×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 09/2007

Wstępniak

Grzegorz Filip

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Jednostek Badawczo−Rozwojowych
– rozmowa z prof. L. Rafalskim, przew. RG JBR

Nauka

Problemy nauki

Małgorzata Wanke−Jakubowska
Porozumienie o współpracy między Polską a Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej
Rozmowa z Rolandem Schenkelem, dyrektorem Joint Research Centre
– rozmowa z R. Schenkelem, dyr. WCB KE
Wiesław Studencki
Eksperyment „Pomysły” w ramach 7. Programu Ramowego UE
czyli, jak pojechać na konferencję,gdy kasa uczelni świeci pustkami Agnieszka Kaczor, Urszula Kijkowska−Murak
Jak pojechać na konferencję, gdy w uczelnianej kasie pusto?
Roman Maksymilian Cichon
Wyjaśnienia w sprawie artykułu prof. G. Cichosz z „FA” nr 7−8/2007

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Przypadki nierzetelności naukowej w Radomiu, Lublinie i Łodzi

Skomplikowane i proste

Aleksandra Ziembińska
Honorowe wyróżnienie w konkursie popularyzatorskim „FA”

Z laboratoriów

Artur Wolski
Badania prowadzone w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
Mariusz Karwowski
O komputerowej terapii chorych na afazję

Szkolnictwo wyższe

Studia za granicą

Mariusz Swora
Wizyta w Uniwersytecie Babeş−Bolyai w rumuńskim Klużu

Krasp

Tadeusz Luty
Małgorzata Pawełczyk

RGSzW

Marek Misiak
Głos studenta za utrzymaniem prac magisterskich
Jerzy Błażejowski
Życie akademickie
Zygmunt Saloni Markowi – w ćwierćwiecze stanu wojennego
Współpraca z Wydawnictwami UW na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
O ewolucji idei samopomocy studenckiej

Gwiazdy i meteory

Piotr Kieraciński Włodzimierz Trzebiatowski (1906-1982)
Włodzimierz Trzebiatowski, chemik i działacz partyjny

Okolice nauki

Rozmowa z prof. Krzysztofem Byrskim, orientalistą
– rozmowa z prof. K. Byrskim, orientalistą

Sposób bycia

Piotr Kieraciński
Wioślarskie pasje prof. S. Komornickiego z AGH i rektora PWSZ w Tarnowie
Bogdan Bernat

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 09/2007

Ogromny potencjał intelektualny

JBR−y nie mogą być rzetelnymi ekspertami, jeśli nie prowadzą badań, nie rozumieją ich metodologii, nie dysponują znakomitymi laboratoriami, najlepszymi w danej dziedzinie w kraju. Mówiąc krótko, te dwie funkcje są powiązane. Potencjał intelektualny JBR−ów jest ogromny. Nie może służyć tylko wykonywaniu rutynowych badań eksperckich. I tu uwaga do wystąpienia ministra nauki na naszym wiosennym forum: chcemy, aby jednostki badawcze były postrzegane jako ośrodki naukowe, a nie tylko eksperckie. Prowadzimy badania naukowe i dzięki temu możemy być przydatni gospodarce, a nie działamy dla gospodarki przy okazji uprawiając naukę. To nas uprawnia do ubiegania się o środki finansowe z budżetu nauki.

Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Jednostek Badawczo−Rozwojowych

Szansa na nową jakość

Nowe porozumienie o współpracy pomiędzy Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC) i Polską podpisali prof. Michał Seweryński, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz dr Roland Schenkel, dyrektor generalny JRC. Umożliwi ono polskim jednostkom naukowym podjęcie współpracy z JRC w czterech dziedzinach strategicznych. Obejmować one będą: badania związane z bezpieczeństwem oraz jakością żywności i pasz, energią, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem, a także oddziaływaniem czynników zewnętrznych, w tym substancji chemicznych, na człowieka, ale również w szerzej zdefiniowanych badaniach dotyczących środowiska, rolnictwa czy bezpieczeństwa.

O nowych perspektywach współpracy polskiego środowiska naukowego z nauką europejską pisze Małgorzata Wanke−Jakubowska

Czy bakterie lubią czekoladę?

Żelkę, zawierającą pocięty materiał genetyczny, umieszcza się w dużym kawałku żelu agarozowego, a ten w aparacie wypełnionym buforem, czyli cieczą utrzymującą stałe warunki reakcji zwanej elektroforezą. (...) DNA, jako naładowane ujemnie, będzie wędrowało w żelu w kierunku elektrody dodatniej. Przeciskając się przez struktury żelu poszczególne kawałki pociętego DNA będą się od siebie oddzielać, tworząc charakterystyczne dla szczepu wzory, porównywane potem komputerowo. Nie uwierzycie, ale analizując wzory DNA po elektroforezie znaleźliśmy zupełnie nowy biotyp!

O badaniach bakterii powodujących zapalenie płuc i opon mózgowych pisze mgr Aleksandra Ziembińska w artykule nagrodzonym honorowym wyróżnieniem w konkursie „Skomplikowane i proste”

Jak wydawałem skrypt

Red. S. wyraża zdziwienie. Przecież umowa już dawno nie obowiązuje, wydawnictwo tylko posługuje się starymi formularzami, których ma dużo. A pisemnej odpowiedzi na recenzje wymaga zawsze red. N. W tym wypadku stawiamy jednak na swoim i niczego nie piszemy. Jak się okaże później, był to jedyny nasz sukces w kontaktach z Wydawnictwami UW. Tłumaczenie red. S. o nieważności umowy, na pierwszy rzut oka absurdalne, w istocie ma mocne oparcie w rzeczywistości. Nigdy na przykład w trakcie dalszych perypetii nie przyszło mi do głowy powołać się na § 19 umowy: „Wydawca obowiązany jest zakończyć druk dzieła naukowego – w ciągu 2 lat, wszystkich innych – w ciągu 1 roku – licząc od dnia przyjęcia dzieła.”

Prof. Zygmunt Saloni przypomina boje z Wydawnictwami UW o wydanie swego skryptu z polskiej składni z przełomu lat 70. i 80.

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM