×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Znamy laureatów XII konkursu FA

Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach
21 grudnia 2016

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie”

ogłasza wyniki XII konkursu na artykuł popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE

MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Na konkurs napłynęło 138 prac, trzy z nich nagrodzono, cztery wyróżniono.

I nagroda

Mgr Małgorzata Łaciak, biolog, herpetolog, związana z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, uczestniczka Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Przygotowuje doktorat o biologii i ekologii kumaka górskiego w dolinie rzeki Biała Tarnowska.

Nagrodę otrzymała za pracę: Naukowe podchody na granicy wody, czyli krótka opowieść o tym, jak śledziliśmy kumaki górskie.

II nagroda

Mgr Paweł Gora, matematyk, informatyk, doktorant informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową prof. Andrzeja Skowrona. Opracował program do symulacji ruchu pojazdów w mieście. Bada zagadnienia modelowania, analizy i optymalizacji ruchu pojazdów.

Nagrodę otrzymał za artykuł: Nauka vs. korki.

III nagroda

Mgr inż. Oliwia Kalwasińska, absolwentka inżynierii materiałowej na Politechnice Poznańskiej oraz studiów magisterskich na tym samym kierunku w Politechnice Warszawskiej. Prowadzi badania w zespole prof. Doroty Pawlak w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Bada kompozyty oparte na szkle i możliwości wykorzystania szkła w inżynierii tkankowej.

Nagrodę otrzymała za pracę: Szkło, które zregeneruje kość.

Wyróżnienia

Mgr Dominika Bartnik-Światek, magister filologii skandynawskiej, uczestniczka Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. Pisze doktorat o obrazie Polaków w duńskiej prasie na przestrzeni wieków.

Wyróżnienie przyznane za artykuł: O czytaniu między wierszami.

Mgr Karolina Paulina Gregorczyk, biolog ze specjalizacją zwierzęcą, uczestniczka studiów doktoranckich w SGGW w Warszawie: Ksenobiotyki oraz biologia czynników zakaźnych i inwazyjnych.

Wyróżnienie przyznano za pracę: Hulaj świecie, ospy nie ma! Czy na pewno?

Mgr Paulina Jędrak, biolog molekularny, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Biologii, w Katedrze Biologii Molekularnej. Bada rolę mitochondriów w patogenezie choroby Huntingtona oraz poszukuje nowych biomarkerów tej choroby.

Wyróżnienie otrzymała za pracę: Walka o zdjęcie smoczej klątwy.

Dr Dominik Szulc, historyk, pracuje w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie. Zajmuje się dziejami Polski i Litwy w XV-XVI w., genealogią oraz regionalistyką. Laureat I nagrody w ubiegłorocznym konkursie „Skomplikowane i proste”.

Wyróżnienie otrzymał za artykuł: Tajemnice zaklęte w kamieniach.

***

W jury konkursu zasiadali: red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik, red. Maciej Iłowiecki i red. Grzegorz Filip (sekretarz).

Honorowy patronat nad konkursem objął wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogły wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły popularyzują w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział.

Laureat I nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5.500 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL

3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining - kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica Data Miner (o wartości 1545 zł) – od firmy StatSoft

4. Dwudniowe szkolenie podstawowe z obsługi Mapinfo Pro + zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa

5. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology

6. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

Laureat II nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3.500 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł orazudział w dwudniowym kursie Statistica - kurs podstawowy (o wartości 995 zł) – od firmy StatSoft

3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureat III nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe z wykorzystaniem programu Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe (o wartości 1445 zł) – od firmy StatSoft

3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa

4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wyróżnienia:

Laureat każdego z nich otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Udział w dwudniowym kursieStatistica - kurs podstawowy (o wartości 995 zł) – od firmy StatSoft

3. Nawigację MapaMap – licencja lifetime for Android – od firmy Emapa

4. Urządzenie MLWG3, do ładowania smartfonów i tabletów, z funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Emapa, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.