Kosmetologia, kierunek z przyszłością?

Marta Skorek


Od kilku lat wzrasta popularność kosmetologii oraz zainteresowanie studiowaniem na tym kierunku. Tendencję narzucają szybki rozwój przemysłu kosmetycznego i coraz większe zainteresowanie społeczeństwa dbałością o zdrowy i piękny wygląd. W drogeriach i aptekach stale wzrasta oferta preparatów pielęgnacyjnych. Apteki, na wzór naszych zachodnich sąsiadów, dzielą pomieszczenia na część przeznaczoną na leki, obsługiwaną przez farmaceutów, oraz część z preparatami kosmetycznymi, obsługiwaną przez kosmetologów.

Fachowiec interdyscyplinarny

W preparatach wykorzystuje się coraz nowsze i silniej działające substancje czynne, nierzadko w dużych stężeniach, tak jak w kosmeceutykach. Nowe salony kosmetyczne i gabinety medycyny estetycznej wyrastają jak grzyby po deszczu. Firmy z branży kosmetycznej prześcigają się w wymyślaniu reklam, które przyciągają zainteresowanie i zachęcają do kupna nowego, rewelacyjnego specyfiku. Naukowcy intensywnie badają skórę oraz wpływające na nią czynniki zewnętrzne. Budowane są substytuty skóry, które posłużą do alternatywnych badań kosmetyków i wyeliminują wykorzystywane do tego celu zwierzęta. W Internecie można znaleźć niezliczoną ilość stron, artykułów i forów poświęconych kosmetologii.

Zawód kosmetologa wypełnia lukę między lekarzem dermatologiem, farmaceutą i chemikiem. Jest on profesjonalistą znającym działanie i biodostępność substancji czynnej zależnie od sposobu podania, sposobu pielęgnacji skóry i przydatków. To fachowiec pomagający pacjentowi dokonać dobrego i trafnego wyboru: kosmetyku, zabiegu, suplementu diety, a zatem niepozwalający mu zginąć wśród półek pełnych kolorowych słoiczków i różnorodnych reklam.

Kosmetologia z definicji jest interdyscyplinarnym działem medycyny, który łączy takie dziedziny nauki, jak: dermatologia, biologia molekularna, chemia, bromatologia, fizykoterapia, farmacja, toksykologia i wiele innych. Konieczne jest przygotowanie absolwentów kosmetologii posiadających wysokie kwalifikacje do współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, farmaceutą czy biologiem komórkowym, zmierzających do profilaktyki zdrowotnej lub poprawy urody pacjentów.

Batalia trwa

Biorąc pod uwagę wiedzę, którą musi przyswoić sobie w czasie studiów kosmetolog, wręcz niemożliwe jest prowadzenie tego kierunku jednostopniowo. W Polsce kierunek ten prowadzony w uczelniach uniwersyteckich, początkowo na poziomie magisterskim (ostatni raz w tym roku odbywa się nabór na studia II stopnia), już od 2006 roku RGSW starała się realizować jednostopniowo. Zawiązane w 2006 roku przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym Stowarzyszenie Studentów Kosmetologii dąży do zachowania ciągłości kształcenia na tym kierunku. SSK współpracując z dziekanami uczelni prowadzących kosmetologię, w tym z panią prof. K. Olczyk, realizuje działania zmierzające do przywrócenia poprzedniego stanu. Udało się przekonać Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, która w lutym 2008 podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego propozycji dotyczącej możliwości kształcenia na kierunku kosmetologia w zakresie studiów II stopnia.

Opublikowane zostały standardy nauczania, są już przygotowane i wyposażone uczelnie, a liczba chętnych na studia na tym kierunku przekracza 15 osób na jedno miejsce… Ponad rok uczelnie czekają na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą zmiany rozporządzenia z 28 marca 2002 „W sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, żeby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów”. Na wniosek jednego z dziekanów ŚUM, S. Boryczki (interpelacja poseł Ewy Malik), w kwietniu 2009 roku MNiSW zapewniło, iż sprawą tą zajmie się najwcześniej w maju 2010, mimo wcześniejszych zapewnień o postępie prac. Czekają na tę decyzję zniecierpliwieni i niepewni przyszłości studenci, władze uczelni, absolwenci szkół średnich oraz wykształceni magistrowie kosmetologii, którzy zastanawiają się nad przyszłością zawodową, w przypadku, gdy MNiSW zlikwiduje dwustopniową kosmetologię.

Batalia studentów reprezentowanych przez SSK z władzami trwa. Na rezultat zapewne przyjdzie nam poczekać. Jednak zastanawia, dlaczego przy tak dużej liczbie kandydatów na kierunek kosmetologia, władze są niechętnie, aby im to umożliwić.

Marta Skorek, studentka kosmetologii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym i chemii w Uniwersytecie Śląskim, współzałożycielka Stowarzyszenia Studentów Kosmetologii.