×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 06/2009

Wstępniak

Piotr Kieraciński

Informacje

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Zbigniewem Marciniakiem, wiceministrem edukacji narodowej

Nauka

Problemy nauki

Jan Bronisław Dawidowski
Głos w dyskusji o klasyfikacji polskiej nauki
Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN w sprawie problemów nauk humanistycznych oraz potrzeby utrzymania tej dziedziny w strukturach PAN
W sprawie problemów nauk humanistycznych oraz potrzeby utrzymania tej dziedziny w strukturach PAN

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Plagiaty teologiczne w Poznaniu i Krakowie

Skomplikowane i proste

Norbert Duda
Wyróżnienie w konkursie „FA” na artykuł popularyzujący badania młodych uczonych

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski
Mikro− i nanonarzędzia w Instytucie Technologii Elektronowej
Piotr Kieraciński
Badania nad psychologią pisma w Katedrze Kryminalistyki UŚ

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Jerzy Błażejowski

Życie akademickie

Zbigniew Drozdowicz
Stanowisko władz UAM wobec ministerialnego projektu „Partnerstwo dla wiedzy”
Kazimierz Denek
Uniwersytet nie powinien marginalizować swej funkcji wychowawczej
Rozmowa z dr. hab. Mieczysławem Sochą, sekretarzem Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Marcin Chałupka
O dopuszczalnym zakresie wpływu uczelni na studenckie życie w akademiku
Marek Misiak
Jak dziś wygląda życie studentów w domach akademickich

Krasp

Katarzyna Chałasińska−Macukow
I. Warunki wstępne II. Rozprawa doktorska III. Obrona rozprawy doktorskiej IV. Dyplom doktorski IV. Rola CK I. Rozprawa habilitacyjna II. Procedura habilitacyjna IV. Dyplom habilitacyjny IV. Rola CK IV. Dyplom profesorski
Wspólny dokument prezydiów KRASP i PAN na temat modelu kariery akademickiej

W stronę historii

Rody uczone

Cz. 2 Wielka powtórka Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Kształcenie Polaków w Uniwersytecie Lwowskim

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 06/2009

Interesują nas efekty kształcenia

Jeśli chcemy mieć społeczeństwo szeroko wykształcone, tzn. duży odsetek przyjmowanych na uczelnie, muszą się pojawić studia dwóch prędkości. Dla takich studentów, jakich dawniej mieliśmy i dla takich, którzy chcą studiować, ale są słabiej przygotowani niż ci, których oczekiwaliśmy. Szkoła nie da rady przygotować tak dużej liczby tak dobrych kandydatów jak kiedyś – nie pozwala na to duże zróżnicowanie uzdolnień, występujące w każdej dużej frakcji populacji. Proces boloński i licencjat wzięły się właśnie z myślenia o tych prawidłowościach demograficznych. W kraju demokratycznym o poziomie wykształcenia społeczeństwa decyduje nie wykształcenie elit ani nawet średni poziom, ale najsłabsi, tzw. dno edukacyjne, bo wiele spraw rozstrzyga się decyzjami tej części populacji (np. oglądalność TV decyduje o poziomie intelektualnym jej programów).

Z prof. Zbigniewem Marciniakiem, wiceministrem edukacji narodowej, rozmawia Andrzej Świć

Dyskutujemy o reformie szkolnictwa

Zacznę od blasków tego projektu, bo w ogniu krytyki, z którą się on dzisiaj spotyka, łatwo je przeoczyć. Jest ich sporo, a jednym z istotniejszych – być może niedostatecznie przez ministerstwo eksponowanym – jest próba ograniczenia arbitralności oraz subiektywizmu w akademickich procedurach awansowych oraz w tych ocenach okresowych, którym podlegają (na mocy ustawy) wszyscy pracownicy naukowi, naukowo−dydaktyczni i dydaktyczni wyższych uczelni. Mając mierzalne kryteria oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz obowiązującą w poszczególnych naukach lub grupach nauk (dziedzinach) punktację, łatwo będzie można zakwestionować z jednej strony pojawiające się przy różnych okazjach opinie o wybitności tych osób, które wprawdzie publikują niewiele (a jeśli już, to w drugorzędnych wydawnictwach), ale za to jakie mają głębokie i oryginalne przemyślenia, natomiast z drugiej strony opinie o mierności tych osób, które nie mają wprawdzie dobrych „adwokatów” z profesorskimi tytułami, ale za to mają publikacje w wysoko punktowanych wydawnictwach.

Prof. Zbigniew Drozdowicz próbuje dostrzec zalety i wady ministerialnego projektu „Partnerstwo dla wiedzy”

Jesteśmy zgromadzeniem ekspertów

Są trzy wymiary efektów uczenia się: wiedza, umiejętności i postawy. W tej chwili tylko częściowo są uwzględnione w minimalnych standardach kształcenia. Rewolucją będzie wdrożenie krajowych ram kwalifikacyjnych i swobody uczelni w kształtowaniu treści programów studiów (zniknie centralna lista kierunków studiów), co zmieni optykę patrzenia na kształcenie. Propozycje tzw. generycznych (obejmujących wszystkie programy studiów) efektów uczenia się w wymienionych wymiarach na trzech poziomach kształcenia wyższego zostały już przygotowane. Następnie powinny być wypracowane bardziej szczegółowe opisy efektów uczenia się dla poszczególnych dziedzin, grup kierunków. Umożliwi to nawiązanie dialogu z podmiotami działającymi na rynku pracy. (...) W procesie oceny jakości kształcenia punktem wyjścia będą przede wszystkim efekty uczenia się zawarte w programach studiów i faktycznie zrealizowane na rynku pracy. Chociaż ocena tego ostatniego aspektu należy do najtrudniejszych zadań uczelni i agencji akredytacyjnych.

Z dr. hab. Mieczysławem Sochą, sekretarzem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, rozmawia Piotr Kieraciński

Komu podrzucić dziecko?

Śmieszki zazwyczaj składają w ciągu sezonu jeden lęg złożony z trzech jaj. Jak pokazały eksperymenty, wielkość lęgu nie wynika z możliwości wytworzenia ograniczonej liczby jaj, samica będąca w dobrej kondycji potrafi złożyć ich nawet kilkanaście. To możliwości wykarmienia konkretnej liczby piskląt przez parę rodzicielską powodują, że większe lęgi nie mają racji bytu. Badając zagadnienia związane z rozrodem tych ptaków, zaobserwowałem szereg symptomów, które zasugerowały mi, że w gniazdach śmieszek pojawiają się czasami jaja innych samic. Szukając odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w związku z moimi obserwacjami, przewertowałem literaturę dotyczącą pasożytnictwa lęgowego w obrębie gatunku, ale nie znalazłem wyjaśnienia, dlaczego występuje ono u mew.

Dr Norbert Duda, w artykule wyróżnionym w konkursie „Skomplikowane i proste”, pisze o swych badaniach nad strategiami rozrodczymi wśród mew

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM