×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Profesorowie GUMed w Academia Europaea

Gdański Uniwersytet Medyczny
22 grudnia 2016

Prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed zostali członkami Academia Europaea, europejskiej pozarządowej organizacji naukowej, która w swojej misji deklaruje w szczególności działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie spraw europejskich, promowanie wartości europejskiej nauki i badań.

Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed. W latach 2009-2011 był prezesem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, od 2014 r. jest prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Członek PAN i PAU. Jego specjalizacją są choroby wewnętrzne i hipertensjologia. Zdobył liczne doświadczenia za granicą, m.in. w 1993 – staż naukowy w Clinica Medica I Uniwersytetu w Padwie, we Włoszech, a w latach 1996-1998 w Fogarty National Institutes of Health, Cardiovascular Division, University of Iowa, w USA. Jest autorem 490 publikacji pełnotekstowych, w tym 192 prac publikowanych w pismach z Listy Filadelfijskiej oraz 82 rozdziałów książek i monografii.

Prof. dr hab. med. Jacek Jassem jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Był przewodniczącym Grupy Raka Piersi, skarbnikiem i członkiem Zarządu Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), największej organizacji badawczej w dziedzinie onkologii w Europie. Jest przewodniczącym Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO), ekspertem Europejskiej Agencji do Badania Produktów Medycznych (EMEA), byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO), członkiem Zarządu Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Jest członkiem-korespondentem PAU oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor ponad 500 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą, autor i współautor kilkunastu podręczników.

Academia Europaea jest europejską organizacją pozarządową z siedzibą w Londynie, finansowaną ze środków własnych, dotacji rządowych oraz wpłat od współpracujących z nią instytucji. AE powstała w 1988 r. z inicjatywy m.in. Royal Society. Zrzesza ok. 2,5 tys. członków, w tym blisko 50 laureatów Nagrody Nobla, jest więc największym paneuropejskim towarzystwem naukowym. Koncentruje się na działalności opiniodawczej i doradczej w zakresie nauki, współpracując w tym zakresie m.in. z Komisją Europejską.

Jk

(źródło: GUMed)