×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 04/2010

Informacje

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Wyniki badań przeprowadzonych przez IBC Group na zlecenie resortu nauki potwierdzają największe zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków technicznych, przyrodniczych i matematycznych. Co ciekawe, według TNS OBOP, 60 procent pracodawców deklaruje brak kadry inżynierskiej, przede wszystkim w mechanice, budownictwie i inżynierii środowiska.
O sposobach dostosowania liczby absolwentów kierunków ścisłych i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy
Warszawskie Centrum Nauki Kopernik zaczyna wyglądać jak na wizualizacjach przedstawianych przez architektów. Warto się wybrać na wiosenny spacer bulwarem nadwiślańskim, by się przekonać o tym osobiście.
O Warszawskim Centrum Nauki Kopernik

Rozmowa Forum

Rozmowa z dr. hab. Ireneuszem Białeckim, prof. UW, dyrektorem Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego

Strategia reformy

Krzysztof Pawłowski
Jacek Bigda
Ryszard Tadeusiewicz
Dyskusja wokół projektów strategii szkolnictwa wyższego do roku 2020

Nauka

Problemy nauki

Ryszard Hołownicki
Wybrane problemy ważne dla przyszłości nauk rolniczych i sektora rolno−spożywczego

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski
Termoluminescencja narzędziem badania wieku znalezisk archeologicznych

Skomplikowane i proste

Wioleta Walentowska
Laureat III nagrody w konkursie „Młodzi uczeni o swoich badaniach”

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Józef Lubacz

Życie akademickie

Rafał Bucholski
Czy wyższe szkoły zawodowe powinny podlegać samorządom wojewódzkim?
Marcin Chałupka
Co powinien wiedzieć student podpisujący umowę z uczelnią
Marek Misiak
Problemy studentów chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
O plagiacie rektorskim w Poznaniu i habilitacyjnym w Gdańsku

Listy do redakcji

dr Mieczysław Tarasiuk
dr n. med. Marek Wroński
O autoplagiacie z Rużomberku
prof. dr hab. Józef Drabik
Komentarz do tekstu „Zupełnie inny wizerunek” z „FA” nr 3/2010

KRASP

Katarzyna Chałasińska-Macukow

W stronę historii

Rody uczone

cz. 3 Przekaz Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Zasługi Karola Estreichera jr. dla UJ

Okolice nauki

Książki

Bogdan Bernat
Polska, czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej. Antologia tekstów, wybór i wstęp Jacek Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009, seria: Polskie Tradycje Intelektualne.
Katarzyna Krzyżanowska
Witold Wrzesień, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, seria: Pogranicza.
Magdalena Bajer
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowe Trójmiasto. Truskawiec – Drohobycz – Borysław, Wydawnictwo MS, Opole 2009.
AG
Paul Veyne, Początki chrześcijańskiego świata (312-394), tłum. Ireneusz Kania, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2009, seria: Pejzaże Kultury.
Joanna Kapica-Curzytek
Michał Heller, Jak być uczonym, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 04/2010

Potencjał implementacyjny

Przy osiąganiu dobrych wyników ważna jest przede wszystkim rekrutacja i stworzenie dobrych warunków. Trzeba przyciągnąć i wyselekcjonować grupę osób wybitnych – liczy się ciekawość, motywacja, umiejętność dążenia do celu. Naukowcy w Princeton, Yale czy Harvardzie są dobrzy nie dlatego, że otrzymują dużo pieniędzy – choć to oczywiście też pomaga – ale dlatego, że te uniwersytety przyjmują elitę naukową, czyli ludzi o dużym potencjale intelektualnym i bardzo silnie zmotywowanych. I nie ma znaczenia nawet to, czy uczelnia rządzi się starymi, korporacyjnymi prawami, jak chociażby Cambridge, czy jest zarządzana w sposób przedsiębiorczy, jak te właśnie uniwersytety.

Z dr. hab. Ireneuszem Białeckim, prof. UW, dyrektorem Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Andrzej Świć

czytaj »

Czasu jest coraz mniej

W obu projektach zbyt małą uwagę poświęcono sprawie fundamentalnej: zatrzymania największych talentów w Polsce i stworzenia im specjalnych warunków życia oraz pracy i to na wszystkich etapach, począwszy od wyławiania ich w liceach i technikach, poprzez specjalne „ścieżki” na studiach i odrębne formy studiów doktoranckich, oferty atrakcyjnych staży dla „postdoców”. To klucz do maksymalizowania wartości dodanej w działalności sektora badań naukowych i szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Krzysztof Pawłowski ocenia dwie strategie rozwoju szkolnictwa wyższego. Na ten sam temat wypowiadają się w bieżącym numerze także prof.prof. Jacek Bigda i Ryszard Tadeusiewicz

Państwowe czy samorządowe?

Reforma wyższego szkolnictwa zawodowego jest niezbędna. Jednak, aby przeprowadzić ją dobrze, należałoby zdiagnozować problemy, które dotykają publiczne szkolnictwo zawodowe w Polsce, a proponowana nowelizacja problemów tych nie rozwiązuje. Propozycja nowelizacji jest obarczona błędami o charakterze legislacyjnym i merytorycznym. W obecnym stanie prawnym jest nawet szkodliwa. Nie stwarza nowych możliwości samorządom województw, a PWSZ grozi cofnięciem w rozwoju. (...) W związku z tym należałoby rozważyć możliwość stworzenia systemu zachęt dla PWSZ i samorządów województw w celu dobrowolnego wyboru zmiany statusu zawodowej uczelni publicznej z państwowej na samorządową...

Dr Rafał Bucholski analizuje propozycję zmiany statusu PWSZ-ów z państwowych na samorządowe zawartą w senackim projekcie nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Twarzą w twarz z twarzami

Twarz jako bodziec zaklasyfikować można do kategorii obiektów o specjalnym znaczeniu, gdyż jest ona źródłem komunikatów społecznych dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, jest głównym kanałem, którym przekazywane są komunikaty werbalne (czyli mowa), a ponadto jest źródłem komunikatu niewerbalnego. I właśnie tym, co jest najbardziej charakterystyczne w samej twarzy jako bodźcu (czyli najbardziej twarzowego w twarzy) i co jest przekazywane drogą niewerbalną, jest mimika. W języku naukowym najczęściej określa się ją mianem ekspresji mimicznej (albo idąc o krok dalej – ekspresji emocjonalnej).

O technikach neuroobrazowania i metodach elektrofizjologicznych w badaniach percepcji twarzy ludzkiej pisze laureatka III nagrody w naszym konkursie „Skomplikowane i proste”, mgr Wioleta Walentowska

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM