×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 01/2007

Wstępniak

Rozmowa Forum

Rozmowa z dr. Andrzejem Siemaszką, dyrektorem KPKPB UE

Nauka

Problemy nauki

Jerzy Bieliński
Ewa Szymanik

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

Z laboratoriów

Rozmowa z prof. dr. hab. Tomaszem Dietlem, fizykiem, laureatem Nagrody FNP 2006
Mariusz Karwowski
Artur Wolski
Piotr Kieraciński

Szkolnictwo wyższe

Życie akademickie

Bogdan Popławski
Halina Bykowska
Józef Szabłowski
Uczelnie niepaństwowe w systemie szkolnictwa wyższego
Andrzej Malinowski

Krasp

Andrzej Kraśniewski

RGSzW

Jerzy Błażejowski

Krasp

Aldona Kamela−Sowińska

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Gwiazdy i meteory

Bogdan Lisiak SJ Monika Szabłowska−Zaremba

Okolice nauki

Jacek Warda

Sposób bycia

Magda Tytuła
Prof. Anna Karwińska, socjolog i bajkopisarka

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner−Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 01/2007

To naprawdę sukces

7. Program Ramowy (…) jest bardzo zróżnicowany i różne są reguły gry w poszczególnych jego segmentach. Istnieją priorytety, w których decydujący głos ma europejski przemysł. Tak jest na przykład w obszarze lotnictwa, energii, bezpieczeństwa. (…) Drugi biegun to badania ekonomiczne, społeczne, humanistyczne, a także medycyna i żywność, które zostały opracowane przez środowiska naukowe, i w których nie ma tak zdeterminowanych reguł gry oraz listy szczegółowych tematów. Można powiedzieć, że tu każdy dobry pomysł ma szanse na finansowanie.

Rozmowa z dr. Andrzejem Siemaszką, dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Inne spojrzenie na konferencje

Można byłoby uznać, że po dostarczeniu materiałów sama konferencja już nie jest potrzebna, lecz to nieprawda. Trzeba przecież wymienić poglądy, więc rozpoczynają się obrady. Proponuję tu nawiązanie do powszechnie przyjętej formy konferencji, czyli krótką prezentację prac. Mogłoby to być niezwykle skrócone (np. w postaci punktów) ukazanie głównych zagadnień prezentowanych w referacie. Owej prezentacji, trwającej bardzo krótko (np. 5−7 minut), dokonywaliby wszyscy autorzy (de facto byłoby to tylko np. przeczytanie wyżej wspomnianych punktów). Cel stanowiłoby tu nie tyle przedstawienie referatu, ile osoby, aby można było łatwiej znaleźć autora pracy, która nas zainteresowała.

O pewnych usprawnieniach w przygotowaniu i prowadzeniu obrad podczas konferencji naukowych pisze dr Ewa Szymanik

Kroki poza horyzont

Pierwszym „obiektem” spintronicznym wykorzystanym na szeroką skalę w praktyce jest urządzenie do odczytywania zapisu magnetycznego, które znajduje się w każdym komputerze. Płyta w twardym dysku zawiera informacje zapisane przez spiny skierowane w prawo bądź w lewo. Zależy nam na zwiększaniu gęstości tego zapisu, czyli pojemności dysku. I w ciągu ostatnich kilkunastu lat ta pojemność wzrosła tysiąc razy dzięki zastosowaniu miniaturowego czujnika pola magnetycznego, którego działanie (…) wykorzystuje wpływ pola magnetycznego na spiny elektronów w strukturach zbudowanych z połączenia metali niemagnetycznych i ferromagnetycznych, w których można kierować spinami elektronów. Dzięki rozwojowi spintroniki dalszy postęp jest w zasięgu ręki.

Rozmowa z prof. Tomaszem Dietlem, fizykiem, laureatem Nagrody FNP 2006

Nierównomierność i koncentracja

Obraz współczesnej sieci ośrodków szkolnictwa wyższego w Polsce, nierównomiernie rozmieszczonych i skoncentrowanych w dużych miastach, przy stałej tendencji tworzenia nowych szkół, wywołuje chęć ograniczenia swobody powstawania wyższych uczelni poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur prawnych i organizacyjnych. Wydaje się, że słuszniejszą drogą postępowania będzie stałe zwiększanie wymagań merytorycznych dotyczących standardów kształcenia. (…) O pomyślności rozwoju lub likwidacji wielu istniejących szkół wyższych i ich jednostek filialnych decydować będą także relacje z otoczeniem – miastem i regionem, możliwość sprostania współczesnym wyzwaniom i otwarcie na zmiany innowacyjne wymagające ryzyka i środków finansowych.

O wzajemnym oddziaływaniu szkół wyższych i miast oraz regionów, w których się mieszczą, pisze dr Bogdan Popławski

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM