×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pierwszy prezydent i nowy rektor DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
8 grudnia 2016

Zarząd Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, dokonując zmiany systemu zarządzania uczelnią z rektorskiego na prezydencko-rektorski, powołał dotychczasowego rektora dr. hab. Roberta Kwaśnicę, prof. DSW na funkcję pierwszego prezydenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Prezydent DSW mianował na stanowisko rektora DSW dr hab. Hanę Červinkovą, prof. DSW.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu w rankingu Perspektyw od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W roku akademickim 2016/2017 studia rozpoczęło tam blisko 3300 studentów. W dwudziestoletniej historii studia ukończyło ponad 30 tys. absolwentów. W ramach uczelni powołane są cztery samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego.

Dolnośląska Szkoła Wyższa powstała w 1997 roku i od początku jej działalności funkcję rektora pełnił dr hab. Robert Kwaśnica, prof. DSW. Decyzją założyciela uczelni, Zarządu Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, wprowadzone zostały zmiany systemu zarządzania z rektorskiego na  prezydencko-rektorski oraz zmiany w statucie uczelni. Funkcja pierwszego prezydenta DSW powierzona została dr. hab. Robertowi Kwaśnicy, prof. DSW, który na stanowisko rektora powołał dr hab. Hanę Červinková, prof. DSW.

Dr hab. Hana Červinková, prof. DSW - doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (DSW 2003) profesor nadzwyczajna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Absolwentka amerykańskich uczelni Temple University (Philadelphia, BA 1997) oraz New School for Social Research (New York, MA 1999, PhD 2004) w dyscyplinie antropologia. Twórczyni autorskich międzynarodowych programów akademickich w Europie Środkowej akredytowanych przez uczelnie amerykańskie (Syracuse University, State University of New York at Brockport, New School University). Wspólnie z Juliet Golden otrzymała prestiżową nagrodę przyznawaną corocznie przez amerykańską organizację The Forum on Education Abroad za najlepszy program kształcenia w 2016 roku w obszarze edukacji międzynarodowej. Autorka wielu książek i artykułów naukowych na temat transformacji ustrojowej, badań w działaniu, antropologii miasta, antropologii edukacyjnej i antropologii zaangażowanej. Zorganizowała ponad 30 międzynarodowych konferencji, była kierownikiem i uczestnikiem ponad 13 międzynarodowych grantów naukowych. Od 2015 roku prowadzi projekt European Doctorate in Teacher Education (EDiTE) w ramach programu UE Horyzont 2020. Związana z Dolnośląską Szkołą Wyższą od 2003 roku. Jest założycielką i Dyrektorką Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją w DSW - dynamicznego ośrodka międzynarodowych badań i działań na rzecz demokracji i partycypacji obywatelskiej, pełniła również funkcję Prodziekan ds. międzynarodowej edukacji i badań. Wiceprzewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA). Członkini rad naukowych studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki i antropologii na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w Czechach, członkini redakcji 9 czasopism naukowych, egzaminator zewnętrzny programów kształcenia w dyscyplinie antropologia na Uniwersytecie Maynooth, członkini Rady Naukowej The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw oraz członkini Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk. W latach 2006 – 2011 była Prezeską WP Hala Ludowa Sp.z o.o. i odpowiadała za projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków UE i samorządowych, w ramach których przeprowadzono m.in. remont generalny Hali Stulecia we Wrocławiu, zabytku architektury modernistycznej wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i utworzono Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej (dziś: Wrocławskie Centrum Kongresowe).

Dawid Frik