×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 03/2009

Informacje

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Kazimierzem Stępniem, przewodniczącym Rady Nauki

Nauka

Problemy nauki

który pracownik stworzył w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Bolesław Howorka
Komu i w jakim zakresie przysługują prawa autorskie do utworów opracowanych przez pracownika uczelni
Bogdan Ćwik
Marek Wroński
Spór w sprawie artykułu „Klonowanie słabeuszy” z „FA” nr 12/2008

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Plagiaty we wrocławskich uczelniach

Skomplikowane i proste

Do czego służą nowe neurony w mózgu dorosłych zwierząt? Marta Grabiec
Laureat II nagrody w konkursie „FA” na artykuł popularyzujący badania młodych uczonych

Z laboratoriów

Artur Wolski
Naukowe prognozowanie w Narodowym Programie Foresight
Publikacja Agnieszki Olechnickiej i Adama Płoszaja ciekawie obrazuje osiągnięcia nauki polskiej w ujęciu przestrzennym.
Osiągnięcia nauki polskiej w ujęciu przestrzennym
który jest jednym z najważniejszych gazów cieplarnianych, mających znaczący wpływ na globalne zmiany klimatyczne. Bez przesady można powiedzieć, że liście warunkują życie na naszej planecie. Rozmowa z prof. Jackiem Oleksynem, laureatem Nagrody FNP w dziedzinie nauk przyrodniczych za rok 2008

Szkolnictwo wyższe

RGSW

Jerzy Błażejowski

Życie akademickie

Henryk Miłosz
Jak zachowuje się algorytm dzielenia dotacji dla uczelni na skutek zmiany danych wejściowych
czyli jak wybierano członków PSRP Marcin Chałupka
Jak wybierano członków Parlamentu Studentów RP
Marek Misiak
Warunki mieszkaniowe polskich studentów

Krasp

Waldemar Tłokiński

W stronę historii

Cz. 2 Jan Kozłowski
Wzajemne oddziaływanie nauki i techniki w dziejach

Rody uczone

Cz. 1 Znaleziony sens Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Geneza i znaczenie PAU w II RP

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender

None

Grzegorz Filip
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 03/2009

W dobrym kierunku

Polska nauka powinna być częścią nauki europejskiej i szerzej – światowej. To brzmi jak banał i powtarzane jest dziś niemal przez wszystkich, ale to powinien być jeden z najważniejszych elementów zmian. Rozumiem to jako poddanie pracy naszych naukowców ocenie i konkurencji światowej. (...) Tu oczywiście barierą są finanse, ale i to się powoli zmienia. Generalnie jest nam potrzebne upowszechnienie tego modelu i zdecydowane wprowadzenie zasad mobilności – być może racjonalne byłoby, aby to dotyczyło młodej kadry rozpoczynającej swoją karierę naukową. W szczególności powinniśmy wreszcie przestać przedłużać w nieskończoność zatrudnienie adiunktom, którzy nie są w stanie uzyskać samodzielności naukowej.

Z prof. Kazimierzem Stępniem, przewodniczącym Rady Nauki, rozmawia Andrzej Świć

Prawa autorskie pracownika szkoły wyższej

Art. 14 ust. o pr. aut. odnosi się do sytuacji, w której pracodawcą twórcy jest instytucja naukowa. Z przepisów tych wynika, że uczelni, która bez wątpienia jest instytucją naukową, zawsze przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, utworu stanowiącego rezultat naukowego procesu poznawczego, utworu, który pracownik stworzył w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Jeśli utwór taki zostanie opublikowany, pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Należące do pracodawcy prawo pierwszeństwa opublikowania utworu naukowego pracownika wygasa, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarł on z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeśli w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu nie został ten utwór przez pracodawcę opublikowany.

Prawa uczelni i jej pracowników do utworów powstałych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy omawia Bolesław Howorka

Spekulanci i ciułacze

Trzeba przypomnieć o fundamentalnej roli liści w obiegu dwutlenku węgla, który jest jednym z najważniejszych gazów cieplarnianych, mającym znaczący wpływ na globalne zmiany klimatyczne. Bez przesady można powiedzieć, że liście warunkują życie na naszej planecie. Przez nie odbywa się wymiana CO2 między rośliną i środowiskiem, czyli asymilacja dwutlenku węgla i wydzielanie tlenu w procesie fotosyntezy oraz znaczna część oddychania, czyli wydzielania CO2 i pobierania tlenu. Liście stanowią pożywienie dla wielu organizmów. Od ich struktury i chemizmu zależy rozkład ścioły, który jest istotną siłą napędową obiegu węgla i azotu w środowisku. Poznanie zależności między różnymi cechami liści a procesami metabolicznych ma zatem fundamentalne znaczenie biologiczne.

Z prof. Jackiem Oleksynem, ekofizjologiem, laureatem Nagrody FNP w dziedzinie nauk przyrodniczych za rok 2008, rozmawia Piotr Kieraciński

Neurogeneza

Neurogeneza jest procesem skomplikowanym, obejmującym wiele etapów, takich jak uruchomienie podziałów komórkowych, migracja nowych komórek, ich dojrzewanie i integracja w strukturach mózgu dorosłych ssaków. U dorosłych ssaków podziały komórkowe zachodzą jedynie w strefie okołokomorowej komór bocznych mózgu (SVZ, ang. subventricular zone) i w zakręcie zębatym hipokampa (DG, ang. dentate gyrus). Powstające w strefie SVZ komórki migrują do opuszek węchowych, gdzie zostają włączone w pulę istniejących już interneuronów, wymieniając starsze neurony, które obumierają. Zaś komórki w zakręcie zębatym hipokampa pozostają w nim i są wbudowywane w jego warstwę ziarnistą.

Artykuł mgr inż. Marty Grabiec zdobył II nagrodę w konkursie „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM