×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 10/2010

Wstępniak

Andrzej Świć

Informacje

Kronika

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Anna Knapińska
Opracowała AK

Rozmowa Forum

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Bogusławem Smólskim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Sedno sprawy

Rozmowa Forum

Maciej Żylicz

Nauka

Problemy nauki

Lucjan Pawłowski
Marek Kosmulski

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski

Szkolnictwo wyższe

Ryszard Tadeusiewicz
Małgorzata Pawełczyk

Życie akademickie

Androulla Vassiliou
Michał Mętlewicz
Rozmowa z prof. Witoldem Gyurkovichem, architektem wnętrz
Marcin Chałupka
Marek Misiak

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

Listy do redakcji

prof. Leon Jończyk

KRASP

Katarzyna Chałasińska-Macukow

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Jerzy Szwed
Kapitał intelektualny - polska propozycja
Wita Szulc

Książki

Aneta Zawadzka
Wiesław Łukaszewski, Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią, Smak Słowa, Sopot 2010, seria: Mistrzowie Psychologii.
Aneta Zawadzka
Arlie Russell Hochschild, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, tłum. Jacek Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, seria: Socjologia Współczesna.
Zbigniew Chojnowski
Pogranicze kulturowe (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog). Studia i szkice, pod red. Oksany Weretiuk, Jana Wolskiego, Grzegorza Jaśkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, seria: Biblioteka „Frazy”.
Anna Jawor
Victor Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, przedmowa Roger D. Abrahams, tłum. Ewa Dżurak, wstęp Joanna Tokarska-Bakir, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010, seria: Seria Antropologiczna.
Marek Lechniak
François Euvé, Darwin i chrześcijaństwo, tłum. Krzysztof Chodacki, wydawnictwo wam, Kraków 2010, seria: Wiara i Nauka.

Książki istotne

Mariusz Karwowski
Peter Ward, Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?, tłum. Monika Betley, wydawnictwo Prószyński Media, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Nauki.

Felietony

Marek Kosmulski
Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 10/2010

Mamy się czym pochwalić

Słabością polskiego systemu w obszarze komercjalizacji wyników badań i transferu technologii jest m.in. jeszcze stosunkowo mała ilość narzędzi finansowych wspierających ten proces w pierwszych jego fazach, które charakteryzują się bardzo dużym ryzykiem. W Polsce kwoty, jakie angażują np. osoby prywatne, tak zwani aniołowie biznesu, w badania nad zaawansowanymi technologiami, to zaledwie nieco ponad 20 mln w skali roku. Trochę lepiej jest jeżeli chodzi o przemysł, ale na świecie kwoty te są z reguły wielokrotnie wyższe. Przyjmuje się, że do złotówki włożonej w badania trzeba dołożyć ok. 10 zł, aby dojść do fazy np. laboratoryjnej weryfikacji użyteczności produktu i jeszcze ok. 100 kolejnych zł, by dojść do fazy produkcji. Część opracowań nie znajduje niestety finansowania czy to ze strony venture capital, czy funduszy zalążkowych, ze względu m.in. na ich ograniczoną podaż. Nadto w większości inwestorzy stronią od wysokiego ryzyka i lokują swoje zaangażowanie w projekty wstępnie sprawdzone, gdy jest już gotowy półprodukt czy prototyp.

Z prof. Bogusławem Smólskim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rozmawia Andrzej Świć

czytaj »

Nie bójmy się zmian

Za obecną sytuację odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy, a szczególnie profesorowie, którzy piastując różne funkcje w administracji, ciałach kolegialnych i korporacjach naukowych mają wpływ na zmiany w systemie nauki w Polsce. Z przykrością zobaczyłem, jak okaleczony został, w toku dyskusji w komisjach sejmowych, pakiet sześciu projektów ustaw dotyczących nauki. Widać już, że, poza utworzeniem Narodowego Centrum Nauki, prawie nic się nie zmieni. Niestety, to nasze środowisko zaprotestowało przeciw zmianom, prowadzącym do stworzenia bardziej konkurencyjnego systemu pozyskiwania pieniędzy na badania naukowe. Przyczyn tak silnego oporu przed rzeczywistymi, a nie tylko pozornymi zmianami upatruję właśnie w barierach psychologicznych, tkwiących w naszym środowisku. Ich konsekwencją jest obrona rozwiązań bezpiecznych i niechęć do podjęcia ryzyka.

Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, analizuje bariery środowiskowe, które uniemożliwiają wprowadzenie zasadniczych reform polskiej nauki

czytaj »

Jak to jest z polską nauką?

Oceniając potencjał naukowy polskich środowisk, czynimy to w stosunku do krajów o podobnym potencjale gospodarczym. Wtedy ten obraz nie jest najgorszy. To prawda, do Stanów Zjednoczonych nam daleko, ale jeśli spojrzymy na potencjał naukowy całej Unii Europejskiej, to również nie dorównuje ona USA. Potencjał Unii dopiero daje szansę zbliżenia się do Stanów Zjednoczonych. Dlatego polityka naukowa UE stawia za cel w kolejnych programach badawczych dorównanie Ameryce. Nie chciałbym być źle zrozumiany – nie sugeruję, by osiąść na laurach. Nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej, ale, na miłość Boską!, nie powtarzajmy nieprawdy, posiłkując się jakimś, niewiadomo według jakich kryteriów opracowanym rankingiem.

O kondycji polskiej nauki w kontekście państwUnii Europejskiej pisze prof. Lucjan Pawłowski

czytaj »

Student „wywłaszczony” z indeksu?

W świetle obowiązującego powszechnie prawa uczelniany regulamin studiów nie może zawierać „wszystkiego, co uczelnia zapragnie”. Brak podstaw, by rozszerzać go we wszystkie wygodne dla uczelni strony. (...) „organizacja studiów” to nie to samo, co „dokumentacja studiów”, zasady tej drugiej określono jednolicie dla całego kraju we wspomnianym rozporządzeniu. Dlatego właśnie – także po wspomnianej nowelizacji rozporządzenia – umieszczanie w regulaminie studiów jednostronnie narzuconego studentowi wymogu zbierania do indeksu wpisów czy złożenia go do dziekanatu nie powinno mieć miejsca. Wynikająca z rozporządzenia kompetencja dookreślania czy dokumentacja przebiegu studiów będzie prowadzona także w indeksie, nie uchyla zasady własności indeksu w takich przypadkach i jej wyżej wskazanych konsekwencji. Indeks nie jest dokumentem koniecznym do poświadczenia zaliczenia semestru przez studenta, pisze Marcin Chałupka

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM