×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 07-08/2006

Wstępniak

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Andrzejem Białasem, prezesem Polskiej Akademii Umiejętności

Nauka

January Weiner
Jerzy Stanisław Olędzki
Andrzej Malinowski
Anna Sajdak
Jacek T. Gierliński
Piotr Kieraciński
Adam Łomnicki
Jerzy Sędzimir
Jolanta Sobielga
Ryszard Tadeusiewicz
Andrzej Pilc
Marek Wroński
Mariusz Karwowski
Piotr Kieraciński
Artur Wolski
Piotr Kieraciński
Oktawian Nawrot
Anna Mioduszewska

Szkolnictwo wyższe

Mateusz Molasy
Tadeusz Luty
Joanna Kapica−Curzytek
Jerzy Błażejowski
Ryszard Mosakowski
Waldemar Łazuga
Jola Workowska

W stronę historii

Piotr Hübner
cz. 2 Sprzeciw i wierność Magdalena Bajer

Okolice nauki

Jacek Wojciechowski
Magdalena Bajer
Jerzy Skrzypowski
Piotr Kieraciński
Marek Misiak

Felietony

Henryk Grabowski
Piotr Müldner−Nieckowski
Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 07-08/2006

Instytucja narodowa

Akademia, założona w czasie, gdy Polski nie było na mapach, od samego początku uważała się za instytucję narodową, która ma służyć całej nauce i kulturze polskiej. I do dziś tak rozumiemy swoją rolę. (...) Najważniejsza jest jednak rola Akademii w inicjowaniu i koordynowaniu badań. Stanowiąc forum do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk naukowych, może bowiem Akademia wpływać w istotny sposób na zainteresowania uczonych i na formułowanie programów badawczych. Będąc organizacją pozarządową, PAU z natury rzeczy nie pretenduje do odgrywania istotnej roli w organizacyjnej strukturze polskiej nauki. Sądzę, że powinna być raczej miejscem dyskusji, pewnego rodzaju forum idei.

Rozmowa z prof. Andrzejem Białasem, prezesem Polskiej Akademii Umiejętności

Nie jestem optymistą

Jako konserwatywny liberał nie pokładam nadziei w radykalnych zmianach, drobiazgowości przepisów i wszechmocy biurokracji, a jako zawodowy ekolog dostrzegam znaczenie powiązań elementów systemu i wpływu środowiska. Przepisy nie powinny regulować wszystkiego szczegółowo, ale tworzyć sytuację, w której spontaniczne działania prowadzić będą do usprawnienia przebiegu całej kariery akademickiej bez obniżenia poziomu. Remedium widziałbym w konsekwentnym podnoszeniu poziomu, począwszy od studiów magisterskich, poprzez kontrolę jakości absolwentów i wynikającą stąd zobiektywizowaną („parametryczną”) ocenę wydziałów uczelni; w powszechnym otwarciu na udział recenzentów zagranicznych we wszystkich procedurach oceniających, od recenzowania doktoratu po konkursy profesorskie i kategoryzacje placówek.

Prof. January Weiner zastanawia się, jak usprawnić przebieg kariery naukowej nie psując zbyt wiele

Kiedy wiedza szkodzi?

Dziennikarz naukowy musi więc zrezygnować z pokus śledczych, zdając się na to, co uczony zechce mu ujawnić. Zaufanie zdobywa się dotrzymywaniem umowy, jaką jest każdy wywiad i każde zbieranie informacji w laboratorium czy w gabinecie. Trzeba z góry poniechać upodobań do łatwych i częstych sensacji, choć nauka przynosi nieustannie sensacyjne wyniki. Trzeba wreszcie liczyć się ze środowiskową solidarnością, jaka cechuje każde skonsolidowane i mające wyraziste tradycje środowisko, w tym przypadku szczególnie odporne na argumenty czysto medialne, jak domniemane oczekiwania odbiorcy i stałą potrzebę epatowania tegoż. W tym wszystkim, dziennikarz zajmujący się nauką znajduje wiele satysfakcji i zyskuje coś, co nie jest dane np. reportażystom – trwałą obecność wśród ciekawych ludzi. To ostatnie potwierdzam własnym doświadczeniem.

Magdalena Bajer zastanawia się nad niebezpieczeństwami, jakie niesie dla dziennikarza popularyzacja wiedzy

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM