Ogłoszenie o naborze wniosków o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie Nagród Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, które wręczone zostaną w 2011 r. w ramach VI edycji Nagród.

Nagrody przyznawane są corocznie, po jednej w  każdej z trzech kategorii:

1) badań podstawowych,

2) badań na rzecz rozwoju społeczeństwa,

3) badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe;

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;

3) prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk.

Kryteria i tryb przyznawania nagród opublikowane są na stronie internetowej ministerstwa www.nauka.gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela również Departament Instrumentów Polityki Naukowej, tel.: (+ 48 22) 52 92 329.

Wnioski należy przesyłać w terminie do 15 grudnia 2010 r. na adres:

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20,

00-529 Warszawa

z dopiskiem

„Nagrody Ministra Nauki - DPN”.