Medycyna kliniczna

Andrzej Pilc


W tej części przedstawię dane na temat najczęściej cytowanych prac z medycyny klinicznej. Publikacje z dziedziny psychiatrii, które w klasyfikacji ISI stanowią odrębną dziedzinę nauki, zostały włączone do medycyny klinicznej ze względu na to, że w tej dziedzinie na liście często cytowanych publikacji znalazły się pojedyncze prace. Odkrycie związku helicobakter pylori z chorobą wrzodową może być zaliczone do tej dyscypliny nauki i zostało uhonorowane Nagrodą Nobla w roku 2005 (Marschall i Warren).

By znaleźć się na liście najczęściej cytowanych, praca musiała zostać opublikowana w czasopiśmie związanym z medycyną kliniczną bądź autor powinien być zatrudniony w instytucji związanej z medycyną kliniczną, ewentualnie termin „medycyna kliniczna” musiał się pojawić w słowach kluczowych. Czterdzieści cytowań było liczbą przyjętą arbitralnie, wymaganą, by publikacja znalazła się na liście. Drugim warunkiem umieszczenia publikacji na liście była afiliacja autora z krajową instytucją naukową, ponadto praca musiała się zaliczać do opracowań oryginalnych. Zidentyfikowano 69 takich publikacji, co stanowiło około 20 proc. wszystkich polskich prac cytowanych ponad 40 razy. W dziedzinie medycyny klinicznej przeciętna liczba cytowań jednej publikacji wynosi dla Polski 5,37, graniczna wartość 40 cytowań przewyższa tę średnią około 8 razy.

Piętnaście wysoko cytowanych prac (co stanowi ok. 21 proc. całości) pochodzi z Collegium Medicum UJ, 14 prac (20 proc.) powstało w Akademii Medycznej w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma 8 publikacji (11,5 proc.), Śląska AM 5 prac, po 4 prace opublikowały Centrum Medycyny Podyplomowej (Warszawa) oraz AM w Gdańsku, po 3 publikacje mają Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy, Instytut Gruźlicy w Warszawie, AM w Poznaniu oraz Instytut Kardiologii w Warszawie. W sumie 52 publikacje powstały w placówkach uczelnianych, 1 w PAN, 20 w instytutach resortowych, a 4 w szpitalach nieklinicznych. Geograficznie: 27 prac powstało w Warszawie, 18 w Krakowie, 8 w Łodzi, 5 w Katowicach, po 3 pochodzą z Wrocławia, Gliwic i Białegostoku.

Naukowcy, którzy opublikowali najwięcej takich prac, to: Andrzej Szczeklik (CMUJ) 10 publikacji, po 7 prac mają: Ewa Niżankowska (CMUJ) oraz Anna Płużańska (UMed. w Łodzi), Stefania Jabłońska (AM Warszawa) ma 4 prace. Po 3 prace opublikowali: Michał Tendera oraz Zygmunt Sadowski (AM Warszawa), Krzysztof Składkowski i Bogusław Maciejewski (Centrum Onkologii, Gliwice) oraz Jacek Musiał i Marek Zembala (CMUJ). Po 2 publikacje mają: Leszek Ceremuzyński (Centrum Medycyny Podyplomowej, Warszawa), Antoni Gabryelewicz (AM Białystok), Jacek Jassem (AM Gdańsk), Stanisław Konturek (CMUJ), Jerzy Kuch (AM Warszawa), Piotr Ponikowski i Krzysztof Wrabec (AM Wrocław), Witold Rużyłło (Instytut Kardiologii, Warszawa) oraz Witold Zatoński (Centrum Onkologii, Warszawa).

Największa liczba wysoko cytowanych publikacji dotyczyła chorób nowotworowych (19), chorób układu krążenia (18), astmy (9) oraz gastroenterologii i dermatologii (po 4). Najczęściej cytowane prace (o numerach 39, 36, 23, 48) miały kolejno: 616, 302, 251 i 245 odnośników. Dotyczyły one badań nad lekami w chorobach układu krążenia (2 prace) oraz chorób nowotworowych i dermatologii (po 1 pracy). Wszystkie te publikacje to typowe prace kliniczne, przeprowadzane równolegle w kilkunastu różnych ośrodkach na świecie, w związku z tym wieloautorskie. Dwie pochodzą z AM w Warszawie, jedna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jedna ze Śląskiej Akademii Medycznej. Praca nr 39 ze współautorstwem Michała Tendery to zarazem najczęściej cytowana publikacja ostatniego dziesięciolecia spośród wszystkich dziedzin nauk biologiczno−medycznych. Przeciętna liczba cytowań prac umieszczonych na liście wynosiła 96, co przekracza średnią krajową 17,8 razy. Jednak aż 42 z tych prac (to jest 61 proc.) powstały przy znaczącym lub dominującym udziale partnerów zagranicznych. Niektóre poniższe publikacje znajdą się również na listach często cytowanych prac w innych dyscyplinach nauki. Lista publikacji zamieszczona jest poniżej, liczbę cytowań umieszczono na końcu danych dotyczących publikacji.

1. Adamczak, M., Wiecek, A., Funahashi, T., Chudek, J., Kokot, F., Matsuzawa, Y., 2003, Decreased plasma adiponectin concentration in patients with essential hypertension, „Am.J.Hypertens.” 16, 72−75, 75 Department of Nephrology, Endocrinology and Metabolic Diseases, Silesian University School of Medi., Katowice, 43.

2. Alexander, J.H., Harrington, R.A., Tuttle, R.H., Berdan, L.G., Lincoff, A.M., Deckers, J.W., Simoons, M.L., Guerci, A., Hochman, J.S., Wilcox, R.G., Kitt, M.M., Eisenberg, P.R., Califf, R.M., Topol, E.J., Karsh, K., Ruzyllo, W., Stepinska, J., Widimsky, P., Boland, J.B., Armstrong, P.W., 1999, Prior aspirin use predicts worse outcomes in patients with non−ST−elevation acute coronary syndromes. PURSUIT Investigators. Platelet IIb/IIIa in Unstable angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy, „Am.J.Cardiol.” 83, 1147−1151, Natl Inst Cardiol, Warsaw, 43.

3. Bart, B.A., Ertl, G., Held, P., Kuch, J., Maggioni, A.P., McMurray, J., Michelson, E.L., Rouleau, J.L., Warner, S.L., Swedberg, K., Young, J.B., Yusuf, S., Sellers, M.A., Granger, C.B., Califf, R.M., Pfeffer, M.A., 1999, Contemporary management of patients with left ventricular systolic dysfunction. Results from the Study of Patients Intolerant of Converting Enzyme Inhibitors (SPICE) Registry, „Eur.Heart J.” 20, 1182−1190, Warsaw Sch Med, Dept Cardiol, Warsaw, 51.

4. Bergstrom, R., Adami, H.O., Mohner, M., Zatonski, W., Storm, H., Ekbom, A., Tretli, S., Teppo, L., Akre, O., Hakulinen, T., 1996, Increase in testicular cancer incidence in six European countries: a birth cohort phenomenon, „J.Natl.Cancer Inst.” 88, 727−733, Canc Control & Epidemiol Dept, Warsaw, 176.

5. Bielanski, W., Konturek, S.J., 1996, New approach to 13C−urea breath test: capsule−based modification with low−dose of 13C−urea in the diagnosis of Helicobacter pylori infection, „J.Physiol Pharmacol.” 47, 545−553, Institute of Physiology, Jagiellonian University School of Medicine, Kraków, 45.

6. Boyle, P., Maisonneuve, P., Bueno, d. M., Ghadirian, P., Howe, G.R., Zatonski, W., Baghurst, P., Moerman, C.J., Simard, A., Miller, A.B., Przewoniak, K., McMichael, A.J., Hsieh, C.C., Walker, A.M., 1996, Cigarette smoking and pancreas cancer: a case control study of the search programme of the IARC, „Int.J.Cancer” 67, 63−71,. Canc Control & Epidemiol Dept, Warsaw, 47.

7. Califf, R.M., White, H.D., Van de, W.F., Sadowski, Z., Armstrong, P.W., Vahanian, A., Simoons, M.L., Simes, R.J., Lee, K.L., Topol, E.J., 1996, One−year results from the Global Utilization of Streptokinase and TPA for Occluded Coronary Arteries (GUSTO−I) trial. GUSTO−I Investigators, „Circulation” 94, 1233−1238, Inst Cardiol, Warsaw, 66.

8. Carmichael, J., Popiela, T., Radstone, D., Falk, S., Borner, M., Oza, A., Skovsgaard, T., Munier, S., Martin, C., 2002, Randomized comparative study of tegafur/uracil and oral leucovorin versus parenteral fluorouracil and leucovorin in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer, „J.Clin.Oncol.” 20, 3617−362, Jagiellonian Univ., Collegium Medicum, 66.

9. Ceremuzynski, L., Chamiec, T., Herbaczynska−Cedro, K., 1997, Effect of supplemental oral L−arginine on exercise capacity in patients with stable angina pectoris, „Am.J.Cardiol.” 80, 331−333, Department of Cardiology, Postgraduate Medical School, and Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 60.

10. Chaitman, B.R., Pepine, C.J., Parker, J.O., Skopal, J., Chumakova, G., Kuch, J., Wang, W., Skettino, S.L., Wolff, A.A., 2004, Effects of ranolazine with atenolol, amlodipine, or diltiazem on exercise tolerance and angina frequency in patients with severe chronic angina: a randomized controlled trial, „JAMA” 291, 309−316, Sch Med, Dept Cardiol, Warsaw, 41.

11. Coombes, R.C., Hall, E., Gibson, L.J., Paridaens, R., Jassem, J., Delozier, T., Jones, S.E., Alvarez, I., Bertelli, G., Ortmann, O., Coates, A.S., Bajetta, E., Dodwell, D., Coleman, R.E., Fallowfield, L.J., Mickiewicz, E., Andersen, J., Lonning, P.E., Cocconi, G., Stewart, A., Stuart, N., Snowdon, C.F., Carpentieri, M., Massimini, G., Bliss, J.M., 2004, A randomized trial of exemestane after two to three years of tamoxifen therapy in postmenopausal women with primary breast cancer, „N.Engl.J.Med.” 350, 1081−1092, Med Univ Gdansk, Gdansk, 183.

12. Cowburn, A.S., Sladek, K., Soja, J., Adamek, L., Nizankowska, E., Szczeklik, A., Lam, B.K., Penrose, J.F., Austen, F.K., Holgate, S.T., Sampson, A.P., 1998, Overexpression of leukotriene C4 synthase in bronchial biopsies from patients with aspirin−intolerant asthma, „J.Clin.Invest” 101, 834−846,. Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 169.

13. Dahlen, B., Nizankowska, E., Szczeklik, A., Zetterstrom, O., Bochenek, G., Kumlin, M., Mastalerz, L., Pinis, G., Swanson, L.J., Boodhoo, T.I., Wright, S., Dube, L.M., Dahlen, S.E., 1998, Benefits from adding the 5−lipoxygenase inhibitor zileuton to conventional therapy in aspirin−intolerant asthmatics, „Am.J.Respir.Crit Care Med.” 157, 1187−1194, Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 92.

14. Dekkers, C.P., Beker, J.A., Thjodleifsson, B., Gabryelewicz, A., Bell, N.E., Humphries, T.J., 1999, Double−blind comparison [correction of Double−blind, placebo−controlled comparison] of rabeprazole 20 mg vs. omeprazole 20 mg in the treatment of erosive or ulcerative gastro−oesophageal reflux disease. The European Rabeprazole Study Group, „Aliment.Pharmacol.Ther.” 13, 49−57, Med Acad Bialystok, Bialystok, 75.

15. Dekkers, C.P., Beker, J.A., Thjodleifsson, B., Gabryelewicz, A., Bell, N.E., Humphries, T.J., 1999, Comparison of rabeprazole 20 mg versus omeprazole 20 mg in the treatment of active duodenal ulcer: a European multicentre study, „Aliment.Pharmacol.Ther.” 13, 179−186, Med Acad Bialystok, Bialystok, 41.

16. den Heijer, P., Vermeer, F., Ambrosioni, E., Sadowski, Z., Lopez−Sendon, J.L., von Essen, R., Beaufils, P., Thadani, U., Adgey, J., Pierard, L., Brinker, J., Davies, R.F., Smalling, R.W., Wallentin, L., Caspi, A., Pangerl, A., Trickett, L., Hauck, C., Henry, D., Chew, P., 1998, Evaluation of a weight−adjusted single−bolus plasminogen activator in patients with myocardial infarction: a double−blind, randomized angiographic trial of lanoteplase versus alteplase, „Circulation” 98, 2117−2125 Inst Cardiol, Warsaw, 60.

17. Fossella, F., Pereira, J.R., Von Pawel, J., Pluzanska, A., Gorbounova, V., Kaukel, E., Mattson, K.V., Ramlau, R., Szczesna, A., Fidias, P., Millward, M., Belani, C.P., 2003, Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non−small−cell lung cancer: the TAX 326 study group, „J.Clin.Oncol.” 21, 3016−3024 M. Kopernik Mem Hosp, Lodz; Reg Lung Dis Ctr, Poznan; Reg Lung Dis Hosp, Otwock, 74.

18. Galie, N., Humbert, M., Vachiery, J.L., Vizza, C.D., Kneussl, M., Manes, A., Sitbon, O., Torbicki, A., Delcroix, M., Naeije, R., Hoeper, M., Chaouat, A., Morand, S., Besse, B., Simonneau, G., 2002, Effects of beraprost sodium, an oral prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension: a randomized, double−blind, placebo−controlled trial, „J.Am.Coll.Cardiol.” 39, 1496−1502, Academy of Medicine, Warsaw, 108.

19. Giaccone, G., Herbst, R.S., Manegold, C., Scagliotti, G., Rosell, R., Miller, V., Natale, R.B., Schiller, J.H., Von Pawel, J., Pluzanska, A., Gatzemeier, U., Grous, J., Ochs, J.S., Averbuch, S.D., Wolf, M.K., Rennie, P., Fandi, A., Johnson, D.H., 2004, Gefitinib in combination with gemcitabine and cisplatin in advanced non−small−cell lung cancer: a phase III trial−INTACT 1, „J.Clin.Oncol.” 22, 777−784,. Reg Ctr Oncol, Lodz, 171.

20. Gorecka, D., Gorzelak, K., Sliwinski, P., Tobiasz, M., Zielinski, J., 1997, Effect of long−term oxygen therapy on survival in patients with chronic obstructive pulmonary disease with moderate hypoxaemia, „Thorax” 52, 674−679, Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Warsaw, 71.

21. Granger, C.B., Mahaffey, K.W., Weaver, W.D., Theroux, P., Hochman, J.S., Filloon, T.G., Rollins, S., Todaro, T.G., Nicolau, J.C., Ruzyllo, W., Armstrong, P.W., 2003, Pexelizumab, an anti−C5 complement antibody, as adjunctive therapy to primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction: the COMplement inhibition in Myocardial infarction treated with Angioplasty (COMMA) trial, „Circulation” 108, 1184−1190, Natl Inst Cardiol, Warsaw, 45.

22. Guandalini, S., Pensabene, L., Zikri, M.A., Dias, J.A., Casali, L.G., Hoekstra, H., Kolacek, S., Massar, K., Micetic−Turk, D., Papadopoulou, A., de Sousa, J.S., Sandhu, B., Szajewska, H., Weizman, Z., 2000, Lactobacillus GG administered in oral rehydration solution to children with acute diarrhea: a multicenter European trial, „J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr.” 30, 54−60, Medical University of Warsaw, Warsaw, 140.

23. Hjalmarson, A., Goldstein, S., Fagerberg, B., Wedel, H., Waagstein, F., Kjekshus, J., Wikstrand, J., El Allaf, D., Vitovec, J., Aldershvile, J., Halinen, M., Dietz, R., Neuhaus, K.L., Janosi, A., Thorgeirsson, G., Dunselman, P.H., Gullestad, L., Kuch, J., Herlitz, J., Rickenbacher, P., Ball, S., Gottlieb, S., Deedwania, P., 2000, Effects of controlled−release metoprolol on total mortality, hospitalizations, and well−being in patients with heart failure: the Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in congestive heart failure (MERIT−HF). MERIT−HF Study Group, „JAMA” 283, 1295−1302, Warsaw Sch Med, Dept Cardiol, Warsaw, 251.

24. Jassem, J., Pienkowski, T., Pluzanska, A., Jelic, S., Gorbunova, V., Mrsic−Krmpotic, Z., Berzins, J., Nagykalnai, T., Wigler, N., Renard, J., Munier, S., Weil, C., 2001, Doxorubicin and paclitaxel versus fluorouracil, doxorubicin, and cyclophosphamide as first−line therapy for women with metastatic breast cancer: final results of a randomized phase III multicenter trial, „J.Clin.Oncol.” 19, 1707−1715, Medical University, Gdansk, 87.

25. Kasprzak, J.D., Paelinck, B., Ten Cate, F.J., Vletter, W.B., de Jong, N., Poldermans, D., Elhendy, A., Bouakaz, A., Roelandt, J.R., 1999, Comparison of native and contrast−enhanced harmonic echocardiography for visualization of left ventricular endocardial border, „Am.J.Cardiol.” 83, 211−217, Med Univ Lodz, 61.

26. Klijn, J.G., Beex, L.V., Mauriac, L., van Zijl, J.A., Veyret, C., Wildiers, J., Jassem, J., Piccart, M., Burghouts, J., Becquart, D., Seynaeve, C., Mignolet, F., Duchateau, L., 2000, Combined treatment with buserelin and tamoxifen in premenopausal metastatic breast cancer: a randomized study, „J.Natl.Cancer Inst.” 92, 903−911, Medical University, Gdansk, 47.

27. Konturek, J.W., Dembinski, A., Konturek, S.J., Stachura, J., Domschke, W., 1998, Infection of Helicobacter pylori in gastric adaptation to continued administration of aspirin in humans, „Gastroenterology” 114, 245−255, Institute of Physiology, Jagiellonian University School of Medicine, Kraków, 67.

28. Krum, H., Roecker, E.B., Mohacsi, P., Rouleau, J.L., Tendera, M., Coats, A.J., Katus, H.A., Fowler, M.B., Packer, M., 2003, Effects of initiating carvedilol in patients with severe chronic heart failure: results from the COPERNICUS Study, „JAMA” 289, 712−718, Silesian Med Acad, Katowice, 42.

29. Lauterbach, R., Pawlik, D., Kowalczyk, D., Ksycinski, W., Helwich, E., Zembala, M., 1999, Effect of the immunomodulating agent, pentoxifylline, in the treatment of sepsis in prematurely delivered infants: a placebo−controlled, double−blind trial, „Crit Care Med.” 27, 807−814, CMUJ, Cracow, 40.

30. Lopaciuk, S., Bielska−Falda, H., Noszczyk, W., Bielawiec, M., Witkiewicz, W., Filipecki, S., Michalak, J., Ciesielski, L., Mackiewicz, Z., Czestochowska, E., Zawilska, K., Cencora, A., 1999, Low molecular weight heparin versus acenocoumarol in the secondary prophylaxis of deep vein thrombosis, „Thromb.Haemost.” 81, 26−31, Institute of Hematology and Blood Transfusion, Warsaw; Sch Med, Warsaw; Sch Med, Bialystok; Dist Gen Hosp, Wroclaw; Inst TB & Lung Dis, Warsaw; Sch Med, Lublin; Sch Med, Lodz; Sch Med, Bydgoszcz; Sch Med, Gdansk; Sch Med, Poznan; Gst Gen Hosp, Krakow, 65.

31. Maciejewski, B., Skladowski, K., Pilecki, B., Taylor, J.M., Withers, R.H., Miszczyk, L., Zajusz, A., Suwinski, R., 1996, Randomized clinical trial on accelerated 7 days per week fractionation in radiotherapy for head and neck cancer. Preliminary report on acute toxicity, „Radiother.Oncol.” 40, 137−145, Centre of Oncology, M. Sklodowska−Curie Memorial Institute, Gliwice, 60.

32. Madej, A., Okopien, B., Kowalski, J., Zielinski, M., Wysocki, J., Szygula, B., Kalina, Z., Herman, Z.S., 1998, Effects of fenofibrate on plasma cytokine concentrations in patients with atherosclerosis and hyperlipoproteinemia IIb, „Int.J.Clin.Pharmacol.Ther.” 36, 345−349, Silesian Medical University, Katowice, 54.

33. Maugeri F.S., Ponikowski P., Stejfa M., Wrabec K., et all, 1998, Experience from controlled trials of physical training in chronic heart failure – Protocol and patient factors in effectiveness in the improvement in exercise tolerance, „European Heart Journal” 19, 466−475, Med Acad, Dept Cardiol, Wroclaw, 72.

34. Medsger, T.A. Jr., Silman, A.J., Steen, V.D., Black, C.M., Akesson, A., Bacon, P.A., Harris, C.A., Jablonska, S., Jayson, M.I., Jimenez, S.A., Krieg, T., Leroy, E.C., Maddison, P.J., Russell, M.L., Schachter, R.K., Wollheim, F.A., Zacharaie, H., 1999, A disease severity scale for systemic sclerosis: development and testing, „J.Rheumatol.” 26, 2159−2167 AM Warsaw, 60.

35. Milewski, M., Mastalerz, L., Nizankowska, E., Szczeklik, A., 1998, Nasal provocation test with lysine−aspirin for diagnosis of aspirin−sensitive asthma, „J.Allergy Clin.Immunol.” 101, 581−586. CMUJ Krakow, 40.

36. Mouridsen, H., Gershanovich, M., Sun, Y., Perez−Carrion, R., Boni, C., Monnier, A., Apffelstaedt, J., Smith, R., Sleeboom, H.P., Janicke, F., Pluzanska, A., Dank, M., Becquart, D., Bapsy, P.P., Salminen, E., Snyder, R., Lassus, M., Verbeek, J.A., Staffler, B., Chaudri−Ross, H.A., Dugan, M., 2001, Superior efficacy of letrozole versus tamoxifen as first−line therapy for postmenopausal women with advanced breast cancer: results of a phase III study of the International Letrozole Breast Cancer Group, „J.Clin.Oncol.” 19, 2596−2606. Uniw. Med. Lodz, 302.

37. Mouridsen, H., Gershanovich, M., Sun, Y., Perez−Carrion, R., Boni, C., Monnier, A., Apffelstaedt, J., Smith, R., Sleeboom, H.P., Jaenicke, F., Pluzanska, A., Dank, M., Becquart, D., Bapsy, P.P., Salminen, E., Snyder, R., Chaudri−Ross, H., Lang, R., Wyld, P., Bhatnagar, A., 2003, Phase III study of letrozole versus tamoxifen as first−line therapy of advanced breast cancer in postmenopausal women: analysis of survival and update of efficacy from the International Letrozole Breast Cancer Group, „J.Clin.Oncol.” 21, 2101−2109, Uniw. Med. Lodz, 89.

38. Musial, J., Undas, A., Gajewski, P., Jankowski, M., Sydor, W., Szczeklik, A., 2001, Anti−inflammatory effects of simvastatin in subjects with hypercholesterolemia, „Int.J.Cardiol.” 77, 247−253, CMUJ, Krakow, 55.

39. Packer, M., Coats, A.J., Fowler, M.B., Katus, H.A., Krum, H., Mohacsi, P., Rouleau, J.L., Tendera, M., Castaigne, A., Roecker, E.B., Schultz, M.K., DeMets, D.L., 2001, Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure, „N.Engl.J.Med.” 344, 1651−1658, Silesian Med Acad, Katowice, 616.

40. Packer, M., Fowler, M.B., Roecker, E.B., Coats, A.J., Katus, H.A., Krum, H., Mohacsi, P., Rouleau, J.L., Tendera, M., Staiger, C., Holcslaw, T.L., Amann−Zalan, I., DeMets, D.L., 2002, Effect of carvedilol on the morbidity of patients with severe chronic heart failure: results of the carvedilol prospective randomized cumulative survival (COPERNICUS) study, „Circulation” 106, 2194−2199, Silesian Med Acad, Katowice, 90.

41. Pendleton, A., Arden, N., Dougados, M., Doherty, M., Bannwarth, B., Bijlsma, J.W., Cluzeau, F., Cooper, C., Dieppe, P.A., Gunther, K.P., Hauselmann, H.J., Herrero−Beaumont, G., Kaklamanis, P.M., Leeb, B., Lequesne, M., Lohmander, S., Mazieres, B., Mola, E.M., Pavelka, K., Serni, U., Swoboda, B., Verbruggen, A.A., Weseloh, G., Zimmermann−Gorska, I., 2000, EULAR recommendations for the management of knee osteoarthritis: report of a task force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT), „Ann.Rheum. Dis.” 59, 936−944, Karol Marcinkowski Univ Med, Poznan, 154.

42. Ponikowski, P., Anker, S.D., Chua, T.P., Szelemej, R., Piepoli, M., Adamopoulos, S., Webb−Peploe, K., Harrington,  D., Banasiak, W., Wrabec, K., Coats, A.J., 1997, Depressed heart rate variability as an independent predictor of death in chronic congestive heart failure secondary to ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy, „Am.J.Cardiol.” 79, 1645−1650, Med Acad, Dept Cardiol, Wroclaw, 122.

43. Pruszczyk, P., Torbicki, A., Pacho, R., Chlebus, M., Kuch−Wocial, A., Pruszynski, B., Gurba, H., 1997, Noninvasive diagnosis of suspected severe pulmonary embolism: transesophageal echocardiography vs spiral CT, „Chest” 112, 722−728, Academy of Medicine, Warsaw, 63.

44. Reinfuss, M., Mitus, J., Duda, K., Stelmach, A., Rys, J., Smolak, K., 1996, The treatment and prognosis of patients with phyllodes tumor of the breast: an analysis of 170 cases, „Cancer” 77, 910−916, Maria Sklodowska−Curie Memorial Institute, Krakow, 44.

45. Reitamo, S., Wollenberg, A., Schopf, E., Perrot, J.L., Marks, R., Ruzicka, T., Christophers, E., Kapp, A., Lahfa, M., Rubins, A., Jablonska, S., Rustin, M., 2000, Safety and efficacy of 1 year of tacrolimus ointment monotherapy in adults with atopic dermatitis. The European Tacrolimus Ointment Study Group, „Arch.Dermatol.” 136, 999−1006, Department of Dermatology, Warsaw School of Medicine, 124.

46. Robak, T., Blonski, J.Z., Kasznicki, M., Blasinska−Morawiec, M., Krykowski, E., Dmoszynska, A., Mrugala−Spiewak, H., Skotnicki, A.B., Nowak, W., Konopka, L., Ceglarek, B., Maj, S., Dwilewicz−Trojaczek, J., Hellmann, A., Urasinski, I., Zdziarska, B., Kotlarek−Haus, S., Potoczek, S., Grieb, P., 2000, Cladribine with prednisone versus chlorambucil with prednisone as first−line therapy in chronic lymphocytic leukemia: report of a prospective, randomized, multicenter trial, „Blood” 96, 2723−2729, Medical University of Lodz, 67.

47. Roszkowski, K., Pluzanska, A., Krzakowski, M., Smith, A.P., Saigi, E., Aasebo, U., Parisi, A., Pham, T.N., Olivares, R., Berille, J., 2000, A multicenter, randomized, phase III study of docetaxel plus best supportive care versus best supportive care in chemotherapy−naive patients with metastatic or non−resectable localized non−small cell lung cancer (NSCLC), „Lung Cancer” 27, 145−157, National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute, Warszawa; Ctr Oncol, Lodz; Poland; Inst Oncol, Warsaw, 111.

48. Ruzicka, T., Bieber, T., Schopf, E., Rubins, A., Dobozy, A., Bos, J.D., Jablonska, S., Ahmed, I., Thestrup−Pedersen, K., Daniel, F., Finzi, A., Reitamo, S., 1997, A short−term trial of tacrolimus ointment for atopic dermatitis. European Tacrolimus Multicenter Atopic Dermatitis Study Group, „N.Engl.J.Med.” 337, 816−821, Department of Dermatology, Warsaw School of Medicine, 245.

49. Sanak, M., Levy, B.D., Clish, C.B., Chiang, N., Gronert, K., Mastalerz, L., Serhan, C.N., Szczeklik, A., 2000, Aspirin−tolerant asthmatics generate more lipoxins than aspirin−intolerant asthmatics, „Eur.Respir.J.” 16, 44−49 Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 41.

50. Schalm, S.W., Heathcote, J., Cianciara, J., Farrell, G., Sherman, M., Willems, B., Dhillon, A., Moorat, A., Barber, J., Gray, D.F., 2000, Lamivudine and alpha interferon combination treatment of patients with chronic hepatitis B infection: a randomised trial, „Gut” 46, 562−568, Med Acad Warsaw, Warsaw, Poland, 224.

51. Sjostrom, J., Blomqvist, C., Mouridsen, H., Pluzanska, A., Ottosson−Lonn, S., Bengtsson, N.O., Ostenstad, B., Mjaaland, I., Palm−Sjovall, M., Wist, E., Valvere, V., Anderson, H., Bergh, J., 1999, Docetaxel compared with sequential methotrexate and 5−fluorouracil in patients with advanced breast cancer after anthracycline failure: a randomised phase III study with crossover on progression by the Scandinavian Breast Group, „Eur.J.Cancer” 35, 1194−1201, Reg Ctr Oncol, Lodz, 107.

52. Skladowski, K., Maciejewski, B., Golen, M., Pilecki, B., Przeorek, W., Tarnawski, R., 2000, Randomized clinical trial on 7−day−continuous accelerated irradiation (CAIR) of head and neck cancer – report on 3−year tumour control and normal tissue toxicity, „Radiother.Oncol.” 55, 101−110, Centre of Oncology, M. Sklodowska−Curie Memorial Institute, Gliwice, 49.

53. Skorski, T., Nieborowska−Skorska, M., Wlodarski, P., Perrotti, D., Hoser, G., Kawiak, J., Majewski, M., Christensen, L., Iozzo, R.V., Calabretta, B., 1997, Treatment of Philadelphia leukemia in severe combined immunodeficient mice by combination of cyclophosphamide and bcr/abl antisense oligodeoxynucleotides, „J.Natl.Cancer Inst.” 89, 124−133, Med Ctr Postgrad Educ, Warsaw, 50.

54. Sluzewska, A., Rybakowski, J., Bosmans, E., Sobieska, M., Berghmans, R., Maes, M., Wiktorowicz, K., 1996, Indicators of immune activation in major depression, „Psychiatry Res.” 64, 161−167, Med Acad, Poznan, 115.

55. Szajewska, H., Kotowska, M., Mrukowicz, J.Z., Armanska, M., Mikolajczyk, W., 2001, Efficacy of Lactobacillus GG in prevention of nosocomial diarrhea in infants, „J.Pediatr.” 138, 361−365, Medical University of Warsaw, Warsaw, 59.

56. Szczeklik, A., Mastalerz, L., Nizankowska, E., Cmiel, A., 1996, Protective and bronchodilator effects of prostaglandin E and salbutamol in aspirin−induced asthma, „Am.J.Respir.Crit Care Med.” 153, 567−571, Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 42.

57. Szczeklik, A., Sladek, K., Dworski, R., Nizankowska, E., Soja, J., Sheller, J., Oates, J., 1996, Bronchial aspirin challenge causes specific eicosanoid response in aspirin−sensitive asthmatics, „Am.J.Respir.Crit Care Med.” 154, 1608−1614, Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 77.

58. Szczeklik, A., Musial, J., Undas, A., Gajewski, P., Gora, P., Swadzba, J., Jankowski, M., 1999, Inhibition of thrombin generation by simvastatin and lack of additive effects of aspirin in patients with marked hypercholesterolemia, „J.Am.Coll.Cardiol.” 33, 1286−1293, CMUJ, Krakow, 66.

59. Szczeklik, A., Nizankowska, E., Duplaga, M., 2000, Natural history of aspirin−induced asthma. AIANE Investigators. European Network on Aspirin−Induced Asthma, „Eur.Respir.J.” 16, 432−436, Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 55.

60. Szczeklik, A., Nizankowska, E., Bochenek, G., Nagraba, K., Mejza, F., Swierczynska, M., 2001, Safety of a specific COX−2 inhibitor in aspirin−induced asthma, „Clin.Exp.Allergy” 31, 219−225, Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 72.

61. Tannock, I.F., de Wit, R., Berry, W.R., Horti, J., Pluzanska, A., Chi, K.N., Oudard, S., Theodore, C., James, N.D., Turesson, I., Rosenthal, M.A., Eisenberger, M.A., 2004, Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer, „N.Engl.J.Med.” 351, 1502−1512, Reg Ctr Oncol, Lodz, 120.

62. Tarnawski, R., Skladowski, K., Maciejewski, B., 1997, Prognostic value of hemoglobin concentration in radiotherapy for cancer of supraglottic larynx, „Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys.” 38, 1007−1011, Centre of Oncology, M. Sklodowska−Curie Memorial Institute, Gliwice, 53.

63. Undas, A., Brummel, K.E., Musial, J., Mann, K.G., Szczeklik, A., 2001, Simvastatin depresses blood clotting by inhibiting activation of prothrombin, factor V, and factor XIII and by enhancing factor Va inactivation, „Circulation” 103, 2248−2253, Jagiellonian Univ, Sch Med, Dept Med, Krakow, 64.

64. Weaver, W.D., White, H.D., Wilcox, R.G., Aylward, P.E., Morris, D., Guerci, A., Ohman, E.M., Barbash, G.I., Betriu, A., Sadowski, Z., Topol, E.J., Califf, R.M., 1996, Comparisons of characteristics and outcomes among women and men with acute myocardial infarction treated with thrombolytic therapy. GUSTO−I investigators, „JAMA” 275, 777−782, Inst Cardiol, Warsaw, 77.

65. Wojnicz, R., Nowalany−Kozielska, E., Wojciechowska, C., Glanowska, G., Wilczewski, P., Niklewski, T., Zembala, M., Polonski, L., Rozek, M.M., Wodniecki, J., 2001, Randomized, placebo−controlled study for immunosuppressive treatment of inflammatory dilated cardiomyopathy: two−year follow−up results, „Circulation” 104, 39−45, Jagiellonian University School of Medicine, Kraków, 40.

66. Yusuf, S., Flather, M., Pogue, J., Hunt, D., Varigos, J., Piegas, L., Avezum, A., Anderson, J., Keltai, M., Budaj, A., Fox, K., Ceremuzynski, L., 1998, Variations between countries in invasive cardiac procedures and outcomes in patients with suspected unstable angina or myocardial infarction without initial ST elevation. OASIS (Organisation to Assess Strategies for Ischaemic Syndromes) Registry Investigators, „Lancet” 352, 507−514, Department of Cardiology, Postgraduate Medical School, Warsaw, 206.

67. Zeymer, U., Suryapranata, H., Monassier, J.P., Opolski, G., Davies, J., Rasmanis, G., Linssen, G., Tebbe, U., Schroder, R., Tiemann, R., Machnig, T., Neuhaus, K.L., 2001, The Na (+)/H (+) exchange inhibitor eniporide as an adjunct to early reperfusion therapy for acute myocardial infarction. Results of the evaluation of the safety and cardioprotective effects of eniporide in acute myocardial infarction (ESCAMI) trial, „J.Am.Coll.Cardiol.” 38, 1644−1650, Med Acad Warsaw, Dept Cardiol, 40.

68. Zgliczynski, S., Ossowski, M., Slowinska−Srzednicka, J., Brzezinska, A., Zgliczynski, W., Soszynski, P., Chotkowska, E., Srzednicki, M., Sadowski, Z., 1996, Effect of testosterone replacement therapy on lipids and lipoproteins in hypogonadal and elderly men, „Atherosclerosis” 121, 35−43, Inst Cardiol, Warsaw. Bielanski Hosp, Med Ctr Postgrad Educ., Warsaw, 60.

69. Zonneveld, I.M., Rubins, A., Jablonska, S., Dobozy, A., Ruzicka, T., Kind, P., Dubertret, L., Bos, J.D., 1998, Topical tacrolimus is not effective in chronic plaque psoriasis. A pilot study, „Arch.Dermatol.” 134, 1101−1102, Department of Dermatology, Warsaw School of Medicine, 63.