×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 07-08/2010

Wstępniak

Marek Remiszewski

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Anna Knapińska
Miejsce polskich uczelni w światowych rankingach
AK
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu w Polsce ZEUS

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. dr. hab. Zbigniewem Marciniakiem, podsekretarzem stanu w MNiSW

Strategia reformy

Wiesław Banyś
Piotr Ciżkowicz
Dyskusja wokół projektów strategii szkolnictwa wyższego

Jak odpoczywa profesor

Zbigniew Drozdowicz

Nauka

Problemy nauki

Rozmowa z prof. Markiem Niezgódką, dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Leszek Berger
Cierniowa droga awansu naukowego malakologa i herpetologa
Ryszard Kierzek
Czy wspierać całą naukę, czy dziedziny, w których odnosimy sukcesy?

Z laboratoriów

Artur Wolski
O popularnych wśród lekarzy, pacjentów i przemysłowców aplikacjach technicznych
Łukasz Świerczewski
Problemy badawcze matematyków zajmujących się liczbami pierwszymi

Skomplikowane i proste

Sebastian Niedźwiecki
Artykuł wyróżniony w konkursie „Młodzi uczeni o swoich badaniach”

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Józef Lubacz

Życie akademickie

Kazimierz Denek
W obronie etosu akademickiego i partnerskich relacji uczestników procesów kształcenia i badań
Anna Knapińska
Debata uniwersytecka na Zgromadzeniu Ogólnym PAN
Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Górskim, lekarzem zajmującym się zagadnieniami etyki w nauce, wiceprezesem PAN
Maciej Gembicki
O kształceniu lekarzy obcokrajowców na przykładzie AM w Poznaniu
Michał Mętlewicz
Czy i kiedy prorektor może występować w imieniu rektora
Bolesław Howorka
Marek Misiak
Jak odżywiają się studenci

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

KRASP

Andrzej Kraśniewski

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer
Kartki z dziejów nauki w Polsce (120)

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
O średniowiecznych peregrynacjach polskich studentów

Okolice nauki

Aleksandra Buka
Wspólna powierzchnia biurowa na wynajem
Rozmowa z Romanem Kordzińskim, reżyserem teatralnym i pedagogiem

Książki

Lucyna Pruska-Bujko
Agnieszka Kościańska, Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009. Pełny tekst recenzji: http://agnieszkakoscianska.blox.pl
Marek Lechniak
Wokół śmierci i umierania. Antologia bioetyki. Tom 1, red. nauk. Włodzimierz Galewicz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009.
Jacek Hnidiuk
Josè Antonio Marina, Porażka inteligencji, czyli głupota w teorii i praktyce, tłum. Katarzyna Jachimska-Małkiewicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
Piotr Kieraciński
Piotr Tryjanowski, Stanisław Kuźniak, Krzysztof Kujawa, Leszek Jerzak, Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
Małgorzata Pawełczyk
Kultura stołu w wiekach dawnych, tom 1, red. nauk. Dariusz Rott, Krzysztof Gajdka, uniwersytet śląski, śląska organizacja turystyczna, Katowice 2009.
Zbigniew Chojnowski
Milan Kundera, Spotkanie, tłum. Marek Bieńczyk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
Anna Jawor
Richard E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, tłum. Ewa Wojtych, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2009.

Książki nadesłane

Sposób bycia

Piotr Kieraciński
Dr Tomasz Samojlik, biolog i rysownik

Felietony

Marcin Rewerenda
Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 07-08/2010

Co warto wiedzieć o ramach kwalifikacji?

Nowa wiedza i umiejętności, także te osiągnięte w nietypowy sposób, czynią pracownika atrakcyjniejszym dla jego potencjalnych pracodawców. Żeby jednak te przewagi wykorzystać, należałoby zamienić je w kwalifikacje, tzn. formalnie potwierdzić. Dlatego dziś w Europie bardzo wiele mówi się o potwierdzaniu (tzw. walidacji) kompetencji zdobytych poza formalnymi systemami kształcenia. Na pierwszy rzut oka wygląda to na utopijny projekt poświadczania dyplomami wszystkiego. Praktyka nadaje jednak temu procesowi rozsądne ramy. Żeby wydanie dyplomu lub certyfikatu miało sens, muszą być spełnione co najmniej dwa warunki: po pierwsze, powinni być chętni, by taki dyplom zdobyć, a po drugie, muszą istnieć pracodawcy, zainteresowani uznaniem jego wartości.

Z prof. Zbigniewem Marciniakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozmawia Marcin Zbyszewski – str. 30-32

czytaj »

Profesorskie wakacje

Chciałbym powiedzieć parę zdań o tych profesorach, którzy albo w ogóle nie mają takich wakacji, jakie miewają tzw. zwykli ludzie, albo też starają się ich unikać jak tylko można; a gdy już im się to nie uda, z zegarkiem w ręku odmierzają czas, który pozostał do ich zakończenia. Nie jest to zabawne – zwłaszcza dla ich bliskich, którzy przecież mają prawo do normalnego życia, w tym normalnych wakacji. Niewiele jednak można na to poradzić w sytuacji, gdy ma się w rodzinie profesora - bez żadnego cudzysłowu, ale z ambitnymi planami badawczymi i znaczącymi dokonaniami naukowymi – pisze prof. Zbigniew Drozdowicz w artykule Profesorskie „wakacje”.

Uczeni różnych specjalności, pełniący w środowisku akademickim najrozmaitsze funkcje, odpowiedzieli na naszą ankietę dotyczącą ich letniego wypoczynku – str. 40-48

czytaj »

Kariera naukowa w niepopularnej dziedzinie

Habilitację obroniłem w 1969 r. (...). Natomiast moje starania o tytuł profesora trwały ponad 12 lat, wszystko rozbijało się o brak wykształcenia w Polsce chociażby jednego doktora. Wiadomo, że w uczelniach na studiach doktoranckich „produkuje” się doktorów „taśmowo”, takich możliwości w instytutach nie ma. Muszę przyznać, że miałem pecha, ponieważ moi potencjalni studenci, wbrew mojej woli, byli zawłaszczani przez innych. Dopiero w 1979 r., jako jedyny specjalista w Polsce od małży rodzaju Pisidium , miałem okazję być promotorem rozprawy doktorskiej (...). I dzięki temu w roku 1981 otrzymałem tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymałem dopiero w 1990 r. po ukończeniu 65. roku życia, na co wpłynęły stosunki panujące w naszym instytucie.

Prof. Leszek Berger opisuje meandry kariery w dziedzinie, w której brak krajowych specjalistów – str. 56-58

czytaj »

Oswoić widmo

Wiele autorytetów zwraca uwagę na erozję zaufania społecznego do nauki i jej wiarygodności, co powoduje konflikty interesów z tym związane. Jest to szczególnie istotne w naszym kraju, gdzie, moim zdaniem, problematyka konfliktów interesów w nauce nie została należycie uregulowana. Ciągle zajmujemy się problemem wieloetatowości, a z niezrozumiałych dla mnie powodów pomija się sprawę pełnej swobody wobec nieujętych formami etatowymi dodatkowych zaangażowań finansowych, często lukratywnych i nieproporcjonalnych do uposażenia etatowego. Prowadzi to do takich absurdów, że np. dodatkowe zatrudnienie etatowe za 1500 zł /mies. może być uznane za niezgodne z przepisami, zaś na przykład praca w radach nadzorczych instytucji o charakterze for profit jest dozwolona...

Z prof. Andrzejem Górskim, lekarzem zajmującym się zagadnieniami etyki w nauce, wiceprezesem PAN, rozmawia Magdalena Bajer – str. 70-72

czytaj »

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM