×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 03/2011

Wstępniak

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Część II udostępnimy w kolejnym numerze. Całość publikacji dostępna już teraz na stronie www.nauka.gov.pl
Prof. Barbara Kudrycka Mnister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Krzysztofem Kurzydłowskim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Sedno sprawy

Zbigniew Drozdowicz

Nauka

Problemy nauki

Andrzej Kokowski
Jarosław Gajewski
Antoni Sułek

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski
Rozmowa z prof. Anną Wierzbicką, lingwistką, laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2010

Skomplikowane i proste

Diana Krawczyk

Szkolnictwo wyższe

Życie akademickie

Marcin Duszyński
Anna Knapińska
Rozmowa z ks. dr. Krzysztofem Dziubem, wykładowcą prawa kanonicznego, kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
Michał Mętlewicz
Marek Misiak
Małgorzata Pawełczyk

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Książki

Anna Jawor
Robert Wright, Ewolucja Boga , tłum. Zofia Łomnicka, Wydawnictwo Prószyński Media, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Nauki.
Aneta Zawadzka
Marek Kwiek, Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
Jacek Hnidiuk
Ewa Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności , Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010.
Leszek Rutkowski
Neurocybernetyka teoretyczna , pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Bogdan Bernat
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939, pod red. Janusza Farysia, Adama Wątora, Henryka Walczaka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, seria: Rozprawy i Studia.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 03/2011

Liczy się innowacyjne podejście

Chciałbym, aby NCBiR było nowoczesną agencją finansującą badania naukowe, o uznanej pozycji nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, która stymuluje badania naukowe w obszarach ważnych dla państwa. Chciałbym, żebyśmy byli instytucją, której wizerunek w oczach społeczności naukowej i przedsiębiorców jest nienaganny, byśmy byli postrzegani jako miejsce, gdzie się sprawy załatwia szybko, uczciwie, z życzliwością, ale i ze stanowczością przestrzegania przyjętych reguł. Żeby każdy, kto tutaj przyjdzie, był obsłużony właściwie, co oczywiście jest także związane z wysokim poziomem etycznym. Brzmi to może górnolotnie i pompatycznie, ale to jest niezwykle ważne, bo jeżeli środowisko naukowe nie będzie miało zaufania do nas, jako do instytucji, która w sposób transparentny i możliwie najlepszy w interesie państwa wydaje środki, to i politycy nie będą mieli zaufania i tych środków na przyszłość nie dostaniemy. A jak my ich nie dostaniemy, to nie dostanie ich polska nauka.

Z prof. Krzysztofem Kurzydłowskim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rozmawia Andrzej Świć – str. 22-24

czytaj »

Nadzieje na lepsze w szkolnictwie

Trzeba mieć nadzieję, że jednostki uczelniane spełniające formalnoprawne warunki do prowadzenia kierunków studiów będą się również kierowały względem na rynek pracy i całkiem zwyczajnym zdrowym rozsądkiem, a nie tylko ambicjami tych profesorów, którzy po prostu chcieliby mieć swój kierunek i swoich studentów. Trzeba mieć również nadzieję, że te senaty uczelni, którym przyjdzie decydować o uruchomieniu danego kierunku studiów, potrafią odróżnić to, co jest autentyczną potrzebą edukacyjną, od tego, co jest przede wszystkim profesorską ambicją i potrafią przeciwstawić się temu mnożeniu edukacyjnych bytów ponad potrzebę.

Prof. Zbigniew Drozdowicz analizuje niektóre zapisy projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym w kontekście naszej rzeczywistości akademickiej – str. 26-28

czytaj »

Centralna Agencja Rekrutacyjna?

Chciałbym zaproponować pewne rozwiązanie organizacyjne mogące poprawić rekrutację międzynarodową (...). Myślę o stworzeniu państwowej jednostki, która stałaby się pomostem pomiędzy uczelniami pragnącymi przyjmować każdego aplikanta a instytucjami rządowymi skłonnymi wpuszczać tylko kilka osób z każdego kraju. Nie jestem zwolennikiem centralizmu i nadmiernej ingerencji państwa, ale w niektórych kwestiach nie widzę innego rozwiązania – „prywaciarze”, tak firmy, jak i fundacje, nie mają odpowiednich kompetencji, informacji, autorytetu, a ich racjonalnością może zachwiać bieżąca sytuacja finansowa, zmiany właścicielskie lub poziom menedżerów decydujących w danym momencie. (...) Chciałbym profesjonalnej i efektywnej instytucji, zdolnej rozwiązać najważniejsze wyzwania rekrutacji do Polski.

Jak sprostać wyzwaniom dotyczącym rekrutacji zagranicznych studentów do polskich uczelni, zastanawia się Marcin Dudzyński – str. 41-43

czytaj »

Laboratorium inspiracji

Inteligentny kompozyt, który wbudowany jest w skrzydło samolotu czy łopaty śmigłowca, kiedy tylko pojawią się turbulencje, momentalnie optymalizuje ustawienia poszczególnych elementów maszyny i zapewnia bezpieczny lot. Istotne jest również przy tym, aby sam materiał kompozytowy okazał się trwały i wytrzymał obciążenia krytyczne, mogące spowodować uszkodzenie prowadzące do jego zniszczenia. Właśnie na wieży będzie można określić bezpieczny zakres jego użytkowania przy obciążeniach udarowych. – Łatwo sobie wyobrazić jakiś kamień, pocisk czy przypadkowo przelatującego ptaka uderzającego w samolot. Badania na wieży udarowej pozwalają przeprowadzić podobne symulacje, w wyniku których określamy warunki graniczne trwałości danego materiału kompozytowego – wyjaśnia prof. Sadowski.

O osiągnięciach uczonych z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, pisze Mariusz Karwowski – str. 56-57

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM