Debata na paryskiej Sorbonie

Adam Gałkowski


Dokąd zmierza, dokąd powinna zmierzać, a dokąd faktycznie będzie zmierzać szkoła wyższa XXI wieku, to pytania, które od momentu powstania deklaracji bolońskiej zadaje sobie coraz więcej osób, poczuwających się do odpowiedzialności za kondycję i rozwój szkolnictwa wyższego w Europie. Polska, jako sygnatariusz tej deklaracji, także podjęła stosowne zobowiązania. Efekty tego widać zarówno w coraz częściej organizowanych konferencjach i debatach publicznych, jak również w postępujących modyfikacjach obowiązujących przepisów prawa w naszym kraju.

5 marca br. Centrum Cywilizacji Polskiej w Uniwersytecie Paris IV – Sorbonne zorganizowało „okrągły stół” na temat misji publicznej uniwersytetu i wyzwań stających przed tą instytucją w XXI wieku. Ów kontekst nabiera dodatkowego znaczenia, kiedy przypomnimy, że 11 lat temu w uniwersytecie tym ogłoszono tzw. deklarację sorbońską. Tak więc debata, jaka odbyła się 5 marca w gmachu Sorbony przy rue Saint−Jacques w Paryżu, dobrze się wpisuje w cały ciąg wydarzeń związanych z kształtowaniem się europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego, zarówno po stronie polskiej, jak i francuskiej.

W spotkaniu zainicjowanym i zorganizowanym przez nowego dyrektora polskiego ośrodka na Sorbonie, prof. Wojciecha Fałkowskiego, udział wzięli uczeni i zarazem pełniący ważne funkcje w zarządzaniu szkołami wyższymi: prof. Gilbert Béréziat, z−ca prezydenta Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu – Paris VI, odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe, prof. Jean Breuillard, dyrektor UFR studiów słowiańskich na Sorbonie, prof. Katarzyna Chałasińska−Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Tristan Lecoq, m.in. główny inspektor edukacji narodowej i dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Pedagogicznych w Sevres pod Paryżem – CIEP oraz prof. Henri Mélonie, dyrektor generalny w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Badań. W roli współgospodarza spotkania, obok prof. W. Fałkowskiego, wystąpił prof. Georges Molinié, prezydent Uniwersytetu Paris IV – Sorbonne.

Granica kompetencji

Na wstępie prof. W. Fałkowski przyznał, iż myśląc w październiku 2008 o organizacji „okrągłego stołu” nie przypuszczał, że dotyka tematu tak aktualnego i „gorącego”. Nawiązując do średniowiecznych korzeni uniwersytetu przypomniał, iż pomimo zasadniczych różnic wynikających z odmienności epok, zarówno wówczas, jak i współcześnie, instytucja ta uczestniczy w dyskusjach nad zagadnieniami fundamentalnymi dla państwa i społeczeństwa.

Zaproponowana formuła spotkania była dosyć szeroka i ujęta została w czterech grupach zagadnień odnoszących się w równym stopniu do kondycji szkolnictwa wyższego we Francji, jak i w Polsce: Misja szkolnictwa wyższego, Autonomia wyższych uczelni, Zasady oceniania uczelni, godzenie obowiązków dydaktycznych z prowadzeniem badań naukowych, finansowanie, Jak reformować szkolnictwo wyższe? (...)

Pełny tekst w wydaniu drukowanym.
Dr Adam Gałkowski, historyk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.