biofizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Anna Brytek-Matera

psychologia społeczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Szymon Brzeziński

historia

Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Byrka

psychologia społeczna

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

dr Grzegorz Chojnowski

biofizyka

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

mgr Michał Choptiany

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Jakub Cieślak

zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Alicja Curanović

stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Warszawski

mgr Marek Cygan

informatyka

Uniwersytet Warszawski

mgr Monika Czapla

biofizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Anna Czarnecka

biologia medyczna

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

dr Oksana Danylyuk

chemia fizyczna

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

dr Łukasz Delong

ekonomia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Nicole Dołowy-Rybińska

nauki o kulturze

Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

dr Adrian Doroszko

medycyna kliniczna

Akademia Medyczna we Wrocławiu

mgr Szymon Drobniak

ekologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Małgorzata Durlej

fizjologia roślin i zwierząt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr inż. Bartłomiej Dyniewicz

transport

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

mgr inż. Maciej Ejsmond

biologia środowiska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr inż. Sławomir Ertman

telekomunikacja

Politechnika Warszawska

dr inż. Anna Fabijańska

informatyka

Politechnika Łódzka

dr Jan Fałkowski

ekonomia

Uniwersytet Warszawski

mgr inż. Justyna Flis

geologia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

mgr Sylwia Freza

chemia

Uniwersytet Gdański

dr inż. Jakub Gac

inżynieria chemiczna

Politechnika Warszawska

dr Katarzyna Gach

biologia medyczna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

mgr inż. Tomasz Gambin

informatyka

Politechnika Warszawska

mgr Paweł Gawrychowski

informatyka

Uniwersytet Wrocławski

dr Anna Gągor

inżynieria materiałowa

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

mgr Piotr Głuszkowski

historia

Stacja Naukowa PAN w Moskwie/Stały Przedstawiciel PAN przy RAN

mgr Szymon Godlewski

fizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Marcin Gołaszewski

filologia

Uniwersytet Łódzki

mgr Mateusz Goryca

fizyka

Uniwersytet Warszawski

mgr Marcin Gronowski

chemia fizyczna

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

mgr inż. Maria Grześ

zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

mgr inż. Piotr Harnatkiewicz

budowa i eksploatacja maszyn

Politechnika Wrocławska

dr Beata Hasiów-Jaroszewska

agronomia

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

dr Anna Horszwald

technologia żywności i żywienia

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

mgr Stepan Ivanyk

filozofia

Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

dr Konrad Iwanicki

informatyka

Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Jagielski

biologia medyczna

Uniwersytet Warszawski

mgr Łukasz Jaremko

chemia

Uniwersytet Warszawski

mgr Mariusz Jaremko

chemia

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

mgr inż. Dominik Jurków

elektronika

Politechnika Wrocławska

mgr Katarzyna Hanna Kamińska

bioinformatyka

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

mgr Jan Kamiński

psychologia

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

lek. Michał Kamiński

medycyna kliniczna

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

mgr inż. Radosław Kamiński

chemia fizyczna

Uniwersytet Warszawski

dr Arkadiusz Kawa

logistyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Filip Kawczyński

filozofia

Uniwersytet Warszawski

mgr Tomasz Kazimierczuk

fizyka

Uniwersytet Warszawski

mgr Agnieszka Kiliszek

biologia molekularna

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

mgr Ewa Kociszewska

historia sztuki

Uniwersytet Warszawski

dr Jelena Kondratiewa-Bryzik

prawo

Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

dr inż. Agnieszka Kosińska

technologia żywności i żywienia

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

dr Michał Krawczyk

ekonomia

Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Król

weterynaria

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr Katarzyna Królikowska

prawo

Uniwersytet Warszawski

mgr inż. Marta Królikowska

chemia fizyczna

Politechnika Warszawska

mgr Łukasz Krzyżowski

socjologia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr Joanna Kulesza

prawo

Uniwersytet Łódzki

mgr Aleksandra Kurek

astronomia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr inż. Adam Kusiek

elektronika

Politechnika Gdańska

dr inż. Mateusz Kwaśnicki

matematyka

Instytut Matematyczny PAN w Warszawie

dr Krzysztof Kwiatkowski

historia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Magdalena Lebiedzińska

biochemia

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

dr Dominika Lewicka-Szczebak

geologia

Uniwersytet Wrocławski

dr inż. Adam Łodygowski

budownictwo

Politechnika Poznańska

dr Paweł Łupkowski

filozofia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Robert Łyżeń

biologia molekularna

Uniwersytet Gdański

dr inż. Karol Malecha

elektronika

Politechnika Wrocławska

mgr Paweł Malinowski

mechanika

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

dr Łukasz Małek

medycyna kliniczna

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Michał Marciak

historia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr inż. Aleksandra Maruszak

biologia medyczna

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

mgr Maciej Maryl

literaturoznawstwo

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

mgr inż. Wojciech Marynowski

elektronika

Politechnika Gdańska

mgr inż. Agata Mechlińska

chemia

Politechnika Gdańska

mgr Jakub Mielczarek

astronomia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Cezary Migaszewski

astronomia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr inż. Sebastian Molin

inżynieria materiałowa

Politechnika Gdańska

dr Marcin Moskalewicz

historia

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

mgr Krzysztof Mularski

nauki prawne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Krystyna Nadachowska

biologia molekularna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr inż. Katarzyna Niespodziana

inżynieria materiałowa

Politechnika Poznańska

mgr Maria Nowak

historia

Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Nowicki

chemia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Joanna Nynca

rybactwo

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

dr Anna Olejniczak

chemia fizyczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr inż. Przemysław Perlikowski

mechanika

Politechnika Łódzka

dr inż. Emilia Pers-Kamczyc

zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

mgr Marcin Piechota

farmakologia

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

mgr Marcin Pilipczuk

informatyka

Uniwersytet Warszawski

mgr Rafał Piprek

biologia środowiskowa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr inż. Marek Polański

inżynieria materiałowa

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

mgr Radosław Poleski

astronomia

Uniwersytet Warszawski

mgr Krystian Pyta

chemia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr inż. Katarzyna Roszak

fizyka

Politechnika Wrocławska

dr Marcin Sabok

matematyka

Uniwersytet Wrocławski

mgr Karolina Sekita

filologia

Uniwersytet Warszawski

dr Galyna Shul

chemia fizyczna

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

dr Emilia Sitek

psychologia

Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Monika Srebro

chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Mateusz Stępień

prawo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Marek Szczerba

geologia

Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie

dr inż. Dorota Szczęsna

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna      Politechnika Wrocławska

 

dr Roman Szczęsny

biologia molekularna

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

mgr Karolina Sztandar-Sztanderska

socjologia

Uniwersytet Warszawski

lek. Mateusz Śpiewak

medycyna kliniczna

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Paweł Tacikowski

psychologia

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

mgr Karolina Tetłak

prawo

Uniwersytet Warszawski

dr inż. Anita Trenczek-Zając

inżynieria materiałowa

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

mgr Piotr Trocha

fizyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Joanna Tyrowicz

ekonomia

Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Tyszczuk

chemia

Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie

dr Bartosz Wiland

lingwistyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Tomasz Włodarski

biofizyka

Uniwersytet Warszawski

dr Maciej Wnuk

zootechnika

Uniwersytet Rzeszowski

mgr inż. Maciej Woźny

biologia środowiskowa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Marcin Zajenkowski

psychologia

Uniwersytet Warszawski

dr Justyna Ziółkowska

psychologia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie