×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 01/2010

Wstępniak

Andrzej Świć

Informacje

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczącym zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020”

Nauka

Problemy nauki

Janina Słomińska
Francuska habilitacja za słaba w Polsce?
Witold Palosz
Warto uczyć się od innych: amerykańska DARPA jako instytucja finansująca badania

Polemiki

rzecznikowi prasowemu SGGW Marek Wroński
rzecznikowi prasowemu SGGW Marek Wroński
Dyskusja w sprawie habilitacji w SGGW

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Kulawe habilitacje i grzecznościowe recenzje w gdańskiej AWFiS

Z laboratoriów

Piotr Kieraciński
O odkrywcach nowych minerałów z UŚ
Artur Wolski
O poszukiwaniu nowych leków neurologicznych w IBD PAN
Ewa Chojnacka, Piotr Kieraciński
Międzynarodowy sukces uczonych z PŁ

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Jerzy Błażejowski

Życie akademickie

Andrzej Jajszczyk, Leszek Pacholski
O skutecznym zarządzaniu uczelnią
Kazimierz Sobczyk
Wyzwania dydaktyczne matematyki industrialnej
Igor B. Nestoruk
Miejsce prawa konsumenckiego w naukach prawnych
Marcin Chałupka
Potrzeba zmian w przepisach dotyczących rekrutacji na studia doktoranckie
Marek Misiak
Bariery, nie tylko architektoniczne, studentów niepełnosprawnych
Rozmowa z dr. hab. inż. Romanem Muszyńskim, prof. PP,dyrektorem ds. nauki Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Geneza i rozwój PW w Polsce międzywojennej

Okolice nauki

Halina Bykowska
O młodym popularyzatorze fizyki z PG
Rozmowa ze Zbigniewem Kozubem z Akademii Muzycznej w Poznaniu

Książki

Bogdan Bernat
Paweł Jasienica, Myśli o dawnej Polsce, wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.
Anna Jawor
Ronald Inglehart, Pippa Norris, Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, tłum. Beata Hellmann, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej.
Krystyna Duraj-Nowakowa
Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim. Teoria, praktyka i ocenianie, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Pedagogicznego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009.
Jacek Kurzepa
Joanna Bereta, Aleksander Koj, Zarys biochemii, wydział Biochemii, biofizyki i biotechnologii uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2009.
Beata Maj
Zdzisława Mokranowska, Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Książki nadesłane

Felietony

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 01/2010

Dzieło środowiska i ekspertów

Dla osiągnięcia statusu uczelni badawczej trzeba będzie wygrać specjalny konkurs i w okresie 2-3 lat zrealizować zakontraktowane działania osiągając konkretne wskaźniki i mierniki rozwojowe. (...) Po kilku latach zmieni to zasadniczo ich pozycję – jako nowych, dużych uczelni badawczych – w porównaniach i rankingach międzynarodowych. Nie ma dziś w Polsce uczelni flagowych ani badawczych. Jeżeli nie wprowadzimy nowego specjalnego rozwiązania, żadna ze szkół wyższych w najbliższej przyszłości nie osiągnie tego statusu – to jedno z naszych zasadniczych stwierdzeń. Dzięki takiemu programowi osiągniemy skutek przyspieszony o ok. 20-25 lat w porównaniu z naturalnymi procesami awansu polskich czołowych uczelni działających w dotychczasowym systemie.

Z prof. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczącym zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020”, rozmawia Andrzej Świć

Na wstecznym biegu

W 1981 r. Andrzej K. wyjechał z Polski do Tunezji. Potem do Francji. Tu zrobił habilitację. Dokładniej uzyskał w 1991 r. dyplom HDR (...) na cieszącym się zasłużenie dobrą renomą Université Paris XIII. Szkopuł w tym, że (powołam się tu na pismo Departamentu Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia MNiSW) „Od 1984 r. we Francji istnieje jeden stopień naukowy – docteur”. A zatem, „dokument potwierdzający nadanie HDR nie może być uznany w Polsce”. Z taką interpretacją dr Andrzej K. nie chce się zgodzić. Nawet jeśli formalnie urzędnicy ministerstwa mają rację, to nie mają jej merytorycznie. Habilitacja francuska (...) niczym się nie różni od polskiej, mimo że jej rezultatem jest dyplom HDR, a nie stopień naukowy.

Janina Słomińska pokazuje, jak wygląda w Polsce uznawalność dyplomów i tytułów naukowych zdobytych na Zachodzie

Pomieszane role

Polskie szkolnictwo wyższe wyróżnia się znacznym stopniem samorządności, czego konsekwencją jest duża liczba organów władzy i przecinające się kompetencje. Role charakterystyczne dla właściciela, nadzoru, zarządu i reprezentacji pracowników i interesariuszy (w szczególności studentów) są w polskich uczelniach publicznych pomieszane. (...) Organy kolegialne są zbyt liczne, co jest nieadekwatne do powierzonych im zadań i zmniejsza indywidualną odpowiedzialność ich członków. Władze uczelni publicznych praktycznie nie są rozliczane ze swej działalności, bowiem brakuje ogniwa pośredniego pomiędzy właścicielem, czyli państwem, a władzami, składającego się z osób niepozostających w zależności służbowej od władz uczelni.

Prof.prof. Andrzej Jajszczyk i Leszek Pacholski proponują konkretne zmiany prowadzące do usprawnienia zarządzania polskimi uczelniami

Zniechęcani do studiów

Do dziś niektóre osoby zadają pytanie, po co właściwie niepełnosprawni studiują. Warto mieć na uwadze to, że wiele takich osób bez wyższego wykształcenia skazanych jest na wykonywanie prostych prac, praktycznie bez możliwości rozwoju zawodowego. Studia są więc osobom niepełnosprawnym potrzebne bardziej niż sprawnym. Tymczasem wciąż zdarzają się wykładowcy prezentujący przekonanie, że studia to w wypadku niepełnosprawnych fanaberia, w dodatku utrudniająca życie innym. Że niepełnosprawni studiują z nudów. Że powinni wyciągnąć konsekwencje ze swojego losu i funkcjonować jak 99 proc. niepełnosprawnych jeszcze 30 lat temu: w trójkącie dom – zakład pracy chronionej – stowarzyszenie osób z daną niepełnosprawnością.

O tym, że poziom akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie nie idzie w parze ze wzrostem poziomu wiedzy o niepełnosprawności, pisze Marek Misiak

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM