Wybierzcie najwybitniejszych

Stworzenie nowego kierunku badań w informatyce, metoda diagnozowania nowotworów na podstawie analizy próbek moczu, konstruowanie implantów medycznych, rozważania nad istotą dobra… M.in. takie osiągnięcia wyróżniane były do tej pory Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki. Resort nauki zachęca do zgłaszania kandydatów do nagród. Mają do tego prawo rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki, a także prezes oraz komitety Polskiej Akademii Nauk. Wnioski przesyłać można do 15 grudnia br.

Zespół oceniający wnioski (powołany przez ministra) bierze pod uwagę następujące kryteria:

badania podstawowe – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej; badania na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju; badania na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

Ważne są również: dotychczasowy dorobek naukowy (także nagrody krajowe i zagraniczne) i praktyczny (np. wdrożenia i patenty), znaczenie prowadzonych badań dla polityki naukowej i innowacyjnej państwa, wkład w rozwój danej dyscypliny, prawidłowość przyznanych wcześniej środków finansowych na badania, udział w projektach międzynarodowych oraz w stażach i stypendiach zagranicznych.

Dotychczasowi laureaci Nagród Ministra Nauki