Książki nadesłane

Piotr Rajski, Uherce to takie miłe więzienie koło Leska. Dziennik internowanego, wprowadzenie Zygmunt Woźniczka, wstęp Jan Jelonek, Ewa Żurawska, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010.

Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szkice – w 100-lecie „Zarania Śląskiego”, pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Urszuli Szuścik i Andrzeja Murzyna, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wojciech Świątkiewicz, Między sekularyzacją i deprywatyzacją. Socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Michael Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, difin sa, Warszawa 2010.

Hans J. Morgenthau (przejrzał i uzupełnił Kenneth W. Thompson), Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, wydanie skrócone, tłum. Renata Włoch, difin sa, Warszawa 2010.

Włodzimierz Spasowicz, Liberalizm i narodowość. Wybór pism, wstęp Dariusz Szpoper, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2010, seria: Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej.

Janusz Ekes, Złota demokracja, ośrodek myśli politycznej, Kraków 2010, seria: Biblioteka Myśli Politycznej.

Pojęcia podstawowe. Część IV – Miasto przywództwa, pod red. Michała Staniszewskiego, wyższa szkoła zarządzania i bankowości w poznaniu, wyd. forum naukowe, Poznań 2010.

Roger Bartlett, Historia Rosji, tłum. Wacław Sadkowski, Bellona sa, Warszawa 2010.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Notatnik, bellona sa, Warszawa 2009.

Andrzej Grzywak, Maciej Rostański, Piotr Pikiewicz, Sieci bezprzewodowe, wyższa szkoła biznesu w dąbrowie górniczej, Dąbrowa Górnicza 2009, seria: Prace Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej.

Halina Chwistecka-Dudek, Dywersyfikacja – strategia rozwoju przedsiębiorstwa, wyższa szkoła biznesu w dąbrowie górniczej, Dąbrowa Górnicza 2009, seria: Prace Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej.

Mark Henderson, 50 teorii genetyki, które powinieneś znać, tłum. Katarzyna Tońska, wyd. naukowe pwn, Warszawa 2010.

Irina Lappo, Teatr Czechowa w Polsce, wyd. umcs, Lublin 2010.

Ira Aldridge 1807-1867. The Great Shekespearean Tragedian on the Bicentennial Anniversary of his Birth, red. Krystyna Kujawińska Courtney, Maria Łukowska, peter lang GmbH, Frankfurt am Main 2009.

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, Vol. 5 (20), red. Yoshiko Kawachi, Krystyna Kujawińska Courtney, wyd. uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2009.

Studia etnologiczne i antropologiczne, Tom 10. Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta, pod red. Iwony Bukowskiej-Floreńskiej, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Edgar Morin, Świat nowożytny a kwestia żydowska, tłum. Wojciech Prażuch, sw czytelnik, Warszawa 2010.