Książki nadesłane

Roman Włodyka, Ewolucja składu mineralnego skał cieszyńskiej prowincji magmowej , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

François Euvé, Darwin i chrześcijaństwo , tłum. Krzysztof Chodacki, wyd. wam, Kraków 2010, seria: Wiara i Nauka.

José Antonio Marina, Porażka inteligencji, czyli głupota w teorii i praktyce , tłum. Katarzyna Jachimska-Małkiewicz, wyd. wam, Kraków 2010.

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwwencyjnych) , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Rodzina w sercu Europy. Rybnik – Nitra – Hradec Králové – Szeged. Socjologiczne studium rodziny współczesnej , pod red. Wojciecha Świątkiewicza, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Peter Ward, Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia? , tłum. Monika Betley, wyd. prószyński i s-ka, Warszawa 2010, seria: Na Ścieżkach Nauki.

Henryk Grabowski, Notatki akademickie , OW IMPULS, Kraków 2010.

Richard E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej , tłum. Ewa Wojtych, smak słowa, Sopot 2009, seria: Mistrzowie Psychologii.

Gary Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu , tłum. Agnieszka Nowak, smak słowa, Sopot 2009, seria: Kontrowersje.

Vlado Žabot, Sukub , tłum. Ewa Ziewiec, red. Bożena Tokarz, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Bibliotheca Alla Universa.

Mariola Krodkiewska, Zgrupowania skąposzczetów dennych (Oligochaeta) Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego oraz związanych z nimi zbiorników antropogenicznych , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Eugeniusz Łągiewka, Antoni Budniok, Struktura właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie , wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2010, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Victor Turner, Proces rytualny. Struktura i antystuktura , tłum. Ewa Dżurak, wstęp Joanna Tokarska-Bakir, państwowy instytut wydawniczy, Warszawa 2010, seria: Seria Antropologiczna.

Ian Tattersall, Dzieje człowieka od jego początków do IV tysiąclecia p.n.e ., tłum. Ewa Krystyna Suskiewicz, państwowy instytut wydawniczy, Warszawa 2010, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej.

Arlie Russell Hochcchild, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć , tłum. Jacek Konieczny, wyd. naukowe pwn, Warszawa 2009, seria: Socjologia Współczesna.

Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności , tłum. Roman Chymkowski, przedmowa Wojciech Józef Burszta, wyd. naukowe pwn, Warszawa 2010, seria: Pogranicza.

Manus I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku , tłum. Bartosz Wojciechowski, wyd. naukowe pwn, Warszawa 2010, seria: Psychologia Stosunków Międzygrupowych.