×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Prof. Janeczek na czele Rady NCN

Narodowe Centrum Nauki
3 marca 2017

W grudniu 2016 nastąpiła zmiana połowy składu Rady NCN. Zakończyła się też kadencja prof. Michała Karońskiego z UAM na stanowisku jej przewodniczącego. 15 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki w kadencji 2016–2018, podczas którego wybrano nowego przewodniczącego. Został nim prof. Janusz Janeczek, geolog, specjalista w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego. Prof. Janeczek był rektorem UŚ w latach 2002-2008, a w kadencji 2005–2008 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przewodniczył też Radzie ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. W Radzie NCN zasiada od początku jej istnienia, przewodniczył też Komisji Odwoławczej. Prof. Janeczek będzie pełnił funkcję przewodniczącego do 2018 r., bowiem wtedy upływa okres jego pracy w Radzie NCN.

Rada NCN sformułowała trzy komisje główne, obejmujące poszczególne obszary nauki, oraz 6 innych komisji, w tym odwoławczą i ds. etycznych. Nowy przewodniczący powołał komisje główne Rady (skład wszystkich komisji na stronie internetowej NCN). Pracami Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) kieruje prof. Małgorzata Kossowska, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych – prof. Ewa Łokas, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. Krzysztof Nowak.

Rada NCN ma znacznie większe uprawnienia niż Rada NCBR. Do jej zadań należy bowiem wyłanianie w konkursie dyrektora Centrum, określanie grup dyscyplin, w ramach których odbywają się konkursy grantowe, wskazywanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju, ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin oraz określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów. Rada powołuje także ekspertów oceniających wnioski konkursowe.

(p)