×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 04/2009

Wstępniak

Andrzej Świć

Informacje

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Kudrycką,

Nauka

Problemy nauki

Karol Życzkowski
Czy poprawimy nasz wynik w konkursach na granty Unii Europejskiej
Rozmowa z prof. Maciejem Żyliczem, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Mateusz Molasy, Paweł Pachuta
Głos w debacie nad zróżnicowaniem stopnia doktora na zawodowy i akademicki
dr Jacek Przygodzki

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Nowe wątki w sprawach z Łodzi i Wrocławia

Skomplikowane i proste

Joanna Brzeska
Laureatka III nagrody w konkursie „FA” na artykuł popularyzujący badania młodych uczonych

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski
Mapa głębokości granicy między skorupą a płaszczem Ziemi powstała w Instytucie Geofizyki UW
Artur Wolski
Badania nad nowoczesnymi technologiami przetwarzania biomasy rolniczej i odpadowej na energię użyteczną

Powroty jajogłowych

Rozmowa z dr Moniką Dudą, kardiologiem eksperymentalnym z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, laureatką konkursu FNP Homing – Powroty

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Jerzy Błażejowski

Życie akademickie

Waldemar Korczyński
Jak zażegnywać konflikty z władzami uczelni i środowiskiem akademickim
Marcin Chałupka
O przepisach w sprawie przyznawania studentom stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce
Małgorzata Pawełczyk

W stronę historii

Rody uczone

cz. 2 Wzór na całe życie Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Losy Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Okolice nauki

Michał Woźniak
Ludzka świadomość w świetle socjobiologii

Sposób bycia

Piotr Kieraciński
Narciarskie pasje prof. Karola Życzkowskiego

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 04/2009

Wprowadzamy system motywujący

Przede wszystkim chcemy, aby studenci byli prawdziwymi partnerami nauczycieli akademickich i kierownictwa uczelni. Wprowadzamy więc szereg mechanizmów przyjaznych studentom po to, aby ich życie w uczelni, już od chwili pojawienia się w niej, było łatwiejsze. Chcielibyśmy wyraźniej zdefiniować katalog ich praw, ale też katalog obowiązków – stąd propozycja opracowania kodeksu etyki studenta i doktoranta. Zależy nam, aby każde zajęcia kończyły się ewaluacją ze strony studentów i aby jej wyniki były uwzględniane, jako jedno z kryteriów, przy ocenie pracy naukowo-dydaktycznej nauczycieli akademickich. Takie zapisy mają mobilizować wykładowców do prowadzenia zajęć na najwyższym poziomie, bo także od tego, a nie tylko, jak dotychczas, od pracy naukowej będzie zależała jego ocena jako nauczyciela akademickiego.

Z prof. Barbarą Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego, rozmawia Andrzej Świć

Dialog nauki z medycyną

Chociaż w Stanach stosunek do cudzoziemców jest bardzo dobry, zwłaszcza do Europejczyków, którzy szybko się integrują i nie czuje się żadnych barier, to jednak pozostaje to kraj odmienny kulturowo. Poza tym, Amerykanie są znakomici w wydobywaniu z ludzi tego, co najlepsze, tak jak mój wspomniany szef. Pracując tam, pracuje się w większej mierze dla nich, choć dla siebie też – zebrałam materiał do habilitacji. Doszłam do wniosku, że mogę te same badania robić tutaj, może nie na tak dużą skalę, bo mam pewne ograniczenia, ale to będzie praca dla Polski. Rozmawiając z cudzoziemcami tam, znajdowałam potwierdzenie moich przeświadczeń. Nie miałam więc wielkiej pokusy, żeby zostać, ale po powrocie było mi trudno przyzwyczaić się do cięższych warunków i czasami żałowałam swojej decyzji.

Z dr Moniką Dudą z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, laureatką konkursu FNP Homing – Powroty, rozmawia Magdalena Bajer

Wolna wola – fakt czy mit?

Trudność w zaakceptowaniu twierdzeń socjobiologii przez szersze rzesze społeczeństwa wynika zapewne m.in. z tego, że jej przesłania brzmią bardzo ponuro i pesymistycznie. Socjobiologia, a wraz z nią psychologia ewolucyjna, ujmują życie ludzkie w sposób mechanistyczny i podporządkowują wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka imperatywowi replikacji genów. Odarci z wolnej woli nie mamy wielkiego wpływu na własne poczucie szczęścia, gdyż stanowi ono jedynie efekt uboczny odwiecznego mechanizmu funkcjonowania życia, który nie bierze pod uwagę dobra pojedynczych organizmów. Do tej pory nie wiemy, czy ktokolwiek poza nami jest w ogóle zdolny do posiadania tego typu odczuć.

Dr Michał Woźniak pisze, że na gruncie współczesnej wiedzy naukowej istnienie wolnej woli jest coraz trudniejsze do obronienia

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM