×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Laureaci konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską

Konkurs Giełdy Papierów Wartościowych
13 grudnia 2016

GPW rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych.

W konkursie, mającym na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, mogły startować prace doktorskie obronione w 2014 i 2015 roku oraz prace magisterskie i licencjackie obronione w 2015 roku. Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników GPW. Kapituła brała pod uwagę poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków.

- Uważamy, że edukacja społeczeństwa jest najlepszą inwestycją w jego przyszłość, dlatego formuła konkursu została poszerzona o najlepsze prace doktorskie i licencjackie. Chcemy zachęcić studentów i doktorantów do pogłębienia wiedzy na temat rynku kapitałowego, dać dodatkowe narzędzia motywacji do podejmowania tematów związanych z Giełdą Papierów Wartościowych. Chcielibyśmy pogratulować autorom zwycięskich i wyróżnionych prac oraz życzyć im dalszych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej - powiedziała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu w zmienionej formule, nagrody i wyróżnienia zdobyli:

Prace doktorskie:

1. Najlepsza praca - nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł:

Tomasz Jedynak za pracę Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych społecznie odpowiedzialnych, której promotorem była dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

2. Wyróżnienia niepieniężne:

Aleksandra Rutkowska za pracę Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu, której promotorem był prof. dr hab. Marian Matłoka. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Maciej Pawłowski za pracę „Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce”, której promotorem była prof. dr hab. Aurelia Bielawska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Szczecińskim.

Prace magisterskie:
1. Najlepsza praca - Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł:

Bartosz Harat za pracę Analiza zawartości informacyjnej i dynamiki krzywej zmiennej implikowanej z cen opcji na index DAX, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

2. Wyróżnienia niepieniężne:

Katarzyna Kowalska za pracę Badanie wpływu ceny ropy naftowej na wycenę giełdową spółek rafineryjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Mateusz Talarowski za pracę Zjawisko nadreaktywności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której promotorem był dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Prace licencjackie:
1. Najlepsza praca - Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł:

Michał Pawłowski za pracę Badanie mechanizmu poszukiwania ceny równowagi w warunkach giełdowego rynku akcji w Polsce, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

2. Wyróżnienia niepieniężne (bezpłatne staże na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie):

Patryk Pyka za pracę Analiza premii braku płynności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Marcin Izbrandt za pracę Efekt indeksowy – badanie wpływu wejścia lub opuszczenia indeksu WIG20 przez spółkę, której promotorem był dr Marcin Bartkowiak. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W najbliższym czasie ogłoszona zostanie kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie obronione w 2016 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu najlepsze rozprawy doktorskie nagradzane będą co 2 lata (kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską ogłoszona zostanie w 2017 roku i będzie dotyczyła rozpraw doktorskich obronionych w 2016 i 2017 roku).

Źródło: GPW