Nowa Komisja i inne sprawy

Marek Wroński


Z początkiem roku zaczęła urzędować nowo wybrana odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Na jej przewodniczącą powołano dr hab. Ewę Gruzę, profesora uczelnianego z Wydziału Prawa i Administracji UW, zastępcami zostali: dr hab. Marek Lubelski, profesor uczelniany z Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Frycza Modrzewskiego oraz dr hab. Adam Taracha, profesor uczelniany z Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przepisy dyscyplinarne jasno mówią, że przewodniczącym składu orzekającego w konkretnej sprawie może być tylko naukowiec posiadający taki sam stopień naukowy jak obwiniony lub wyższy. Oznacza to, że w przypadku zarzutów przeciwko profesorowi zwyczajnemu, żaden z przewodniczących nie będzie mógł kierować składem orzekającym.

Przepisy przewidują także, że naukowiec, który piastuje stanowisko „organu uczelni” – czyli rektor, prorektor, dziekan lub prodziekan – nie może pełnić funkcji członka komisji dyscyplinarnej. W poprzedniej kadencji z funkcji członka komisji odwoławczej nie odwołano prof. Andrzeja Bałabana z Uniwersytetu Szczecińskiego, który we wrześniu 2007 został wybrany na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie. Z kolei w tej kadencji w skład Komisji Dyscyplinarnej wybrano prof. Bronisława Sitka, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko−Mazurskiego. Apeluję do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o oficjalną interwencję i uchylenie wyboru.

Chciałbym też podkreślić, iż wśród 25 członków nowej odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej nie ma żadnego reprezentanta uczelni medycznych oraz jest tylko 7 profesorów belwederskich. To stanowczo za mało, bowiem w komisji profesorowie zwyczajni powinni stanowić większość, jako że wtedy ich niezależność od władz i układów teoretycznie jest mniejsza.

Przy okazji zwracam uwagę, iż od roku nadal nie jest załatwiona sprawa kontrowersyjnego przepisu, który znalazł się podczas prac legislacyjnych nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Chodzi o art. 142, ust. 3, który wymaga, aby w składzie orzekającym komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich, zarówno na szczeblu uczelnianym, jak i odwoławczym, był student. Pisałem o tym rok temu (w artykule Mechanizm ukręcania łba, „FA” nr 1/2008) apelując do Prezydium KRASP i Rady Głównej o szybkie podjęcie działań, które zmienią ten przepis. (...)

Pełny tekst w wydaniu drukowanym.
Marekwro@gmail.com