Kto napisał nieprawdę

Odpowiedź dr. hab. Janowi Wnukiewiczowi


Dziękuję za ustosunkowanie się do moich uwag dotyczących publikacji dr Mony Stöhr i współautorów („FA” 12/2009). W odniesieniu do podniesionych przez Pana Profesora kwestii to:

W telefonicznej rozmowie ze mną 23 stycznia 2010 redaktor naczelny czasopisma „Implantoprotetyka”, prof. Stanisław Majewski stwierdził, iż dziś dopiero zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd zgadzając się pod wpływem Pańskiego telefonu na druk maszynopisu, który wcześniej został zdyskwalifikowany w dwóch recenzjach. Zaprzeczył, aby dostał jakieś Pańskie pismo polemizujące z recenzentami, bowiem zostałoby ono opublikowane razem z ich recenzjami.

Jeśli badania zostały wykonane w Pracowni Cytologii i Immunohistochemii Zakładu Anatomii Patologicznej AM we Wrocławiu (ciekaw jestem kiedy, bowiem nie podał Pan daty), to dlaczego zabrakło współautora stamtąd? Jaka była rola pozostałych dwóch współautorów?

Oczywiście, że można i nawet należy starać się, aby wydrukować pełną pracę po przedstawieniu streszczenia na zjeździe, ale musi być to dobra publikacja!

Dr Mona Stöhr, pierwszy autor pracy, zmarła przed wysłaniem maszynopisu do druku, a jeśli Pana ostatni z nią kontakt był 3 lata temu (czyli w 2007) to obowiązujące przepisy Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Naczelnych Czasopism Medycznych, który sporządził Jednolite zasady wymagań dla maszynopisów nadsyłanych do czasopism biomedycznych (patrz: NEJM, vol. 336: 309−316 January 23, 1997, no. 4), nie pozwalały na wysłanie tej pracy do druku. Każdy autor – szczególnie pierwszy – musi przeczytać i zaaprobować maszynopis, a tak się nie stało. Tutaj to było absolutnie konieczne, bowiem badany materiał należał do dr Stöhr.

W treści pracy słowa nie ma o tym, że pierwszy autor i materiał pracy pochodzą z Niemiec, zaś afiliacja (czyli przynależność instytucjonalna) wszystkich współautorów pokazuje tylko na Wrocław, czyli Pańską Katedrę.

W pracy The history and scientific activity of Departament and Clinic of Maxillofacial Surgery in Wroclaw autorstwa Jana Wnukiewicza, wydrukowanej po angielsku w czasopiśmie „Dental and Medical Problems”, 2007, 44: 113−115 (redaktor naczelny: prof. dr hab. Tomasz Konopka), na stronie 114 można przeczytać: „W ostatnich dwóch latach pod kierownictwem dr. hab. Jana Wnukiewicza ukończono pięć przewodów doktorskich. Są to: Joanna Sward−Jarosz, Katarzyna Kobus−Zaleska, Sławomir Sobczyk, Irma Maag, Mona Stöhr. Następne pięć doktoratów jest w realizacji” (tłumaczenie z angielskiego: M. Wroński). Maszynopis przesłano do redakcji 1 marca 2007. Powyższa praca w postaci skanu (PDF) jest w Internecie, stąd każdy z PT Czytelników znających podstawy angielskiego sam może sprawdzić, czyje informacje są nieścisłe i kto z nas dwóch napisał nieprawdę...

Mam nadzieję, że prof. Stanisław Majewski i Redakcja „Implantoprotetyki” wprowadzi teraz takie wymagania przy nadsyłaniu prac do druku, jakie są w pismach listy filadelfijskiej (m.in. podpis każdego współautora na towarzyszącym pracy liście do redakcji). Wtedy żaden nieżyjący autor niczego nie nadeśle do publikacji! A przy okazji może warto, aby Redakcja sprawdziła u źródła, co i kiedy z materiału klinicznego dr Mony Stöhr oglądano w Zakładzie Anatomii Patologicznej kierowanym przez prof. Jerzego Rabczyńskiego. Patolodzy są dokładni, każdy „czytany” slajd mają opisany i ponumerowany, co pozwala szybko wykryć jakiekolwiek „przeoczenia” i nieścisłości.

dr n. med. Marek Wroński