×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 05/2009

Wstępniak

Marek Remiszewski

Informacje

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Januszem Lipkowskim, prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Nauka

Problemy nauki

TNW od początku było szczególnym tworem akademickim – towarzystwem, które dysponowało licznymi komisjami, pracowniami, laboratoriami, gabinetami, a nawet instytutami, ukierunkowanymi na bezpośrednie prowadzenie badań.
Rys historyczny i współczesność TNW
Włodzimierz Bolecki, Ewa Dahlig−Turek, Przemysław Urbańczyk
O specyfice badań humanistycznych w kraju i na europejskim rynku nauki
Bolesław Howorka
Prawo autorskie a rozpowszechnianie utworów

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Plagiat w Toruniu, habilitacja we Wrocławiu, doktorat w Gdańsku

Skomplikowane i proste

Sławomir Boncel
Wyróżnienie w konkursie „FA” na artykuł popularyzujący badania młodych uczonych

Z laboratoriów

Rozmowa z prof. Andrzejem Jajszczykiem, laureatem Nagrody FNP w dziedzinie nauk technicznych w roku 2008
Piotr Kieraciński
Badania uczonych z Katedry Elektroniki Politechniki Lubelskiej

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Jerzy Błażejowski

Życie akademickie

Adam Gałkowski
Misja i wyzwania uniwersytetu w XXI wieku
Rozmowa z prof. Jerzym Dybickim, byłym kierownikiem I Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Gdańsku
Katarzyna Krzyżanowska
O uniwersyteckich poradniach prawnych
Marek Misiak
Jak studenci godzą naukę z pracą

Krasp

Waldemar Tłokiński

W stronę historii

Rody uczone

cz. 1 Wzory Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Geneza i dzieje Uniwersytetu w Wilnie

Okolice nauki

Jerzy Sędzimir
Które źródła energii powinny być uprzywilejowane

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 05/2009

Docenić towarzystwa

Powierzenie towarzystwom skupiającym uczonych i pasjonatów pełnienia pewnych funkcji za niewielkie pieniądze to jeden z najlepszych sposobów podtrzymania aktywności lokalnej społeczności i lokowania społecznych funduszy. Towarzystwa grupują znakomity kapitał intelektualny. Rola opieki nad towarzystwami powierzona została Polskiej Akademii Nauk, ale z racji tego, że akademia nie posiada na ten cel niemal żadnych środków, jest to opieka raczej symboliczna. Niejako rykoszetem nastąpiło też zjawisko zmniejszenia roli lokalnych towarzystw naukowych w tych ośrodkach, gdzie powstały regionalne ośrodki PAN. (...) Trzeba pomyśleć o lepszej współpracy, bo przecież to powinny być lokalne porozumienia, a towarzystwa nie są niczyimi konkurentami.

Z prof. Januszem Lipkowski, prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, rozmawia Andrzej Świć

Humanistyka a reforma polskiej nauki

Zespoły realizujące wieloletnie projekty badawczo−dokumentacyjno−edytorskie w zakresie badań nad kulturą narodową powinny być traktowane identycznie jak priorytetowe projekty zamawiane przez państwo i finansowane przez NCBiR. Ze względu na to, że powstają okresowe mody na tematy badań, do których dostosowują się grantobiorcy, przy NCBiR powinien powstać specjalny fundusz dla humanistyki (FH). (...) Naszym zdaniem fundusz ten powinien zarezerwować środki na badania ciągłe z zakresu kultury narodowej, które nie będą mogły uzyskać finansowania poza Polską lub z innych źródeł. Budżet FH byłby ustalany na okres co najmniej 8 lat w celu zapewnienia ciągłości prac.

O warsztacie pracy współczesnego uczonego humanisty piszą prof. Włodzimierz Bolecki, dr. hab. Ewa Dahlig−Turek i prof. Przemysław Urbańczyk

czytaj »

Ciężarówki na autostradzie

Proces patentowania można opanować, są specjaliści, którzy pomogą. Jest problem płacenia – za moimi patentami w większości przypadków stała uczelnia, Politechnika Poznańska. A polska uczelnia jest słabym obrońcą patentu przed sądem. (...) Potem trzeba patent skomercjalizować, bo samo jego posiadanie, to jak posiadanie kolejnego dyplomu, który można sobie powiesić na ścianie. To trzeba sprzedać, musi być producent opracowanego urządzenia lub użytkownik technologii. Na niektórych moich patentach nieco zarobiłem, ale nie były to znaczące zyski. Natomiast moje najcenniejsze patenty zostały naruszone przez wielkich graczy światowego rynku telekomunikacyjnego.

Z prof. Andrzejem Jajszczykiem, specjalistą w dziedzinie telekomunikacji, laureatem Nagrody FNP w roku 2008, rozmawia Piotr Kieraciński

Kliniki prawa

Pracownicy i studenci działający w klinikach (...) zabiegają o nadanie statusu prawnego poradniom. (...) Czy jednak te starania sprawią, że zapomnimy, iż nasze problemy powierzamy studentowi, który za zajmowanie się naszą sprawą otrzymuje punkty kredytowe ECTS, konieczne do zaliczenia kolejnego roku studiów? Mimo że głównym celem istnienia poradni prawnych jest edukacja praktyczna, należy pamiętać, że problemy, z którymi będą musieli się mierzyć studenci, to już nie tylko podręcznikowe kazusy, ale prawdziwe, często bardzo skomplikowane, ludzkie dramaty.

O przyszłości uniwersyteckich poradni prawnych pisze Katarzyna Krzyżanowska

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM