Książki nadesłane

Roberto Saviano, Piękno i piekło. Teksty z lat 2004-2009, tłum. Alina Pawłowska-Zampino, sw czytelnik, Warszawa 2010.

Joanna Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Fundacja Centrum Taubego Odnowy życia Żydowskiego w Polsce, wyd. trio, Warszawa 2010.

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Tom 3, red. nauk. Artur Rejter, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Hubert Miśka, Solowa twórczość wokalna Jana Sztwiertni – charakterystyka stylistyczna i aspekty wykonawcze, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wioletta Wilk-Reguła, Królowa Elżbieta II. Wizerunek monarchii brytyjskiej, wyższa szkoła studiów międzynarodowych w łodzi, Łódź 2010, seria: Polityka – Dyplomacja – Ekonomia – Języki obce.

Rosja. Współczesny system polityczny, red. Jurij I. Matwiejenko, Marian Wilk, wyższa szkoła studiów międzynarodowych w łodzi, Łódź 2008.

Norbert Honsza, W blasku epok. Literatura niemiecka od średniowiecza do współczesności, wyższa szkoła studiów międzynarodowych w łodzi, Łódź 2010.

Artur Gałkowski, Compendio di linguistica testuale Appunti teorici, wyższa szkoła studiów międzynarodowych w łodzi, Łódź 2010.

Entrecruces. Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos, red. Agnieszka Kłosińska-Nachin, Marek Baran, wyższa szkoła studiów międzynarodowych w łodzi, Łódź 2009.

Gabriela Besler, Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 2002, oecd, mnisw, Warszawa 2010.

Danuta Rode, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Janusz Jañczyk, Authorware 7. Podstawy projektowania z przykładami, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Studia bibliologiczne. Tom 18 – Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy, pod red. Marioli Jarczykowej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu, pod red. Marka Szulakiewicza, wyd. nauk. UMK, Toruń 2010.

Problemy prawa prywatnego międzynarodowego. Tom 5, pod red. Maksymiliana Pazdana, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

„Annales Mathematicae Silesianae”, nr 23 (2009), wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Lepiej za Polskę dziś umierać, pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka, instytut pamięci narodowej, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2010, seria: Z Archiwum Bezpieki – Nieznane karty PRL.

Czerwona zaraza, pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka, instytut pamięci narodowej, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2010, seria: Z Archiwum Bezpieki – Nieznane karty PRL.

Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka, pod red. Jerzego Kloczkowskiego, wstęp Michał Szułdrzyński, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2010, seria: Polskie Tradycje Intelektualne.

Magdalena Bajer, Jak wierzą uczeni. Rozmowy z profesorami, fronda, Warszawa 2010.

Universitas nova. Innowacyjny uniwersytet. Monografia towarzysząca projektowi „Akademik – młody przedsiębiorca. Bo wiedza to największy kapitał”, red. Zbigniew Kadłubek, para, towarzystwo przyjaciół uniwersytetu śląskiego w katowicach, Katowice 2010.

Jerzy Nykiel, Expressing Obligation in Old English. Constructions with pre-modal and lexical verbs, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aleksandra Komendera, Le Conte insolite français au XXe siècle, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Biblia dziennikarstwa, pod red. Andrzeja Skworza, Andrzeja Niziołka, wyd. znak, Kraków 2010.

Jerzy Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Sopot 2010.

Beata Pituła, Wyznaczniki eutyfronicznego modelu kształcenia nauczycieli, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Teresa Wilkoń, Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maria Barłowska, Swada i liczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku – prolegomena filologiczne, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Bogusława Bodzioch-Bryła, Kapłan Biblioteki. O poetyckiej i eseistycznej twórczości Adama Zagajewskiego, wyższa szkoła filozoficzno-pedagogiczna „ignatianum”, wyd. wam, Kraków 2009, seria: Humanitas. Studia Kulturoznawcze.

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989. Obrazy, koncepcja, wybór i opracowanie materiałów Joanna Dutka, Maciej Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów Jarosław Szarek, instytut pamięci narodowej, Kraków 2010.

Robert Wright, Ewolucja Boga, tłum. Zofia Łomnicka, wyd. prószyński media, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Nauki.

Boubacar Sidi Diallo, Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka, wyd. forum naukowe, Poznań 2010, seria: Monografie.

John Gribbin, W poszukiwaniu multiświata, tłum. Janusz Popowski, prószyński media, Warszawa 2010, seria: Orbity Nauki.

Agnieszka Błażek, Aleka Rapti, Burkhard Schaeder, Unilex. Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch. Słownik uniwersytecki niemiecko-polski, fundacja rozwoju systemu edukacji, Warszawa 2010.

Zbigniew Kadłubek, Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Rafał Czoch, Podpalacze, inicjatywa książkowa „pod dwoma kotami”, Kraków 2010.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów. Ludzie – Mury – Wydarzenia, rs druk, Przemyśl – Rzeszów 2010.

Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, pod red. Andrzeja Rozmusa, wolters kluwer polska, Warszawa 2010.

Anna Marszałek, Rola uczelni w regionie, difin, Warszawa 2010.

Vlado Žabot, Wilcze noce, tłum. Marlena Gruda, red. Bożena Tokarz, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Bibliotheca: Alla Universa.

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. Tom I, pod red. Zofii Dołęgi, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Sławomir Sitek, Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010.

Katarzyna Niebrój, Karla R. Poppera koncepcja prawdy. Kwestia podstawowego nośnika prawdziwości, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aldona Skudrzyk, Elżbieta Rudnicka-Fira, Dialektologia. Materiały pomocnicze. Konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939, pod red. Janusza Farysia, Adama Wątora i Henryka Walczaka, Wyd. naukowe uniwersytetu szczecińskiego, Szczecin 2010, seria: Rozprawy i Studia.

Rozum i przestrzeganie racjonalności, pod red. Andrzeja Chmeleckiego, wyd. uniwersytetu gdańskiego, Gdańsk 2010, seria: Kolokwia Bielańskie.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Tom 6, pod red. Maksymiliana Pazdana, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej, WYD. STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH, Warszawa 2010, seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, FACE. An Interdisciplinary Perspective, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Mariusz Wojewoda, Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.