Łączymy siły i zapraszamy do dyskusji

Andrzej Świć


Uważny Czytelnik, który wziął do ręki ten numer „Forum Akademickiego”, zauważy zapewne, że jest on o kilka kolumn grubszy. To efekt poszerzenia „Forum” o materiały, które dotychczas ukazywały się na łamach miesięcznika „Sprawy Nauki – Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, a obecnie będą osobnymi kolumnami na łamach naszego miesięcznika. Łączymy siły i będziemy teraz wspólnie pisać o tym, co ważne w nauce i szkolnictwie wyższym. Mamy nadzieję, że z pożytkiem dla Czytelników. Witamy w składzie redakcji red. Annę Knapińską, która dotychczas redagowała „Sprawy Nauki” i nadal będzie przygotowywać te kolumny – już na naszych łamach.

A jest o czym pisać. Jesteśmy w okresie gorącej dyskusji nad strategicznymi rozwiązaniami dla szkolnictwa wyższego, a za chwilę nowe rozwiązania w obszarze nauki. Zostały właśnie przedstawione dwie strategie zmian do roku 2020. W obu przypadkach zapowiedziano, że jest to ich pierwsza wersja, która po konsultacjach i dyskusjach w różnych gremiach może ulec jeszcze uzupełnieniom lub zmianom, ale zapewne nie będą one znaczne. Kolejny etap to próba stworzenia jednej, spójnej, narodowej strategii dla szkolnictwa wyższego, która miałaby szansę zostać przyjęta przez rząd i być realizowana także przez kolejne koalicje i ekipy rządowe. Dodatkowo przygotowywane są zmiany legislacyjne, które były zapowiadane w założeniach do nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. A zatem dzieje się i będzie się dziać dużo.

Włączamy się w te dyskusje nad rozwiązaniami, które, miejmy nadzieję, pozwolą polskim uczelniom konkurować z najlepszymi szkołami wyższymi w Europie i na świecie. Kilka ważnych głosów, proponujących różne rozwiązania i akcentujących różne kwestie, znajdą Państwo w tym i w następnych numerach.

Andrzej Świć