×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 05/2007

Nauka

Problemy nauki

Jacek T. Gierliński
Główne kierunki działań rządu dotyczące reformy nauki
Jerzy Ważny
Ogólne zasady etyczne obowiązujące przy publikacji i prezentacji prac badawczych
Adam Tomaszewski
Ciąg dalszy dyskusji na temat uczelni wojskowych

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Plagiaty w olsztyńskim UWM

Skomplikowane i proste

Halina Waś
Artykuł wyróżniony w konkursie popularyzatorskim „FA”

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski
Jak uczeni z AGH kształtują przestrzeń akustyczną
Rozmowa z prof. Mariuszem Ratajczakiem, hematologiem, laureatem Nagrody FNP za rok 2006
– rozmowa z prof. M. Ratajczakiem, hematologiem, laureatem Nagrody FNP

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Jerzym Malcem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
– rozmowa z prof. J. Malcem, przew. KRZaSP

Szkolnictwo wyższe

Życie akademickie

Zbigniew Drozdowicz
O ministerialnych propozycjach zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym
Janusz Sobieszczański
O wynagrodzeniach w szkolnictwie wyższym
Magdalena Okoniewska
Porównanie najpopularniejszych rankingów polskich szkół wyższych
Małgorzata Pawełczyk
Na 75 tys. osób wybierających i kończących studia techniczne tylko niewielki procent stanowią kobiety. Według badania przeprowadzonego przez „Bank Danych o Inżynierach”, kobiety najczęściej pracują w takich branżach, jak: budownictwo, edukacja, badania, branża spożywcza, instalacyjna oraz motoryzacyjna.
Sytuacja zawodowa kobiet z wyższym wykształceniem technicznym
Marek Misiak
Duszpasterstwo akademickie na przykładzie Wrocławia

Krasp

Tadeusz Luty

RGSzW

Jerzy Błażejowski

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer
Rodzina Lanckorońskich

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Życie intymne uczonych

Gwiazdy i meteory

Monika Szabłowska−Zaremba
Edward Jan Habich, inżynier, matematyk

Felietony

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender

None

Andrzej Świć
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 05/2007

Największe nie znaczy najlepsze

Określenie wspólnym mianem uczelni zawodowych szkół, które kształcą na pierwszym oraz drugim stopniu kształcenia, czyli licencjackim i magisterskim, jest nietrafne i krzywdzące, bo uczelnie kształcące magistrów nie są przecież zawodowe. Funkcjonująca wcześniej ustawa o wyższych szkołach zawodowych mówiła, że uczelniami zawodowymi są szkoły kształcące na poziomie licencjatu. Zmiana znaczenia tego określenia i rozciągnięcie go także na uczelnie kształcące magistrów jest, moim zdaniem, błędem, zwłaszcza że uczelnie te prowadzą także badania naukowe, często znaczące. (...) Określenie zawodowe kojarzy się raczej z tak zwanymi zawodówkami. Jeśli już używa się określenia zawodowe, to powinno ono odnosić się właśnie do uczelni kształcących na poziomie licencjatu.

Rozmowa z prof. Jerzym Malcem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

To wciąga jak hazard

Nikt się nie wtrąca do mojej pracy, jeżeli wszystko działa. Cały czas pracują tam moi uczniowie i partnerzy – wielu z nich to przybysze z Polski – a do tego przecież realizujemy wspólne projekty z polskimi jednostkami. Zatem te pobyty niosą także coś dla Ameryki. Nie liczy się, ile godzin człowiek siedzi za biurkiem, tylko, jakie są efekty jego pracy. (...) Robię to, co kocham. Realizuję swoje cele naukowe. To wciąga jak hazard. Sukces motywuje. Czuję się cały czas zmotywowany, żeby nie powiedzieć kolokwialnie – podkręcony tą rywalizacją. W Ameryce nie prowadzę obecnie działalności klinicznej i dlatego też mam dużo więcej czasu na pracę badawczą. I co dla mnie ważne – będąc w USA mogę promować Polskę.

Rozmowa z prof. Mariuszem Ratajczakiem, hematologiem, laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2006

Poprawki do ustawy

Z moich wieloletnich obserwacji jako nauczyciela akademickiego (i członka komisji rekrutującej na studia doktoranckie) wynika, że grupa bardzo zdolnej młodzieży jest stosunkowo nieliczna, a tych, którzy gotowi są podjąć się trudu przygotowania rozprawy doktorskiej, jest jeszcze mniej. Trzeba zatem uruchomić mechanizmy wyławiania talentów, opieki naukowej nad nimi oraz takiej polityki kadrowej, aby wybitny doktorat otwierał furtkę do dalszej pracy naukowej. (...) Istotne jest również to, aby uczelnie były zainteresowane w pozyskiwaniu najbardziej uzdolnionej młodzieży, a zatrudniona na nich kadra nie obawiała się tzw. młodych−zdolnych (...). Przy naszych realiach może to wyglądać na utopię, ale przecież w wielu krajach zachodnich sprawdza się.

Prof. Zbigniew Drozdowicz dyskutuje z niektórymi propozycjami zmian w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”

A co ty robisz w tym duszpasterstwie?

Stereotypy na temat duszpasterstw są dwa. Pierwszy to wyniesiony przez wielu studentów i pracowników uczelni jeszcze z rodzinnych parafii obraz typowej oazy – grupy ludzi siedzących w kaplicy lub wokół ogniska i śpiewających piosenki religijne do wtóru gitary. Drugi to wizja grupy „jajogłowych” (czy, jak to się obecnie mawia, „wykształciuchów”) rozmawiających o zawiłych kwestiach teologicznych (w rodzaju: „Ile diabłów mieści się na łebku od szpilki”). Należy jednak uświadomić sobie, że DA odgrywają ważną rolę w kształtowaniu środowiska akademickiego, zarówno na poziomie studentów, jak i pracowników naukowych. Efekty działalności DA są szersze niż zadania, które te wspólnoty sobie stawiają.

O funkcjach i zadaniach duszpasterstw akademickich pisze Marek Misiak

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM