Ksiązki nadesłane

Eli Zaretsky, Sekrety duszy. Społeczna i kulturowa historia psychoanalizy, tłum. Magdalena Trzcińska, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2009.

Wioletta Turowska, Adam Węgrzyn, Rachunkowość, wyd. marina, Wrocław 2009.

Zygmunt Bauman, Sztuka życia, tłum. Tomasz Kunz, wyd. literackie, Kraków 2009.

Anna Jamrozek−Sowa, Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej, stowarzyszenie literacko−artystyczne „fraza”, Rzeszów 2008, seria; Biblioteka „Frazy”.

Janusz Ryba, Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady – konwersacja – literatura, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Historia Literatury Polskiej.

Anna Jawor, Kultura w mieście idealnym. Kultura – Zamość – uczestnictwo w kulturze, korporacja polonia, Warszawa 2009.

„Annales Mathematicae Silesianae”, 22 (2008), wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009.

Jadwiga Staniszkis, Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2009.

Bogdan Musiał, Na Zachód po trupie Polski, tłum. Mateusz Falkowski, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2009.

Piotr Ślęzak, Ochrona prawa do wizerunku, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ronald Inglehart, Pippa Norris, Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, tłum. Beata Hellmann, państwowy instytut wydawniczy, Warszawa 2009, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej.

Katarzyna Kwapisz−Osadnik, Le verbe français dans un cadre cognítíf, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anna Majkiewicz, Jolanta Tambor, Śpiewająco po polsku, wyd. III, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Leonard Niedźwiecki, Listy wybrane z lat 1832−1839, opr. Stanisław Makowski, sw „czytelnik”, Warszawa 2009.

Marian Grabowski, Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2009, seria: Na Ścieżkach Nauki.

Anna Supruniuk, Mirosław Adam Supruniuk, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach 1919−1939, wyd. Naukowe umk, Toruń 2009.

Joanna Przyklenk, Staropolska kronika jako gatunek mowy, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wartości w muzyce. Tom 2. Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej, pod red. Jadwigi Uchyły−Zroski, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Robert Krzysztofik, Krzysztof Odoj, Przewodnik do ćwiczeń z geografii ekonomicznej, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Joanna Bereta, Aleksander Koj, Zarys biochemii, wydz. Biochemii, biofizyki i biotechnologii uj, Kraków 2009.

Douwe Draaisma, Rozstrojone umysły. Historie chorych i dzieje chorób, tłum. Ewa Jusewicz−Kalter, państwowy instytut wydawniczy, Warszawa 2009, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej.

Wojciech Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981, red. Mirosława Chuda, towarzystwo naukowe kul jana pawła II, Lublin 2009, seria: Biblioteka „Ethosu”.

Tadeusz Styczeń SDS, abp Stanisław Dziwisz, The Prayer of Gethsemane Goes On, instytut jana pawła II kul, Lublin – Vaduz 2005.

Paweł Jasienica, Myśli o dawnej Polsce, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2009.

Willi Lambert, Sztuka komunikacji odkrywana z Ignacym Loyolą, tłum. Ryszard Zajączkowski, wyd. jedność, Kielce 2009.

Leonar Mlodinow, Matematyka Przyszłości. Jak przypadki wpływają na nasz los, tłum. Paweł Strzelecki, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2009, seria: Na Ścieżkach Nauki.

Krystyna Heska−Kwaśniewicz, Tajemnicze ogrody 2. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Antoni Budniok, Eugeniusz Łągiewka, Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Seweryn Miga, Nieliniowe właściwości dielektyczne wybranych kryształów ferroicznych, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aleksandra Skrzypietz, Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ewa Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, wyd. II, wyd. Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku, StatSoft, Kraków 2009.

Analiza danych przemysłowych – Jakość i innowacyjność w praktyce, StatSoft, Kraków 2009.

Analiza danych w programie Statistica 9 – Przegląd, StatSoft, Kraków 2009.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, StatSoft, Kraków 2009.

Richard Wrangham, Walka o ogień. Jak gotowanie stworzyło człowieka, tłum. Anna E. Eichler, Magdalena Kawalec, Piotr J. Szwajcer, wyd. CiS, Stare Groszki 2009.

Ian Steward, Oswajanie nieskończoności. Historia matematyki, tłum. Bogumił Bieniok, Ewa L. Łokas, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2009.

Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane, wyd. archidiecezji lubelskiej gaudium, Lublin 2009.

Kazimierz Z. Sowa, Gdy myślę Uniwersytet, wyd. uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2009.

Eugenia Ginzburg, Stroma ściana, tłum., przypisy i objaś. Andrzej Mandalian, sw czytelnik, Warszawa 2009.

Henryk Sienkiewicz, Latarnik. Janko Muzykant. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących Tom 2, wyd. III, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Czytaj po polsku.

Lokalne i regionalne funkcje uczelni wyższej, red. nauk. Józef Szabłowski, wyższa szkoła finansów i zarządzania w siedlcach, Siedlce 2009.

X−lecie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach 1999−2009, wyższa szkoła finansów i zarządzania w siedlcach, Siedlce 2009.

Jerry A. Coyne, Ewolucja jest faktem, tłum. Marcin Ryszkiewicz, Wiesław Studencki, wyd. prószyński i s−ka, Warszawa 2009, seria: Na Ścieżkach Nauki.

John Freeslow, Fizyka życia, wyd. qbs – Jak Kubań, Warszawa 2009.

Paul Veyne, Początki chrześcijańskiego świata (312−394), tłum. Ireneusz Kania, SW „czytelnik”, Warszawa 2009, seria: Pejzaże Kultury.

Społeczeństwo polskie wobec narodzin III Rzeczypospolitej (1988−1990), instytut problemów współczesnej cywilizacji, Warszawa 2009.

Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania (short story) lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, wstęp i wybór Krešimir Bagić, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Bibliotheca Alia Universa.

Katarzyna Krasoń, Andrzej Czerkawski, Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów. Utopia socjoempatycznej podmiotowości, zachowania ryzykowne a potencjał ekspresyjny spotkania, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace naukowe UŚ w Katowicach.

Ałła Łuczik, Prisłiwnikowi ekwiwalenti słowa w ukrainskij mowi, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace naukowe UŚ w Katowicach.

Psychologia zeznań świadków w ćwiczeniach, red. nauk. Jan M. Stanik, Agnieszka Roszkowska, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace naukowe UŚ w Katowicach.

Milan Kundera, Spotkanie, tłum. Marek Bieńczyk, państwowy instytut wydawniczy, Warszawa 2009.

Włodzimierz W. Bojarski, Gospodarka i państwo dla społeczeństwa, oficyna wyd. warszawskiej szkoły zarządzania szkoły wyższej, Warszawa 2009, seria: Co Menedżer Wiedzieć Powinien.

Krzysztof Nierzwicki, Oddany sprawie. Wywiad rzeka z Profesorem Janem Domaniewskim, umk w toruniu, cm im. L. Rydygiera w bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.

Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Tom 2, pod red. Krystyny Heskiej−Kwaśniewicz, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Jerzy Cabała, Metale ciężkie w środowisku glebowym olkuskiego rejonu eksploatacji rud Zn−Pb, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maciej Bernasiewicz, Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Z dziejów prawa. Tom 2, pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciech Organiściaka, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Henryk Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918−1931, wyd. naukowe uniwersytetu szczecińskiego, Szczecin 2008.

Krzysztof Krasusuki, Na obrzeżach arcydzieł, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi, pod red. Leszka Dronga i Jacka Mydli, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Problemy współczesne, red. naukowa Tadeusz Listwan, Henryk Mruk, wyd. forum naukowe, Poznań 2009, seria: Monografie.

Stefan Frydrychowicz, Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu, wyd. forum naukowe, Poznań 2009, seria: Monografie.

Przemysław Marciniak, Ikona dekadencji. Wybrane elementy europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wieku, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Mediatyzacja kampanii politycznych, pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura i Stanisława Michalczyka, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata Kita, Aldona Skudrzyk, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym, wyd. III, wyd. uniwersytetu śląskiego, Katowice 2009, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim. Teoria, praktyka i ocenianie, wyd. uniwersytetu humanistyczno−przyrodniczego jana kochanowskiego, Kielce 2009.

Janusz Głowacki, Moc truchleje, oficyna wyd. volumen, bellona s.a., Warszawa 2009, seria: Kanon Literatury Podziemnej.

Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem roku 1983, oficyna wyd. volumen, bellona s.a., Warszawa 2009, seria: Kanon Literatury Podziemnej.

Élisabeth Roudinesco, Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji, tłum. Bogdan Baran, SW „czytelnik”, Warszawa 2009, seria: Pejzaże Kultury.

Rachunkowość jako system informacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. nauk. Anny Kuzior, wyższa szkoła biznesu w Dąbrowie górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008, seria: Prace Naukowe WSB.

Dziecko i edukacja. Aspekty społeczne i oświatowe, praca zbiorowa pod red. nauk. Eugenii Rostańskiej, wyższa szkoła biznesu w Dąbrowie górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008, seria: Prace Naukowe WSB.